Expertblog

7 reacties

‘Boerenfamiliebedrijf verzekert voedselzekerheid’

De EU kent een waardevol model van agrarische familie- en gezinsbedrijven en moet dat beschermen.

Voedsel: het lijkt in deze tijd zo vanzelfsprekend. Dankzij onze boeren, tuinders, vissers en jagers was de tafel met pasen weer rijkelijk gedekt. Door de welvaart vergeten velen waar producten eigenlijk vandaan komen. Dat geldt voor machines, maar zeker voor landbouwproducten in een wereld met een groeiende bevolking en middenklasse.

De generatie met een herinnering aan de hongerwinter van 1944-1945 ontvalt ons langzaam maar zeker. Voedselproductie in de eigen omgeving wordt te vaak bekeken met onkunde en onbegrip. Het is twee voor twaalf voor onze voedselzekerheid. Ook al zien veel beleidsmakers dat niet.

Voedsel: het lijkt zo vanzelfsprekend maar de productie ervan wordt te vaak bekeken met onkunde en onbegrip. Het is twee voor twaalf voor onze voedselzekerheid, zegt Schreijer-Pierik.
Voedsel: het lijkt zo vanzelfsprekend maar de productie ervan wordt te vaak bekeken met onkunde en onbegrip. Het is twee voor twaalf voor onze voedselzekerheid, zegt Schreijer-Pierik.

Velen zullen pas bij lege schappen tijdens een internationale crisis tot inkeer komen. En die situatie acht men in deze tijd slechts een denkbeeldig scenario. In China weet men door de Afrikaanse varkenspest helaas beter.

Meer regelingen voor jonge boeren

De vergrijzing in onze sector wordt onvoldoende tegengegaan. Dat is de reden waarom ik in Brussel steeds pleit voor meer regelingen voor jonge boeren. We hebben in de EU een model van agrarische familie- en gezinsbedrijven. Europa moet dat waardevolle model beschermen.

Brussel beseft dat beter dan Den Haag. Ook omdat voormalig communistische landen als Polen en Hongarije de bevoorradingstekorten in het geheugen gegrift hebben staan.

Als de Europese inkomenssteun weg zou vallen, kan geen jonge boerenregeling de daaropvolgende uitval door bedrijfsbeëindiging opvangen

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid zal komend jaar worden afgerond. Europese subsidies vormen 20% van het inkomen van Nederlandse melkveehouders en nog meer van veel van onze akkerbouwers.

Als die inkomenssteun plots weg zou vallen – zoals de liberale en groene partijen in Nederland en de EU eisen – kan geen jonge boerenregeling de daaropvolgende uitval door bedrijfsbeëindiging nog opvangen.

Krimp veestapel is kletspraat

Ik gelóóf in de Nederlandse landbouw. Ondanks de kletspraat van Randstedelijjke opiniemakers dat de veestapel zou moeten krimpen. De Nederlandse voedselproductie kan milieu en biodiversiteit elders beschermen. Dat kan door ons optimale klimaat en technologische vernieuwing; behoud hier de voedselproductie.

De kleine € 1 miljard aan EU-landbouwsubsidie is geen graaipotje voor natuurclubs, maar is een spotgoedkope levensverzekering voor onze bevolking

Er liggen natuurlijk opgaven die ik wil blijven monitoren: oneerlijke handelspraktijken moeten aangepakt, regionale kringlopen gesloten. Dierlijke mest en grondstoffen moeten we in een circulaire economie optimaal benutten. Dan moet wel (Haagse interpretatie van) knellende EU-wetgeving worden aangepast.

Opnieuw verkiesbaar

De kleine € 1 miljard aan EU-landbouwsubsidies is geen graaipotje voor natuurclubs, maar vormt een levensverzekering voor onze bevolking. En een spotgoedkope die daarnaast landschap en kleine kernen opknapt.

Zo, nu weet u waarom ik me opnieuw verkiesbaar heb gesteld: behoud van voedselzekerheid en -productie door boerenfamilie- en gezinsbedrijven in onze eigen omgeving. De komende jaren komt het erop aan.

Laatste reacties

 • agratax.1

  Familiebedrijf goedkope verzekering voor voor voedselzekerheid. Dit kan ik beamen. Helaas zijn de kosten voor deze verzekering niet voor de consument maar voor de familiebedrijven, zij betalen indirect de verzekeringspremie. Ons economische systeem zorgt er voor dat in grote delen van de wereld de familie- / gezinsbedrijven zo die al bestonden worden afgebroken via Giga investeringen in grootschalige landbouwprojecten. Wie profiteren van deze projecten? Naast de investeerders de consumenten in de rijkere landen, want deze plantage landbouw houdt de prijzen laag door overschotten te creeeren. Helaas is de prijs niet zo laag dat de verdreven eigenaren van de familie bedrijven die plaats moesten maken voor de plantage landbouw de kans geven om eten te kopen, nu ze zelf door gebrek aan land en water niet meer instaat zijn hun eigen kostje bij elkaar te "harken". De investeerders hebben ook geen alternatieve werkgelegenheid geschapen en dus rest deze mensen niet veel anders dan sterven van honger of aan de deuren van Europa te kloppen en hopen op brood, bed en bad. (volgorde van belangrijkheid)

 • Zuperboer

  Annie, je kunt regelingen voor jonge boeren uitschrijven tot je een ons weegt, maar dat brengt nog geen bedrijfsopvolgers. Een opbrengstprijs die de (extra) inspanningen voldoende waardert is de sleutel tot bedrijfsopvolging. En laat je niet bedotten door vogels van allerlei pluimage die van achter een bureau labels en keurmerken bedenken. Voor je het weet mag de boer alle kunstjes voor niks opvoeren en jaar na jaar zijn eigen vermogen opvreten ten faveure van de hongerende massa. Tot inderdaad een keer de pleuris uitbreekt en men noodgedwongen leert dat 'De boer de keerl'is.

 • massy

  Die inkomenssteun had er nooit moeten komen dan hadden we een veel betere markt werking gehad.

 • farmerbn

  We moeten ophouden met de stelling dat de premie eigenlijk het inkomen van de boer is. Dat is namelijk helemaal niet zo. Net zo min dat het melkgeld van december het eigenlijke inkomen van een boer is. Het premiebedrag is gewoon een percentage van de geldelijke omzet. Punt uit.

 • witrug123

  Dat de vergrijzing onvoldoende wordt tegengegaan klopt.

  Dat komt doordat gepensioneerde boeren gewoon hun bedrijfstoeslag kunnen blijven aanvragen! Ook boeren zonder opvolger.

  Ik heb daar zo mijn eigen idee over: Vijf jaar voor de aow gerechtige van de ondernemer zonder opvolger,gaat de bedrijfs toeslag met 20% per jaar naar beneden. Dus 1e jaar 20% 2e jaar 40%...………………….. En bij de aow gerechtige leeftijd geen steun meer. Boeren boeren door voor de bedrijfstoeslag,complete kolder!!!

 • kleine boer

  Witrug helemaal met je eens

 • 9439te

  Witrug, deels eens. Maar dan het jaar van pensioensleeftijd het laatse jaar volledig. En daarna afbouwen.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.