Redactieblog

54 reacties

‘Kan het met wat minder dieren?’

Volgens Boerderij Vandaag (19 maart) staat de omvang van de veestapel weer op de politieke agenda.

Aanleiding is natuurlijk het klimaatakkoord, en wat er extra moet gebeuren om de doelen te halen. Voor de landbouwsector is deze discussie tot nu toe een absolute no-go: men wil niet praten over een verkleining van de veestapel.

Tot nu toe staat het ook niet in de (concept) klimaatakkoorden, waar wel allerlei andere maatregelen in staan, ook voor de landbouw. Het artikel sluit af met de woorden: “Dat krimp van de veestapel voor GroenLinks stevig op de agenda staat, is duidelijk. Dat regeringspartijen niks keihard uitsluiten ook.”

Productie naar buitenland

Ja, misschien moeten wij het er dan toch maar eens over hebben: kan het niet met wat minder dieren? Als we als veehouderij daarmee een bijdrage kunnen leveren? Vaak wordt als tegenargument gebruikt dat de productie dan naar het buitenland verschuift, waar men minder efficiënt en met meer milieubelasting produceert.

Minder aanbod, hogere prijzen

Ik betwijfel sterk of dat klopt. In de eerste plaats moet je je maar afvragen of men in het buitenland sterk wil investeren in een sector die nu niet bepaald geweldig winstgevend is. In de tweede plaats: ook in het buitenland zal men aan klimaatdoelstellingen moeten voldoen. En meer dieren passen daar simpelweg niet bij. Het resultaat zou dus evengoed kunnen zijn: minder aanbod, hogere prijzen. Mooi toch?

Warme sanering?

Wat mij betreft zou de discussie vooral moeten gaan over op welke manier we gaan zorgen voor minder dieren. Rob Jetten (D66) zei daarover dat hij open staat voor krimp van de veestapel, maar dan via een warme sanering, in overleg met de sector.

Dat is een verstandige gedachte. Ik wijs erop dat de Meststoffenwet nu al mogelijkheden biedt: een extra generieke korting op fosfaatrechten kan ingevoerd worden (art. 33Ab), terwijl bij varkens- en pluimveerechten afroming bij overdrachten zou kunnen worden ingevoerd (art.32).

Generieke korting

Een generieke korting – zonder compensatie – zou ik niet wenselijk vinden (dat gaat direct ten koste van de inkomens van bedrijven), maar tegen een korting bij overdrachten kan weinig bezwaar bestaan. Bij de verkoper niet, want hij verkoopt zijn rechten, bij de koper niet want die betaalt voor wat hij overgedragen krijgt. De beste optie zou zijn om gewoon rechten op te kopen en zo uit de markt te nemen.

Dat kan door de overheid gebeuren, maar misschien is er ook wel een rijke aanhanger van de Partij voor de Dieren die daar iets voor voelt. Voor € 100 miljoen (om maar eens wat te noemen) kun je heel wat varkens, kippen of koeien laten verdwijnen. Voor € 10 miljard is de hele veehouderij warm gesaneerd. En wie kan daar nou bezwaar tegen hebben? Nou nog iemand vinden die dat geld heeft liggen.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Bruil moppert wel eens dat hij negatieve reacties krijgt. Nou, die zullen nu wel weer komen. We kunnen ook afspreken dat we juist helemaal niet gaan reageren.

 • xw

  Ja farmer bn, goed voorstel.
  Zullen we dan maar gelijk afspreken om alleen nog maar te lezen en nergens meer op te reageren. Ik voor mij vind dat nog verstandiger.

 • Bennie Stevelink

  Na afschaffing van de laatste marktbescherming in 2007 had, het nog bestaande melkquotum, geen invloed meer op de melkprijs. Waarom zou inkrimping van de veestapel, in alleen Nederland, dan wel invloed hebben op de prijs?

  Daarnaast, klimaatverandering wordt veroorzaakt door toename van de koolstofmassa in het wereldwijde ecosysteem. Hoe wordt dit veroorzaakt door koeien? En als dat inderdaad door onze 1,4 miljoen koeien wordt veroorzaakt welke invloed hadden dan de 60 miljoen bizons die tot de negentiende eeuw in Noord Amerika rondliepen?

  Het lijkt wel een Baudet-verhaal, vol tegenstrijdigheden.

