Expertblog

4 reacties

‘Landbouwgrond geofferd voor woningen en bedrijven’

Sinds 1950 heeft de landbouw zo’n 550.000 hectare grond ingeleverd. Er staan nu onder meer huizen of fabrieken. Hoe gaat dat?

Onlangs stuurde ik de burgemeester een mailtje met hierin 256 aandachtspunten over de uitbreidingsplannen van een bedrijventerrein direct naast onze boerderij en naast een Natura 2000-gebied. Ik ben namelijk niet zo’n groot voorstander van het asfalteren en bebouwen van landbouwgrond. Per omgaande kreeg ik een mail terug met een uitnodiging om te komen praten.

Een maand later loop ik het gemeentehuis binnen. Na even wat beleefde woorden te hebben gewisseld met de receptioniste over de voetbalprestaties van onze dochters, vroeg ik naar de burgemeester. De receptioniste belde. “Is de heer Pierik alleen gekomen”, moet de burgervader hebben gevraagd. Ik hoorde de receptioniste zeggen: “Ja hij is alleen.” Even vroeg ik me af waarom deze vraag van belang was. Bang dat ik een knokploeg zou meenemen? In ieder geval kon ik direct doorlopen.

De lust om te strijden, verdwijnt gaandeweg het gesprek

De burgemeester zat er helemaal klaar voor. Alles lag op tafel en de cappuccino werd erbij gehaald. Ik mag op een ruime stoel plaatsnemen en heb me voorgenomen vooral te gaan luisteren. Terwijl ik de bekende verhalen aanhoor over zorgvuldige procedures, draagvlak en transparantie, kijk ik naar buiten. Ik zag daar al de hele tijd een politieauto staan, maar nu pas valt me op dat er ook 2 politieagenten inzitten, die mij precies kunnen zien. Het zal allemaal wel toeval zijn en een onbescheiden overschatting van mijn rol.

Gedurende het gesprek kreeg ik toch minder de behoefte om er met gestrekt been in te gaan. Mijn punten worden ‘meegenomen’ in de ‘Nota van uitgangspunten’ die Royal Haskoning zal opstellen. Ook zullen alle bewoners in de omgeving worden uitgenodigd voor een informatieavond. Niettemin gaan er zo binnenkort weer tientallen hectares landbouwgrond verloren. Bedrijventerrein en woongebied krijgen immers vrijwel altijd voorrang.

Laatste reacties

 • nvanrooij1

  Dit is nu het beleid in Nederland. De agrarische sector moet krimpen omdat de landbouw zg. voor de wereldmarkt produceert en dat kan net zo goed in landen elders volgens de linkse politici, waarbij ze dan vergeten dat de CO2 uitstoot per eenheid product veel groter is.
  Hoe anders is het voor het bedrijfsleven. Zij mogen tegen de klippen op blijven produceren voor de wereldmarkt. En hier gaat de vicieuze cirkel ontstaan. Bedrijventerreinen moeten uitgebreid worden (opoffering landbouwgrond). Voor de werkgelegenheid hoeft het niet want de werkeloosheid is zeer laag. Hoe lossen we dat op door arbeidsmigranten binnen te halen. Daardoor wordt huisvesting vereist en zijn woningen nodig die we nu al niet voor onze eigen inwoners betaalbaar kunnen realiseren. We gaan weer landbouwgrond opofferen. De leefruimte voor de biodiversiteit wordt weer minder. In een stenige omgeving leven geen dieren. Het volgende probleem maar dat lossen we via Campina en Natuurmonumenten op bij de boeren door daar wat extra natuur te genereren.
  Waarom moeten wij blijven groeien? Voor uitbreiding van de werkgelegenheid is het niet nodig. Stop daar eens mee . Het is ook nog goed voor het leefmilieu ( minder vervuiling,vervoersbewegingen)

 • agratax.1

  @mvanrooij1. Om de vervuiling van stadsuitbreiding en industrie activiteiten op te lossen, gaan we nog veel meer landbouwgrond offeren voor BOS aanplant want de huidige bossen moeten wijken voor heidevelden en stuifzand terrein. Bossen planten voor CO2 opname en bossen kappen voor ecologische diversiteit. Ja voedsel produceren elders op de wereld betekent naast extra transport ook ontginnen natuurgebieden met alle negatieve gevolgen van dien (afname diversiteit en CO2 opname) Het beleid in dit verstedelijkte land is niet meer te volgen voor boerenverstand.

 • pinkeltje

  Punt is dat het westerse economische model is gebaseerd op eindeloze groei. En groeien kun je alleen totdat het klapt.... Voorlopig lossen we dat dan zogenaamd op door ervoor te pleiten om nog 50.000 Polen het land binnen te halen. Allemaal heel begrijpelijk, maar waar is het einde?

 • koestal

  En de burgers maar klagen dat er nog zo weinig Grutto,s en Kieviten zijn ,heel veel burgers wonen op het vroegere leefgebied van deze weidevogels en geven de boeren de schuld.

Of registreer je om te kunnen reageren.