Redactieblog

21 reacties

‘Anti-injectiefriezen hebben geen verhaal’

VBBM kan wel blijven roepen dat bovengronds uitrijden van mest beter is, maar dat is niet aangetoond.

Toen de verplichting om mest emissiearm uit te rijden werd ingevoerd, halverwege de jaren tachtig, ontstond direct verzet bij een groep boeren, vooral in Friesland. Mestinjectie zou slecht zijn voor het bodemleven.

Veroordeling bovengronds uitrijden

Dat verzet is hardnekkig en nog steeds zijn er veehouders die er niet aan willen. Er is zelfs een vereniging voor opgericht, de Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu (VBBM). Af en toe wordt er iemand veroordeeld voor bovengronds uitrijden: in 2013 nog door het Hof Arnhem-Leeuwarden, maar er was ook altijd een speciale vrijstellingsregeling.

Vrijstelling

Onlangs is er een nieuwe Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2019–2023 gepubliceerd. Onder strikte voorwaarden, zoals 85% grasland, geen mineralenoverschot, alleen eigen mest, mag er dan bovengronds uitgereden worden. In het verleden maakten ruim 400 veehouders gebruik van de regeling.

Er is geen enkele redelijke grond om bovengronds uitrijden toe te staan en toch gebeurt dat

Geen grond

Opvallend is – en dat staat in de toelichting bij de regeling – dat de Technische Commissie Bodem (TCB) geadviseerd heeft om de regeling juist niet te verlengen: “Blijvende aantasting van de functionaliteit van het bodemleven door emissiearme aanwendingstechnieken is niet aangetoond. Voor kringlooplandbouw is bovengronds aanwenden van dierlijke mest niet noodzakelijk, integendeel. Door bovengronds aanwenden verdwijnt stikstof naar de lucht, waardoor het niet kan worden benut op het bedrijf. Daarnaast is er geen ruimte voor een toename van de ammoniakemissie.” Er is kortom geen enkele redelijke grond om bovengronds uitrijden toe te staan en toch gebeurt dat.

Onderzoek effecten bovengronds uitrijden

Wat ook opvalt, is dat er tijdens de eerste 5 jaar van de vrijstelling, sinds 2014, geen nader onderzoek is uitgevoerd naar de effecten van bovengronds uitrijden. En ook dat is een reden voor de TCB om verlenging niet te ondersteunen. Zo kan de VBBM wel blijven roepen dat bovengronds beter is, maar dat blijft nergens op gebaseerd, hoogstens op, letterlijk, eigen wijsheid.

Onderzoek lelieteelt

Het kan ook anders: in de Drentse gemeente Westerveld hebben burgers zelf uitgebreid onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de bodem rond de lelieteelt. Dat is kennelijk een teelt die veel gewasbescherming vraagt en de resten daarvan komen in de bodem terecht, ook in nabijgelegen moestuinen en natuurgebieden. De resultaten van dit ‘meten = weten‘-initiatief zijn verontrustend genoeg. Deze burgers kunnen nu, onderbouwd, om maatregelen vragen.

Anti-injectiefriezen

“Als we niets doen dan zijn de landbouwgronden binnen 10 jaar voor een groot deel in handen van lelietelers, is de bodem vervuild met pesticiden, zullen de insecten en de vogels nog verder in aantal teruglopen, is het landschap verziekt en zullen inwoners vertrekken”, aldus een van deze burgers. Dat is misschien overdreven, maar de anti-injectiefriezen hebben helemaal geen verhaal.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Een paar dagen geleden hier een artikel dat mestinjectie de bodem teveel uitdroogt en daardoor minder wormen voor de weidevogels. Kijk, daar kunnen die weigerfriezen wat mee. Ook nog eens een onderzoek van WUR dus geen risico dat burgers wat rommelen met bestrijdingsmiddelen om de lelieteelt te dwarsbomen.

 • .....

  @famerbn Bruil gebruikt alleen de onderzoeken die hem goed uitkomen, waardeloos stukje dit

 • frl

  Idd de heer Bruil loopt alweer achter de feiten aan, minder wormen, en laten dat nou net de gezonde grond makers zijn .en voedsel voor de weidevogels.

 • Jan-Zonderland

  Idd een waardeloos verhaal zonder enige onderbouwing. Als hr Bruil nu ook een eerst was gaan praten en kijken bij die weigerfriezen dan was ook hij waarschijnlijk tot heel andere conclusies gekomen. Maar ja, het was vrijdagmiddag en er moest nog snel wat op papier en zie hier het resultaat. Een jurist onwaardig.

 • breukers1

  Daarnaast haalt heer Bruil een nog niet afgerond onderzoek aan dat vorige week behoorlijk bevooroordeeld door Zembla is uitgezonden. Stemmingmakerij... Dit breekt meer af dan dat het opbouwt.