 • 306lsa

  als wereldwijd minder dieren komen dan ........................ is het een ander verhaal dan alleen in NL
  hoe je het ook wil bekijken het is alleen slim voor de hypocrieten die net als of doen dat ze voor het milieu of voor de dieren zijn
  wat ook een stelling kan zijn kan het niet wat eerlijker in de wereld ??
  of .........................
  het is volgens mij een feit dat het aantal vee wereldwijd per jaar groeit ,
  want dat heb ik een keertje gehoord (weet niet of het klopt) en daarom is het heel raar allemaal
  Bennie reageert : Baudet-verhaal , ........................
  maar wat is het alternatief het groenlinks verhaal???????
  als melkveehouders gaat het trouwens al super hard met het aantal minder vee
  waarom ? als je verkoopt gaat 10% er af en komt het erbij???ergens ?? tot nu toe niet

 • mariapeel

  Dom en den haag nog dommer . Als je al t vee van heeeeel de wereld alleen in Nederland hield dan kun je de helft CO2 besparen . Als we t hier niet gebeurd t over de grens . Ze lachen dit kleine rot landtje uit . De grootste boeren in t buitenland zijn allemaal Nederlanders die den haag uit lacht 🙈🙈🙈

 • J.W. de Kloet

  wordt tijd voor 1 mnd melkstop zullen zien hoe snel de zuivelschappen leeg zijn

 • Alco

  We zullen het ook even simpel uitleggen voor Bruil, die er dus blijkbaar niets van begrepen heeft.
  Men kijkt alleen naar uitstoot. Echter als dit lager wordt zal ook het voer aanbod kleiner worden en groei van voer compenseert de uitstoot in de CO2 kringloop.

 • john***

  Wat gebeurd er als je het beste jongetje van de klas buitenzet? Mogen de cijfers van die leerling dan bij de rest meegerekend worden?

  De landbouw is een van de weinige sectoren die de afgelopen 20 jaar resultaat heeft geboekt. Laat nu die sector 25
  % gereduceerd hebben. Terwijl de overige sectoren gegroeid zijn. Gemiddeld blijft het op 0 dankzij de landbouw. Stel je haalt de landbouw uit de statistieken hoeveel zijn de overige sectoren dan gegroeid??

 • 306lsa

  Ik kijk wel eens op youtube naar : mn millennial farmer
  en misschien ligt hier ook wel het antwoord voor ons want hij laat zien wat hij doet op de boerderij en zegt waarom
  het verhaal van de gewone man horen ?of vrouw kan net zo goed natuurlijk.
  stel het ging wereld wijd net zo goed als de : mn millennial farmer
  dan heeft dat zeker veel invloed

  maar het tegen geluid moet er wel komen want anders........................
  die mn millennial farmer deed de vlogs ook voor het verhaal van zijn kant te vertellen en dat is cool

 • Tuig

  Niks mis met een warme sanering. Koeieboertjes klagen al weer steen en been hier natuurlijk maar er zijn meer sectoren. Ik denk dat er in de kippen en varkens zat boeren zijn die het wel wat lijkt.

 • ghsmale

  Dhr. bruil is de weg kwijt.
  Indirect is de boer verantwoordelijk voor de co2 uitstoot,
  ze voeden namelijk de mens.

 • Alco

  @John. Ook jou verhaal slaat nergens op.
  Als je zegt; "We hebben gereduceerd" geef je daarmee aan dat het aantal dieren invloed heeft.
  Er is maar één regel.
  "Uitstoot en groei van de voeding compenseert elkaar altijd".

 • meter

  Komt dhr Bruil wel eens buiten onze landsgrenzen? Je zou denken van niet als je dit verhaal leest.

 • Maas1

  En daar is i dan onze Willem,wij al denken waar blijft i dan maar zie hier zijn denkwijze!
  Willem jou veronderstelt probleem lost zich vanzelf op in de tijd met daarbij natuurlijk de daar bij behorende industrie maak je geen zorgen! Dan zitten wij elders bij een warm knisperend haard vuurtje op de veranda naar de ondergaande zon te kijken, en kun jij met een extra truitje bij jou warmte pomp de derde dinsdag in september volgen.Waarnaast jou electrische wagen zich bij laad op bruinkool voor de volgende dag om kruipend af te reizen naar kantoor voor de opgeheven vinger!

