Expertblog

12 reacties

‘Zonneparken groeien in agrarisch gebied’

Het doel is zo’n 40.000 hectare aan zonneparken in het buitengebied in de komende 20 tot 30 jaar.

Om de klimaatdoelen te halen, neemt duurzame energieopwekking de komende decennia exponentieel toe. Op weg naar een CO2-vrije samenleving gaat ook ons landschap drastisch veranderen. Met windmolens, met zonnepanelen op huizendaken/gebouwen én in toenemende mate met grootschalige zonneparken in het agrarisch gebied.

NVM-makelaars – gespecialiseerd in agrarisch en landelijk vastgoed – spelen een belangrijke begeleidende en adviserende rol tussen grondeigenaren en exploitanten van zonneparken.

Om te bepalen of landbouwgrond geschikt is voor de aanleg van een zonnepark is onderzoek nodig.
Om te bepalen of landbouwgrond geschikt is voor de aanleg van een zonnepark is onderzoek nodig.

Enorm potentieel buitengebied

Het potentieel voor zonneparken in ons buitengebied is enorm en breidt zich steeds verder uit. Het CBS heeft becijferd dat in 2018 bijna 54.000 agrarische bedrijven in Nederland actief waren op een grondoppervlak van 1.768.000 hectare.

Niet alle agrarische bedrijven lenen zich voor grootschalige zonneparken van tenminste 10 hectare, maar de bijna 11.000 akkerbouwbedrijven en ruim 15.000 melkveebedrijven kunnen dat wél.

Het doel is om in de komende 20 tot 30 jaar zo’n 40.000 hectare aan zonneparken in het buitengebied te realiseren

Bovendien is de verwachting dat in 2036 het aantal agrarische bedrijven met ongeveer 45% afneemt. Het doel is om in de komende 20 tot 30 jaar z’n 40.000 hectare aan zonneparken in het buitengebied te realiseren (circa 2% van het totale oppervlak). Dat is een belangrijke opgave, maar dat is iets te makkelijk gezegd.

Want om te bepalen of landbouwgrond geschikt is voor de aanleg van een zonnepark, is wel enig onderzoek nodig. Energiebedrijven en andere initiatiefnemers op het gebied van duurzame energie trachten daarbij eerst afspraken te maken met een grondeigenaar over de koop of huur van een bepaald perceel.

Die afspraken worden vervolgens vastgelegd in een optiecontract. Tijdens de duur van de optie (2 tot 3 jaar) onderzoekt de initiatiefnemer of de bewuste locatie geschikt is voor de aanleg van een zonnepark.

Gemiddeld duurt het 2 tot 3 jaar om de herbestemming, en omgevingsvergunning van en SDE-subsidie op zonneparken te realiseren.
Gemiddeld duurt het 2 tot 3 jaar om de herbestemming, en omgevingsvergunning van en SDE-subsidie op zonneparken te realiseren.

Vergunning- en subsidietraject kost een paar jaar

Bij de ontwikkeling van een zonnepark in agrarisch gebied kunnen NVM A&LV-makelaars/taxateurs als specialist in het buitengebied een totaaladviseur zijn. Zij begeleiden de grondeigenaar of de initiatiefnemer op het gebied van duurzame energie.

Dat varieert van de waardering van de grond, het doen van (flora en fauna-)onderzoek, het opstellen van een optiecontract, erfpachtovereenkomst of koopovereenkomst met bijzondere voorwaarden tot het aansturen van bestemmingsplanwijzigingen bij gemeentes.

Verkoop van grond aan zonnepark-exploitanten kan aantrekkelijk zijn, omdat de prijs behoorlijk boven de agrarische grondprijs ligt

Gemiddeld duurt het circa 2 tot 3 jaar om de herbestemming, omgevingsvergunning en SDE-subsidie te realiseren. Daarna kan het zonnepark gebouwd en in gebruik genomen worden.

Voor (al dan niet stoppende) agrariërs is verkoop van hun grond aan zonnepark-exploitanten aantrekkelijk, omdat zij een prijs ontvangen die een behoorlijk percentage boven de agrarische grondprijs ligt.

Een andere mogelijkheid is dat exploitanten een perceel huren voor bijvoorbeeld 25 jaar (de levensduur van een zonnepark) en een erfpacht- en/of opstalrecht verwerven. Op die manier is de agrariër gedurende 25 jaar verzekerd van inkomsten.

Gemeentebeleid kan sterk verschillen

Het beleid van gemeentes ten aanzien van zonneparken verschilt. Er zijn gemeentes die al een beleidskader voor de ontwikkeling van zonneparken hebben gemaakt, terwijl dit bij anderen totaal ontbreekt.

