Commentaar

7 reacties

‘Vogelbestendig mestbeleid geen eitje’

Alweer een nieuwe eis aan het toekomstige mestbeleid: het moet meer bescherming bieden aan weidevogels. Wel gekakel, maar geen eieren in Den Haag.

Het mestbeleid moet meer bescherming bieden aan weidevogels. Die boodschap geeft de Tweede Kamer mee aan landbouwminister Carola Schouten. Alweer een nieuwe eis die wordt gesteld aan het toekomstige mestbeleid. En dat zonder dat helder is welke impact het emissiearm bemesten precies heeft op de stand van wormen, insecten en vogels.

Goede argumenten ontbreken

Het ministerie wil het mestbeleid hervormen tot een minder complex robuust systeem, dat aansluit op de klimaatdoelen en op de kringlooplandbouw. En nu wordt ook de biodiversiteit erbij gesleept. Dat zal niet bijdragen aan het vereenvoudigen van de mestwetgeving.

Op zich is er niets op tegen om bij het nieuwe mestbeleid rekenschap te houden met de biodiversiteit. Als het maar op basis van goede argumenten gebeurt. En daar ontbreekt het nog aan. Over wat wel of niet precies de oorzaken en gevolgen zijn, daar zijn zelfs wetenschappers van universiteiten met elkaar over in discussie.

Terugkeer van de sleepvoet of de ketsplaat?

Afgelopen week nog brandden onderzoekers van Wageningen University een onderzoek over regenwormen af van de Rijksuniversiteit Groningen (RU). Uit dat Groningse onderzoek zou blijken dat het injecteren van drijfmest een drogere bodem veroorzaakt, waarin wormen minder floreren. Dus ook minder voer voor vogels. Als dat zo zou zijn, zou dat volgens sommige deskundigen pleiten voor de terugkeer van de sleepvoet of de sleepslangbemester, waarbij de mest uit slangetjes stroomt die vlak boven en tussen het gras hangen. Of zelfs de herinvoering van de ketsplaat, al dan niet aangevuld met water. Echter, volgens de Wageningers is de link tussen mestinjectie en droge grond met minder wormen helemaal niet hard gemaakt door de Groningse onderzoekers.

Eerst moet maar eens duidelijk aangetoond worden hoe goed of slecht het huidige mestbeleid is voor de biodiversiteit in de weilanden

Verharding van de bodem als gevolg van zware bemesters is nog een oorzaak van de afname van de wormen- en vogelstand die wordt genoemd in de Tweede Kamer. Tja, als dat zo zou zijn, dan is sleepslangbemesten (mest via slangen aanvoeren in het veld) het meest bodemvriendelijk. Maar die slangen vegen wel alle vogelnestjes weg.

Hoe goed of slecht is het huidige mestbeleid

Kortom, eerst moet maar eens duidelijk aangetoond worden hoe goed of slecht het huidige mestbeleid is voor de biodiversiteit in de Nederlandse weilanden, alvorens hiermee het toch al lastige dossier van het nieuwe mestbeleid te belasten. En bovenal boeren op te zadelen met maatregelen waar geen redelijke vergoedingen tegenover staan. Wel gekakel, maar geen eieren in Den Haag.

Laatste reacties

 • Trot

  Hoe komt het dan dat ik natuurweiland nooit kieviten en of fazanten zie ?

 • hdijkstra

  Kringlooplandbouw begint met bovengronds bemesten met de ketsplaat met een relatieve lichte tank verdund met water of uitgereden met regenachtig weer.

 • agratax.1

  @Trot. Dat jij op natuur land geen weidevogels ziet, lijkt me zijn oorzaak te vinden in de ruige begroeiing waardoor de vogels geen uitzicht hebben op predatoren en zich daardoor "onveilig" voelen. Alles wat ik boven lees m.b.t. minder vogels door minder wormen zou betekenen dat het aantal mollen ook duidelijk is afgenomen. Maar hier hoor ik geen onderzoeker over en juist deze dieren leven van alle de bovengrond levende dierlijke organismen (wormen, larven, insecten etc.)

 • Alco

  Alle beweringen kunnen teniet gedaan met de volgende stelling.
  Er zijn heel veel weilanden die optimaal zijn. Wel vinden we er legsels, maar als er predatoren in de buurt zijn kunnen maar enkelen dit overleven.
  Duidelijk genoeg dunkt me.

 • hollandagri

  hdijkstra, als we nu gewoon de boer zelf laten bepalen hoe hij bemest. komt alles goed. zeker nu er minder mest per ha gegeven mag worden ( zuiniger met mest omgaan) . met regenachtig weer met de kletsplaat is gewoon het beste. meer rendement van de mest en een beter bodemleven . als het goed regende kon je de mest zelfs niet meer terugvinden na een bui.

 • farmerbn

  Er zullen in Belgie en Duitsland ook wel weidevogels zijn. Hoe gaat het met die vogels bij de buren? Je hoort daar nooit iets van terwijl je daar erg veel van kunt leren. Stel dat het in Duitsland goed gaat met die vogels dan kun je kijken wat Duitsers anders doen dan de Ollanders.

 • koestal

  hopeloos beleid,de weidevogels beschermen en de predatoren beschermen

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.