 • Alco

  Wat mij opvalt is dat mensen die ergens voor doorgestudeerd hebben, denken dat ze dan ook overal verstand van hebben.
  Maw. Ze krijgen als jurist spreekruimte, maar zodra ze buiten hun territorium komen vervallen ze tot leken.

 • veldzicht

  Vergist Bruil zich niet? Hij schrijft voor"Boerderij" en niet voor een blaadje van Groen Links.Al die meepraters voor het klimaat en tegen de veehouderij hebben we al meer dan genoeg ,dat hoef ik ook niet nog eens op de Boerderij site te lezen .Schrijf eens iets positief over de veehouderij en als je niets positiefs weet te melden kijk je maar even op de ingezonden reacties op Boerderij digitaal dan ben je zo weer op de hoogte.

 • wruiten

  vakblad is hakblad

 • Attie

  Minder aanbod hogere prijzen, zou Willem's denkwijze bij de grens ophouden?

 • deB.

  Je kunt beter dit blad aanspreken, die andermaal deze linkse praatjes ten tonele brengt...dat valt de laatste tijd, bij herhaling, steeds vaker op

  En deze meneer moet eerst eens beginnen met minder auto's, minder vliegtuigen, en minder mensen (elk jaar duizenden buitenlanders die hier binnen wandelen)!!!

  Nee, weer makkelijk begint het over NOG minder vee, wat een schijnvertoning van deze man...een woord BAH

 • gjh

  wederom een slap links verhaal meneer Willem Bruil wordt het niet eens tijd voor een dokter want het zit helemaal fout in het hoofdje bij je !

 • varken23

  Verkleining van de veestapel heeft mischien voordelen voor de boer. Maar desastreuze gevolgen voor de periferie. Die hebben voor hun bestaansrecht een bepaalde kritische massa nodig. En het belang van de periferie weegt veel zwaarder dan dat van ons boeren. (
  <> ).

  Dat is ook de reden dat een deel van boerenbedrijven door de periferie in de been gehouden word met behulp van oa verliesfinancieringen. Hierdoor is de ouderwetse varkenscyclus verdwenen maar het zorgt wel voor een stabiele werkgelegenheid bij aanverwante bedrijven, en dat is belangrijker.
  Evengoed kijkt ook de perifirie al jaren naar de mogelijkheden in het buitenland en investeert daar nu.
  ( <> ).

 • bankivahoen

  Goed gezien Tuig@ ! Laat maar komen die warme sanering , is goed voor de stopper EN voor de overblijver. Ben wel bang dat er erg veel voor het eerste kiezen.

 • husky

  De melkveehouderij moet nog wennen aan prijsschommelingen, daar is de varkens en kippenhouderij al jaren aan gewend.

 • Hogman1

  Varken23 .....U snapt het

 • famboenink@hetnet.nl

  hallo de melkveeveestapel is al met 40 procent gekrompen in oost nederland zelfs gehalveerd

 • Maas1

  @Varken 23 dat is klare taal,zeker.

  Het kantelpunt zit in de pijplijn bij het vertrek van de pereferie verliezen we gelijk de markt
  (macht).
  Met het verlies van productiebedrijven verliezen ze gelijk het kenniscomplex en kunnen kennisinstellingen de deuren sluiten.
  Met het verdrag van Kyoto heeft men geprojecteerd op de achtertuin welke dat heeft voortgebracht weten we allemaal.
  Het verdrag van Parijs projecteerd men op het geheel!
  Wens dit land veel wijsheid toe waarin het niet verdere vervreemding en verwijdering oproept!

 • famboenink@hetnet.nl

  1 de melkveestapel is al gekrompen van meer dan 2,5 miljoen naar 1,5 miljoen nu
  2 methaan lost binnen 10 jaar weer op
  3 wereldwijde groei melk boven 2 procent prijs stijgt onder 2 procent prijs daalt

 • Gat

  Rundveestapel moet groeien. We importeren nu al kalveren uit buitenland en vlees. We hebben rundvlees tekort voor ons zelf

 • el

  De mensen moeten toch eten!

 • Bordervale Piggery

  Wat zijn "klimaatdoelstellingen" en in welke landen gebeurt dit dan allemaal???

