Redactieblog

19 reacties

‘Het is droog; ga stemmen’

Klimaatverandering begint acute gevolgen voor de landbouw te krijgen, denk er over na in het stemhokje.

Het zal de komende tijd nog wel weer anders worden, maar nu ik dit schrijf (eind februari) is het compleet voorjaar. Ideaal weer om mest uit te rijden en grondwerk te doen, en dat gebeurt dan ook overal om ons heen. Afgelopen weekend is het eerste deel van de groentetuin gespit, met superkoemest van de buurman. Ik heb het er niet van in de rug gekregen, want ik ben nog aan het bijkomen van een tweede nieuwe knie.

Bodemdaling brengt waterbeheersing in gevaar

Toch heeft dit mooie weer ook een heel zorgelijke kant. Het is in grote delen van Nederland nog steeds erg droog; we hebben een neerslagtekort op een moment dat er een overschot zou moeten zijn. Er komen verontrustende berichten over verzakkende huizen vanwege de lage grondwaterstand. Niet een paar, maar wel een miljoen, zo las ik ergens. In de Drentse Veenkoloniën slaat het waterschap alarm omdat de bodem zo ver is gedaald dat stuwen en andere infrastructuur droog komen te staan. De waterbeheersing komt daar in gevaar.

De landbouw is niet alleen slachtoffer, maar deels ook veroorzaker

In Noord-Groningen hebben ze daar al veel eerder mee te maken gehad, maar dan vanwege de gaswinning. Ja, gaswinning leidt niet alleen tot aardbevingen. De Commissie Bodemdaling voert al sinds 1984 maatregelen in om de schadelijke gevolgen van die Groningse bodemdaling te voorkomen of te beperken. Die Commissie had, in prijzen van nu, een budget van in totaal ongeveer € 1 miljard, dat is en wordt uitgegeven aan nieuwe sluizen, stuwen, gemalen en andere waterstaatkundige aanpassingen en voor compensatie van schade aan gebouwen. Wie rondtoert in Noord-Groningen ziet overal nieuwe waterwerken. Al die maatregelen maken het in dat gebied mogelijk de landbouw op een normale manier voort te zetten.

Laag grondwaterpeil zorgt voor verdere inklinking bodem

Op bodemdalingskaart.nl is de actuele situatie voor heel Nederland te vinden. Op die kaart is het Noord-Groningse gebied natuurlijk donkerrood. Maar ook de veengebieden staan er gekleurd op: delen van Friesland, de polders, de Hollandse veengebieden en stukken West-Brabant. Anders dan in Noord-Groningen is daar de landbouw niet alleen slachtoffer, maar deels ook veroorzaker. De waterpeilen zijn immers ook laag gehouden om landbouw mogelijk te houden, en die lage peilen zorgen juist ook voor verdere erosie en inklinking. Daarmee zorgt het voor extra CO2-uitstoot en voor grootschalige verzakkingen. Dat wordt nog eens extra onder de aandacht gebracht door het droge weer en het neerslagtekort.

Er moet ook door boeren in die gebieden nagedacht worden over bruikbare maatregelen

Er zijn met name in de Hollanden, maar ook in Friesland, allerlei overleggen gaande over wat er moet gebeuren, en boeren daar weten inmiddels wel dat het verre van pijnloos zal zijn. Daar kunnen nu delen van de Veenkoloniën aan worden toegevoegd. Er moet ook door boeren in die gebieden nagedacht worden over bruikbare maatregelen en over andere werkwijzen en aangepaste teelten. Kortom, de waterschapsverkiezingen gaan echt wel ergens over.

Voorbedrukte verkiezingsborden met verschillende politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen worden in een stad geplaatst. Tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen vinden ook voor alle waterschappen in Nederland de verkiezingen plaats voor een nieuw waterschapsbestuur. - Foto: ANP
Voorbedrukte verkiezingsborden met verschillende politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen worden in een stad geplaatst. Tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen vinden ook voor alle waterschappen in Nederland de verkiezingen plaats voor een nieuw waterschapsbestuur. - Foto: ANP

Laatste reacties

 • famboenink@hetnet.nl

  gewoon natuurlijk verschijnsel 1921 nog 195 millimeter minder neerslag in Nederland dan weer hij druge somer dan weer regent het verdan
  kan ieder jaor wear anders wezen niemand diet oh zegen kan

 • farmerbn

  Ik heb het nieuws ook gezien over die verzakkende huizen. Maar gaat het alleen over huizen in stedelijk gebied of ook over de huizen van boeren die verder afgelegen staan? Laag waterpeil tbv de landbouw zal invloed hebben op verzakken van boerenwoonhuizen maar niet van huizen in stedelijk gebied. Verzakken van huizen in stedelijk gebied zal eerder liggen aan lekkende rioleringen en daardoor een lage waterstand.

