2 reacties

‘Jonge boeren willen wel, maar hoe dan?’

Jonge boeren willen best graag meer rekening houden met de wensen vanuit de maatschappij. Alleen ontbreekt het in Nederland aan duidelijkheid, meent Linda Nijhof.

Misschien bent u er al mee bezig, maar misschien ook niet: de wereldwijde landbouw moet veranderen om de mensen in 2050 te kunnen voeden. U leest het goed, in de hele wereld moet de landbouw veranderen en daarmee dus ook in Nederland. Er moeten grote veranderingen plaatsvinden om de voedselproductie in één lijn te houden met de draagkracht van de aarde, waarbij zowel de burger, de consument als de producent tevreden moeten zijn. In onderstaande paragrafen worden kort een aantal onderwerpen aangestipt over de voedselproductie en de wensen.

Kringlooplandbouw

De laatste jaren zijn er vele visies en meningen naar buiten gebracht over de voedselproductie. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, streeft naar een kringlooplandbouw waarbij de productie in balans is met de bodem. Politieke partijen, zoals Partij voor de Dieren, stimuleren juist plantaardig eten en hierbij moet de vleesconsumptie drastisch dalen. Het is voor de jonge boeren van belang om hierop tijdig in te spelen met investeringen.

Niemand weet hoe het er in 2025 of 2030 uit moet gaan zien

Jonge boeren

Maar wie is de jonge boer eigenlijk? Een van de belangrijkste kenmerken van een jonge boer is een persoon die zich graag wil inzetten voor de voedselproductie. Dit kan zuivel zijn, maar bijvoorbeeld ook vlees of groenten. De jonge boer loopt alleen tegen één probleem aan in Nederland: er is geen duidelijkheid.

Jonge boeren willen wel investeren en vooruitdenken, maar niemand weet hoe het er in 2025 of 2030 uit moet gaan zien.

Mansholt

De voorouders van de jonge boer hebben de tijd van Mansholt meegemaakt. Zijn motto was: Nooit Meer Honger. Bedrijven moesten investeren, mechaniseren en Nederland moest een zelfvoorzienend land worden zodat er nooit meer een hongerwinter kwam zoals in de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog. Boerenbedrijven zijn massaal onder dit motto gaan produceren. Opbrengsten zijn sterk gestegen terwijl de landbouwgrond en het aantal bedrijven sterk is gedaald. Door de intensivering is de aandacht voor het milieu, biodiversiteit en de wensen van de maatschappij minder geworden.

Uitstoot van broeikasgassen

De maatschappij in Nederland wil graag dat er bij de voedselproductie meer rekening wordt gehouden met biodiversiteit, dierenwelzijn en de uitstoot van broeikasgassen. Ondanks de intensivering van de afgelopen 75 jaar heeft er de afgelopen jaren wel een lichte omslag plaats gevonden. Agrarische ondernemers worden steeds meer gestimuleerd om aan deze punten te werken, het is alleen discutabel of dit voor de wensen van de burger en consument toereikend is.

Zelf is mijn idee dat een deel van de boeren graag een overslag wil maken van grootschalig en intensief naar het extensiever en meer rekening wil houden met natuur en omgeving. Hier moet echter de prijs ook naar zijn. Een extensief bedrijf levert immers minder op dan een intensief bedrijf als de prijzen op de huidige niveaus blijven.

Deel informatie

Mijn vraag aan u is dan ook, hoe wilt u zelf dat uw voedsel over 10 of 20 jaar wordt geproduceerd? Gaat u voor voedsel met een lage prijs, vindt u de uitstoot van broeikasgassen een belangrijk aspect of wilt u het liefst een kringlooplandbouw? Blijf met uw ideeën niet thuis zitten, ga ermee naar (collega)boeren, de overheid, burgers of waar dan ook, vertel wat u wilt en ga in overleg! Hiermee kunt u misschien uzelf helpen aan voedsel dat geproduceerd is zoals u dat graag wil, maar daarnaast kan het ook voor de jonge boer verhelderend zijn!

Laatste reacties

  • massy

    Dit is wel heel kort door de bocht. de consument is heel verwend en die wil op dit moment wel heel veel invloed hebben op onze productiewijze . maar vervolgens gaat die zelfde consument naar de supermarkt waar het voedsel het goedkoopst is uit het buiteland komt en ga zomaar door. en dan wordt hier van die boer verwacht dat hij alles maar aanpast maar een fatsoenlijk inkomen word hem niet gegund. en dat is dan nerderland met al zijn bemoeizucht.

  • kanaal

    als je iets wil moet er wat verdiend worden

Of registreer je om te kunnen reageren.