  Greetings from Australia!

 • jan1980

  Hier in België is het zo dat veel dieren in handen zijn vd industrie ( slachthuizen, voederfabrikanten,....) Laat boer boeren en laat industrie verwerken. Haal die dieren vd industrie er van tussen en laat gewoon de boer zijn ding doen. Er zullen al minder dieren zijn en de prijs voor de boer beter...

 • Attie

  Nou Willem leg maar eens uit wat 'klimaatdoelstelling' is, trouwens Chinesen zijn ook nieuwsgierig 🤔

 • varken23

  @jan1980 In Nederland zie je dat ook steeds meer.
  Dat is de reden waarom de "industrie" nu wil bijdrage aan het maatschappelijk debat. En wil voorkomen dat 'boeren' in de verdrukking komen. Terwijl de oplossing die u beschrijft veel beter werkt tegen de verdrukking van de boeren.

 • wiljo

  En wat gaat er met al dat overige gras gebeuren?
  Precies dat laten we verrotten, zodoende komt er net zo veel CO2 in de lucht als wanneer dat via dieren gaat.
  En er wordt veel minder CO2 uit de lucht gehaald door het goed groeiende gras.
  Als al het geld over de balk is gesmeten, komen ze er pas achter dat het toch niets heeft geholpen om het klimaat te veranderen.
  Wel een erg GroenLinks achtige gedachte Boerderij, maar goed dat valt mij wel vaker op in uw artikelen.

 • Jaap39

  Tijd om te emigreren of te stoppen in de landbouw... wat een trieste politieke vooruitzichten. Metname CDA en VVD dienen als 'ondernemers partij ' nu toch echt eens een keer op te gaan staan. FVD krijgt niet voor niets zoveel stemmen.

  Stem vóór de landbouw is ook een stem voor een stabiel Nederland!!!

 • Maas1

  @Bordervale Piggery
  Google klimaattafels en zie meer.

 • freerk_abma@live.nl

  Met name Duitsland, daar zijn toeleveranciers bezig met het feit dat er over 10 jaar een kwart meer voedsel nodig is. Als we niet meegaan in die slag, en ons meer dan nodig is te focussen op het milieu, dat kan jammer zijn...Maar of er ook genoeg jonge boeren zijn die nog zin hebben?

 • Alco

  @abma. Voeding is totaal geen probleem. We kunnen wel een dubbel aantal mensen voeden.
  Het probleem bij de mens is het vernietigen van nutriënten in het riool en alle vervuiling die de comfort en luxe van de mens met zich meebrengt.

 • Bruil ,is uit op de meeste reacties van de week , dan krijgt hij een pluimpje van de hoofdredacteur , en ja hoor de boeren doen hun best , en betalen daar ook nog goed voor, om deze opruiing te lezen ,en hem tevens te laten winnen door massaal te reageren , beste boeren wordt het niet eens tijd dat we invloed uitgaan oefenen op het inkomen van Bruil ..........

 • melkveehouder .

  Nou nou, nogal heftig de reacties op deze column. Het gezegde ‘de boodschapper wordt vermoord’ is hier wel op zijn plaats.

  Krimp van de veestapel staat stevig op de politieke agenda van Groen Links terwijl FvD boeren de ruimte wil geven waar dat kan. En nu wordt het spannend @jaap33. Kiezen de ‘boerenpartijen’ VVD en CDA voor (provinciale) samenwerking over rechts met FvD, of verkiezen ze het pluche door samenwerking met Groen Links waarvan de boeren de rekening gaan betalen. De column van Willem loopt voor de muziek uit vrees ik.....


 • Alco

  @ Nee Melkveehouder. Willem loopt niet voor de muziek uit.
  Hij spreekt zijn wens uit. (politieke richting?)
  Daarbij niet gestoeld op enige kennis van zaken.

 • deB.

  En zoiets krijgt in dit medium keer op keer een podium!
  Allemaal wijsneuzen van buiten! de sector.
  Ze zullen eens het boerengeluid laten horen op deze site....heel jammer, dat het zo ver van de praktijk af gaat staan

 • varken23

  De kern van het verhaal van Willem Bruil is, dat wanneer de politiek kiest voor een krimp van de veestapel, dat een warme sanering de beste methode is en dat er dan een ruime vergoeding tegenover moet staan.