Ook provincies maken beleid ten aanzien van zonneparken. Zaken als goede landschappelijke inpassing, behoud van (lokaal) maatschappelijk draagvlak en aansluiting op bestaande functies van het bestaande landschap spelen daarbij een rol.

Voor een zonnepark is de ligging ten opzichte van elektrische infrastructuur cruciaal.
Voor een zonnepark is de ligging ten opzichte van elektrische infrastructuur cruciaal.

Voor de technische uitvoerbaarheid van een zonnepark is de ligging ten opzichte van elektrische infrastructuur cruciaal. Hoe dichterbij een zogenoemd onderstation is, des te lager de aansluitkosten voor infrastructuur en transport zijn.

Bij grote parken van 10 hectare en meer is aansluiting meestal geen financieel probleem, bij kleinere parken is dat anders

De netbeheerder heeft een aansluitplicht, maar de kosten van de aansluiting komen voor rekening van de exploitant van het zonnepark. Bij grote parken van 10 hectare en meer is de aansluiting meestal geen financieel probleem, omdat die sneller rendabel zijn. Bij kleinere parken is dat anders.

Mijn advies aan grondeigenaren is: vraag een agrarisch makelaar/ taxateur die kennis heeft van duurzame energie om je te laten begeleiden bij de onderhandelingen met een zonneparkontwikkelaar. Het gaat immers om een langdurige, duurzame samenwerking die wordt aangegaan. Dan is het wel zo prettig als alles goed is geregeld.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

 • massy

  Wacht maar tot de burgers dit in de gaten krijgen dan is er zo een hoop protest want onze polders worden aangetast met nadruk op onze. want er is maar 1 ding en dat is dat ze mee willen profiteren .

 • Jan-Zonderland

  ""Verkoop van grond aan zonnepark-exploitanten kan aantrekkelijk zijn, omdat de prijs behoorlijk boven de agrarische grondprijs ligt""
  Dan is de subsidie te hoog. En al die subsidie moet uiteindelijk door de werkende burgers worden opgebracht. Het percentage werkenden tov inactieven wordt echter steeds kleiner.

 • Peter PALS

 • gerben5

  Leg ze dan eerst in veen gebieden

 • Nieuw.

  Wat is lelijker in een landschap, een windmolen of zonnepaneelweide? Leg svp eens eerst alle daken vol. Windenergie maak je ook s nachts en in de winterperioden wanneer we juist veel energie nodig hebben.

 • Jaap39

  Asbest eraf, zonnepanelen erop. Over 15 a 20 jaar zonnepanelen het nieuwe asbest?

 • j.h.vonk@home.nl

  Zonneparken leg je op daken van 'industrie gebieden'.

 • massy

  Het gaat toch over wat verdien je eraan niet meer en niet minder. van akkerbouw wordt je ook niet veel wijzer als het over geld verdienen gaat

 • Nieuw.

  @massy, dit is te kortzichtig, de overheid / burgers bepalen via bestemmingsplannen en andere regelgeving hoe nederland eruit ziet en uit gaat zien.Economisch gezien moet je meteen je land vol panelen leggen en wat windmolens plaatsen. Panelen op daken leggen is duurder en levert minder op.

 • Gerard Groot Koerkamp

  Door zonneweiden zal de atmosfeer sneller opwarmen.De warmte van de zon wordt normaal opgenomen door planten en grond.Bij zonneweiden wordt veel warmte terug gekaatst de atmosfeer in.Het voordeel van CO2 besparing zal volledig verloren gaan.Het is niet voor niets in de stad veel warmer dan op het platteland.

 • Deo de Wit

  Zonnepanelen kunnen zonder massaopslag in waterstofslechts een beperkt aandeel hebben in het energievraagstuk.
  Eerst maar eens alle daken benutten.
  Als agrarisch ondernemer wel commentaar hebben op aankoop van gronden voor natuurontwikkeling, met zelfs emotionele binding met de grond als voedselbron als argument, maar vervolgens wel zoiets ondoordachts als zonneparken op schaarse grond aanleggen, puur voor kortzichtige hebzucht.

 • info 96, hoezo zonneparken ondoordacht ? Natuur gronden brengen niets meer op, kosten zelfs geld. Hier is voedsel en ook voer zat. Granen brengen weinig op, mais kan ik bijna niet meer kwijt, huurprijzen voor aardappelland zakken. Vind zonneparken een goed alternatief als inkomens aanvulling.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.