Commentaar

‘Proefproces pakt slecht uit voor pachters’

Het leek appeltje-eitje. Fosfaatrechten zijn van de veehouder, niet van de eigenaar van grond en gebouwen. Toch?

Praktisch iedereen ging daarvan uit, ook de politiek. Verschillende keren vroegen Kamerleden de bewindslieden (eerst Van Dam, later Schouten) hoe het zat. Het antwoord, steevast: “De basis voor het fosfaatrechtenstelsel ligt in de hoeveelheid vee.” (Schouten, 13 december 2018)

Maar wat juristen al hadden voorspeld, komt nu uit. Rechters denken anders dan gewone mensen, en politici verstaan de kunst van vaag formuleren. De pachtkamer oordeelt nu dat boven een bepaalde omvang pachtbedrijven de waarde van hun fosfaatrechten moeten delen met de eigenaar van grond en gebouwen.

Pachters BLHB vinden dat proefproces mislukt is

Voor veel verpachters – het proefproces draaide om een pachter van ASR – maakte de uitkomst niet eens zo veel uit, als er maar juridische helderheid zou komen. Nu krijgen ze een douceurtje in zicht van in totaal vele miljoenen, mogelijk miljarden euro's.

Voor de pachters van de BLHB betekent de uitspraak een enorme kater. Logisch dat ze het er niet bij laten zitten. Ze vechten de uitspraak op praktisch alle punten aan en spreken van een ‘mislukt’ proefproces. Ze hebben gelijk. Dit proefproces was na grondige voorbereiding opgetuigd om snel duidelijkheid te bieden aan alle betrokkenen en om juridisch gedoe te voorkomen. Het omgekeerde is bereikt.

Woorden bewindspersoon blijken van generlei waarde

Politiek zit er ook een angel aan. In de rechtszaken over de gedwongen krimp van de rundveestapel zijn veehouders om de oren geslagen met Kamerbrieven waaruit de ‘voorzienbaarheid’ van een ingreep in de veestapel zou zijn gebleken. Nu blijkt wat de juridische waarde van de woorden van een bewindspersoon voor de rechter is: nul.

Andermaal wreekt zich de gebrekkigheid van de invoering van de fosfaatrechten. Had de wetgever zelf meer duidelijkheid gegeven over de eigendomsaanspraken van pachters en verpachters, dan was dit niet nodig geweest.

Of registreer je om te kunnen reageren.