 • Tuig

  Varken23, precies. Wie kan daar tegen zijn.

 • melkveehouder .

  @varken23 en Tuig. Dat was ook mijn gedachte. Als...dan... wordt door Willem beschreven. Dat de gedachte van krimp bij boeren de haren rechtop zet begrijp ik helemaal, maar daar gaat het vlgs mij niet over in de column.

 • Attie

  Één staalfabriek van ArcelorMittal stoot meer CO2 uit dan totale landbouw las ik ergens, waar gaat dit eigenlijk over?

 • Alco

  Jullie willen dus allemaal in de truc trappen van de worst voor houden van de warme sanering.

 • 306lsa

  ik denk dat de verschillen steeds groter worden tussen mensen soort van we kunnen elkaar helemaal niet meer vinden soms in het stand punt
  voorbeeld is de politiek dit stukje uit :[Johan over winst Forum voor Democratie | VERONICA INSIDE ] van youtube laat zien dat het verschil van tegen dingen aan kijken heel groot wordt

  ik denk ook dat Willem dit stuk geschreven heeft met het idee van politiek in het achterhoofd want als links wint dan is het idee van willem het beste
  dat wil zeker niet zeggen dat ik er voor ben maar dat denk ik wel


 • Maas1

  @Attie

  ArcelorMittal stoot alleen al met zijn fabriek in Gent meer CO2 uit dan de totale landbouwsector van België.” Dat zegt Joris Relaes, administrateur-generaal van Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).
  „Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat staalproducent ArcelorMittal zijn productie moet halveren als antwoord op het klimaatprobleem. Terwijl alleen al de fabriek van ArcelorMittal in Gent meer CO2 uitstoot dan de totale landbouwsector. En dan heb ik het enkel over de fabriek in Gent, die in Luik laat ik nog buiten beschouwing.”
  Landbouw Kop van Jut
  Tijdens de hoorzitting hekelt hij ook het rechtstreeks vertalen van afspraken over klimaatdoelstelling op wereldniveau naar landenniveau. „De melkveehouderij is vaak kop van Jut in het klimaatdebat. Maar als we de melkproductie in Europa vergelijken met die in India, dan zien we dat ze in 2016 allebei 160 miljard liter melk hebben geproduceerd. Maar in India heeft men 122 miljoen koeien nodig om die hoeveelheid te produceren, terwijl Europa het kan met 23 miljoen koeien. In het kader van methaanuitstoot betekent dat een wereld van verschil.”enz..
  Bron Pluimveeweb

 • Attie

  Precies Maas1 die bedoelde ik, heb onderhand 'tabak' van die klimaat wijsneuzen. Wat is er mooier dan een koppel koeien in de wei?

 • Maas1

  @Attie👍

 • 306lsa

  @Attie👍

 • Alco

  Allemaal een duimpje. Maar je wint de strijdt niet door naar anderen te wijzen.
  Wij moeten iedereen ervan overtuigen dat uitstoot van onze dieren in het eco systeem binnen een jaar een sluitende kringloop heeft met de opname door groei van de voeding!!!!!

 • Maas1

  @Alco ongetwijfeld is jou stelling de waarheid of een deel er van,maar overtuigen....? waarom, een mens heeft al moeite zich zelf te veranderen laat staan een ander...zoveel energie om je gelijk aan je zeide te krijgen...voor wat,voor een bestaansrecht in de lage landen??
  Stel je zelf niet op als een structurele slachtoffer dan komt jou redder in de vorm van b.v.PvdD jou redden door jou verdien model ter discussie te stellen,dat het allemaal ach en wee is.Trap er niet in en trek de mogelijkheden naar je toe ook als het systeem veranderd,ook al is dat niet geheel wat je wilt.Er is maar een reden dat het verdienmodel onder druk staat en dat zijn die achterlijke regels die men over ons uitstort welke kostprijs verhogend werken,en een gelijk Europees speelveld ondermijnen.Ook biologische en segmenten staan onder een financiëel spanningsveld,zo heilig is de roadmap of food niet!
  Alco strijden prima,maar als dit land alleen in zich heeft strijdend ten onder dan verschuift de markt zich gewoon naar elders.

Laad alle reacties (50)

Of registreer je om te kunnen reageren.