2 reacties

‘Op de bres voor onze weidevogels’

De Nederlandse dagbladen staan er vol van: de toestand van onze weidevogels is kwetsbaar. Boeren houden van deze vogels, want boerenvogels horen nu eenmaal bij de landbouw. Samen met vrijwilligers en andere organisaties zetten boeren zich daarom in om de weidevogels te beschermen. In het Europees Parlement probeer ik een steentje bij te dragen door hiervoor meer ruimte en geld vrij te maken.

Ondanks het feit dat vogelbeschermers en boeren in Nederland veel tijd, geld en moeite steken in het beschermen van de weidevogels, kunnen dezelfde vogels volgens de Europese vogelrichtlijn later in het jaar in andere delen van Europa afgeschoten worden. De vogels broeden in Nederland, en vervolgens trekken zij, met gevaar voor eigen leven, in de wintermaanden naar het zuiden van Europa. Zo kunnen wulpen nog bejaagd worden in delen van Frankrijk en bestaat er een mogelijkheid dat de jacht op de grutto in 2020 weer toegestaan wordt.

Ik vind het niet uit te leggen dat de Nederlandse inzet daardoor teniet wordt gedaan en met mij duizenden andere mensen

Nederlandse inzet teniet gedaan

Ik vind het niet uit te leggen dat de Nederlandse inzet daardoor teniet wordt gedaan en met mij duizenden andere mensen. 2 weken geleden kreeg ik een petitie overhandigd van de Bond Friese Vogelwachten om de jacht op weidevogels in heel Europa te verbieden.

Oude vogelrichtlijn van 1979 openbreken

Daar wil ik actie op ondernemen en ik zie daarvoor 2 opties. Allereerst wil ik proberen om de oude vogelrichtlijn van 1979 open te breken en aan te passen, zodat Europese landen niet meer op weidevogels mogen jagen. Deze wetgevingsprocedure kan snel jaren duren. Zeker omdat het na de Europese verkiezingen van 23 mei nog wel even duurt voordat het nieuwe Europees Parlement weer vol in actie is. Bovendien is het nog maar de vraag of er bij een aanpassing van deze richtlijn een meerderheid zal zijn voor een Europees jachtverbod. De kans bestaat zelfs dat de regels voor de jacht op weidevogels worden versoepeld wanneer er opnieuw naar deze richtlijn gekeken wordt. Dat moeten we natuurlijk proberen te voorkomen, maar het is belangrijk om realistisch te kijken naar de mogelijke uitkomst wanneer je wetgeving gaat herzien.

Als de jacht van weidevogels in een Europees land invloed heeft op de populatie in een ander deel van de EU, mag er niet gejaagd worden

Voorwaarden voor jacht

De tweede optie biedt perspectief voor een sneller resultaat. Het is namelijk niet zo dat een Europees land zomaar de jacht kan openen op een weidevogel. De Europese Vogelrichtlijn beschrijft aan welke voorwaarden voldaan moet worden om op bepaalde soorten te jagen. Hierbij wordt uitgegaan van gezonde populaties van deze soorten, net zoals goede verspreiding van vogelsoorten over verschillende landen en voldoende voortplanting. Met andere woorden, als de jacht van weidevogels in een Europees land invloed heeft op de populatie in een ander deel van de EU, mag er niet gejaagd worden.

Onderzoeken

Ik verzamel nu onderzoeken die aan tonen dat een mogelijke jacht in bijvoorbeeld Frankrijk schadelijk is voor de populatie weidevogels in Nederland. Provincies, universiteiten en andere instanties kunnen daar ook een bijdrage aan leveren en ik roep hen dan ook op dit te doen!

Laatste reacties

  • Jan-Zonderland

    Nou Jan Huitema, jij komt er toch wel een klen beetje heel erg laat achter hoe het gaat in Europa mbt weidevogels. Elke simpele Nederlander die iets met weidevogels heeft weet al vele jaren dat die vogels in o.a Frankrijk vrolijk afgeschoten worden waardoor het hele beschermen van die dieren in Nederland erger is dan dweilen met de kraan open. En nu kom je met het idee om eens te kijken of daar ( op termijn want ambtelijke molens draaien tergend langzaam, zeker als het om zaken gaat waar de gemiddelde burger in 5 minuten een oplossing voor heeft) ook iets aan te doen is. Dit is bureaucratie van de hoogste orde en het valt me van jou als Friese plattelander zwaar tegen dat je daar nu pas mee op de proppen komt. Je gaat onderzoeken verzamelen dat de jacht op weidevogels mogelijk schadelijk is voor de populatie. Wat een gotspe. Mbt tot de vos weten jullie het toch ook zo goed.

  • deB.


    Een grote hypocriete bende, op alle terrein, oa de politiek, de media-ook dit medium. De mooi weer praters krijgen overal een podium om hun eigen verderfelijkheid mbt natuur, op de schouders boeren te smijten, die het jaar rond midden in, en tussen de natuur staan.. Het lijkt nergens naar!

Of registreer je om te kunnen reageren.