 • Siebenga

  Who the fuck is Willem Bruil! Wat een FLUTverhaal waarom krijgt deze man hier uberhaupt een podium met deze stemmingmakerij

 • diekmann

  Duidelijk geen verstand van boerenzaken.

 • Alco

  Bruil bekijkt het als een jurist en zo bekeken heeft hij gelijk.
  Maar waarom moet zo'n flut verhaal hier gepubliceerd worden.

 • cornelis 22

  injecteren op grasland bevorderd verdroging waardoor weidevogels moeilijker aan voedsel komen een bioloog heeft hier onderzoek naar gedaan en dit vorige week gepubliceerd. ook in de landbouwpers aandacht voor geweest . Dus wel degelijk een redelijke grond voor het bovengronds uitrijden , scheelt ook nog eens minstens een liter diesel per kuub mest ( C02 weet u wel kereltje Bruil)

 • hollandagri

  Willem Bruil heeft zeker gemist er veel meer lachgas vrij komt en dat het in geen enkel ander EU land mag, dat alle wetenschappelijke onderbouwingen van bovengronds mest uitrijden als sneeuw voor de zon verdwenen zijn en de positieve effecten te weinig terug te zien in de metingen.

 • kleine boer

  Laat ieder het voor zich uit maken. Ik wil niet meer zonder bemester rijden en als het zo slecht was zou er toch niks meer groeien zeker op de kopeinde en de geren waar je vaker insnijd zou toch geen gras meer moeten groeien..... waar je niks brengt dat zie je... met bemester ben je lang niet zo afhankelijk van het weer en je kan met droog weer rijden geen structuurschade de weg niet vies smakelijkheid enz enz. Er moet gewoon een keuze komen en laat het aan de boer over.

 • Bennie Stevelink

  Bij Foodlog was vanmiddag een discussie over het onderzoek naar de effecten van zodenbemesten.
  Wat mij vooral opviel aan het onderzoek is dat twee variabelen door elkaar heen gemeten zijn. Er is een vergelijking gemaakt tussen zodenbemesten met standaard drijfmest, en ruige stalmest die bovengronds werd uitgereden. Er zijn dus twee variabelen: zodenbemesten versus bovengronds uitrijden en standaard drijfmest versus ruige stalmest.
  Uit het onderzoek bleek dat bij ruige stalmest die bovengronds werd uitgereden meer regenwormen geteld werden dan bij standaard drijfmest die geïnjecteerd werd. Maar werd dit verschil nu veroorzaakt door verschil in aanwendingsmethode of door verschil in mestsoort? We weten het niet.
  Willem Bruil heeft dus gelijk dat de anti-injectie-blokkeer-Friezen voorlopig geen verhaal hebben.

 • lammetje

  Volgens mij is ook nooit aangetoond dat injecteren van mest beter is. Zowel dan zijn de onderzoeken kwijtgeraakt!!!!

 • wilhelmus01

  En dit dan?
  <>

 • gjh

  mannetje Willen Bruil verdiep je eerst in iets voor je een hoop onzin opschrijft wat nergens op slaat

 • Vhouder

  ik zou niet terug willen injecteren is super

 • Alco

  Wat wel aangetoond is dat met injecteren de buren de was kunnen laten hangen.

 • wruiten

  de boerderij lijkt meer op een hakblad dan een vakblad.
  tweede keer deze week.

 • mts_kuijpers

  Degene die vrijstelling/ontheffing willen, dienen aan te tonen dat de ontheffing gerechtvaardigd is. Wat dat betreft heeft Willem Bruil een punt dat de VBBM met wetenschappelijk correcte gegevens over de brug dienen te komen waaruit de beweringen ketsplaat versus zodebemester worden bekrachtigt.

 • winden

  Denk ook nog dat de vraag gesteld mag worden op basis van wat is injecteren beter. In de jaren dat injecteren werd ingevoerd werd er op plaatsen zeer veel mest uitgereden wat slecht is voor de ammoniak uitstoot. Daarnaast zijn in de jaren erna de bemestings hoeveelheden van drijfmest naar beneden gebracht wat de ammoniak uitstoot naar beneden brengt. Daarnaast met zeer veel weiden heb je weinig mest in de put wat ammoniak uitstoot veder verlaagt. Dat maakt dat emissiearm uitrijden niet veel toegevoegd. Neem daarbij dat wel emissiearm de bodem uitdroogt maakt het dat boven gronds wel eens beter kan zijn voor biodiversiteit en milieu.

 • Boerentrientsje

  Als je graag vervuilende teksten over een organisatie wilt publiceren op een paginagroot artikel in een veel gelezen blad, doe het dan wel goed. Kijk even of het klopt. Friezen? VBBM is geen Friese organisatie hoor. En voor de rest: ongefundeerde shit. Kun je dat ook ondergronds naar binnen drukken svp?

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.