 • Flepke

  Bekijk je eigen percelen eens..... Overal zie je dalingen ook waar water hoog gehouden word.
  Bekijk je GPS gegevens eens van verschillende jaren. Bij loggen word immers de hoogte vastgelegd.

 • Alco

  Veel mensen zien potjes waaruit verdeeld kan worden.
  Maar nog veel erger is dat het gebruikt wordt om hun zin te krijgen het waterpeil te verhogen.

 • Vhouder

  tis nie druug het regent hier

 • agratax.1

  Misschien kan onderstaand artikel je tot steun zijn bij je stem activiteit komende verkiezingen.
  <>

 • el

  Wij mensen gaan de klimaatverandering niet tegenhouden, wij moeten ons gewoon aanpassen !

 • Maas1

  @el zo is het.We zouden Hans Brinker de jongen met de vinger in de dijk kunnen vragen of hij met zijn andere hand de stand der planeten wil veranderen!
  <>
  😉

 • rverheij

  1976 was droog , dat weten de meeste nog wel , echter 1975 was net zo droog als 2018 waardoor 1976 droog begon , net als nu.
  Droog 2018 heeft niks met klimaatverandering te maken ,
  Het weer is veranderlijk, altijd zo geweest.
  Die weersvoorspellers kunnen met moeite het weer voor n paar dagen voorspellen. Laat staan een klimaat verandering. Dan moet je toch wel over n periode v 50 jaar kijken zou ik denken

 • mts_kuijpers

  Weer (metereologisch) en klimaat zijn 2 verschillende takken van sport. Klimaat bekijk je over periodes van 30 jaar. Zo is vastgesteld dat de afgelopen 30 jaar de gemiddelde temperatuur 1 graad hoger ligt dan de 30 jaar ervoor. Zorgelijker is dat in dezelfde tijdvakken de tropische periodes (aan een sluiting van hete dagen) gestegen is van 10x naar 35x. Tijdens een klimaatperiode heb je natte (2016) en droge jaren (2018), het beleid moet er op aangepast worden dat er in de natte periodes voldoende buffer is om dit water niet naar de zee te sturen maar in het gebied te “parkeren” zodat het later kan infiltreren.

 • jfvanbruchem1

  het is droog, ga groen links stemmen,voor redding van de boer,

 • Klaverweg

  1000 jaar geleden was het gemiddeld 3 graden warmer, maw klimaatverandering is van alle tijden en daar kan geen enkele politieke partij verandering in aanbrengen.

 • Alco

  Er moet meer CO2 en Stikstof in de lucht voor meer isolatie.
  Maar dan zal er wel weer gezegd worden dat de aarde zijn warmte niet kwijt kan.
  Wat is waar???

 • theorikyreintjes1

  Ik ben het met MTS Kuijpers en r. Verheij eens. Daarbij was 1958 een zeer nat jaar en 1959 een zeer droog jaar. Het weer was en is altijd veranderlijk . Daar moet je ook zo mee omgaan! Dat de temperatuur maar 1 graad is gestegen in zoveel jaren is niet te verwonderen. Zoveel toename van mensen met zoveel bebouwing en verharding, daar is de temperatuur veel meer gestegen dan op het platteland.

 • theorikyreintjes1

  Beheersing van het oppervlaktewater is zeer belangrijk! Daar moet je kennis van zaken voor hebben. En zeker je rug voor recht houden. Het is zeer belangrijk dat het water voldoende wordt vast gehouden. Maar bij hevige regenval moet het te veel aan water snel af gevoerd kunnen worden. Daarom moet naast alle stuwen om het op peil te houden, de beken goed schoon zijn om snel het water af te voeren. Dat laatste kennen ze blijkbaar bij groenen niet. Daar gaat het juist over!

 • farmerbn

  @kuijpers. Het maakt natuurlijk ook uit hoe en waar je de temperatuur meet. Was vroeger De Bilt een kleine plaats naast Utrecht, nu is De Bilt veel groter en meer stedelijk en dus warmer. Het is dus normaal dat er één graad is bijgekomen. Heb zelf niet zo veel vertouwen hoe sommige organisaties dingen meten (in Nederland).

 • mts_kuijpers

  @farmerbn, je kunt je hoofd wel in het zand het zand steken. Maar jij zult toch ook wel snappen dat deze metingen niet alleen in de Bilt wordt gedaan.

 • farmerbn

  Nee, ook op het oude Welschap , wat nu Eindhoven Airport heet. Ook daar meer dan 10.000 woonhuizen erbij en een heel industriegebied.

 • Maas1

  <>
  <>
  <>
  🤔🤔🤔

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.