Redactieblog

8 reacties

‘Welke natuur?’

Wat wordt bedoeld met verbeteren biodiversiteit?

Twee weken geleden heb ik proberen uit te leggen dat er in de discussie over een meer natuurlijke landbouw en over kringlooplandbouw een enorme roze olifant aan tafel zit. De roze olifant is dat niet gesproken wordt over wat een heel andere landbouw voor het Nederlandse agro-model betekent. Het huidige model is export gericht en daar verdient de bv Nederland veel inkomen mee. Als je het een beetje ruim benadert, is nog steeds bijna 10% van de Nederlandse economie agro-gerelateerd. De primaire landbouw in Nederland zorgt voor minder dan 2%, maar de toelevering, en met name de verwerking en de handel zijn heel groot. En die zouden niet bestaan als die 2% primaire landbouw er niet was.

Biodiversiteit

Uit de reacties op mijn column pik ik er eentje uit: de reactie van journalist en onderzoeker Joost van Kasteren. Hij schreef op de blog van Boerderij: “Cruciaal is inderdaad de vraag wat voor biodiversiteit (er wordt nagestreefd). En om het niet te lang te maken: gaat het om functionele biodiversiteit (schoon en efficiënt produceren) of om herstel van natuurwaarden?”

Geen enkele keer ligt de nadruk op herstel van natuurwaarden

Kringloopvisie

Van Kasteren slaat de spijker op de kop. In de kringloopvisie van Carola Schouten gaat het vooral over schoner en efficiënter. Het woord biodiversiteit komt 14 keer in de visie voor, en geen enkele keer ligt de nadruk op herstel van natuurwaarden. Wat dat betreft kan de landbouw er wel mee uit de voeten.

Maatschappelijke discussie

Maar, maar, maar. De maatschappelijke discussie over waar de landbouw naartoe moet, gaat wel degelijk vooral over natuurwaarden en niet primair over schone landbouw. Voorbeelden te over, als je de oprispingen van ecologen, grachtengordelaars en Friese gedeputeerden een beetje volgt. Een helder voorbeeld is Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Een greep uit hun plan:

 • verbeteren van de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied voor planten en dieren;
 • het creëren van gunstige leefomstandigheden voor wilde dieren en planten op boerenland;

En voor de goede orde, in de Deltaplangroep doen ook Agrifirm en LTO mee.

Weidevogels

Kortom, de vraag welke natuur van welke periode men voor ogen heeft is zeker relevant, en de vraag wat dat voor ons agro-model betekent is net zo relevant. Als het antwoord is dat het gaat om de natuur van 1960, toen de weidevogels waarschijnlijk op hun hoogtepunt waren, dan kan FrieslandCampina wel inpakken. Als het om 1985 gaat, toen het aantal weidevogels zich tijdelijk enigszins herstelde (Vakblad natuur bos landschap, mei 2015), dan zijn de zorgen ook groot, maar iets minder. Er zijn ook andere soorten dan weidevogels en die leveren soms andere beelden op. Zo zijn de vleermuizen sinds 1986 verviervoudigd, de boterbloemen sinds 1960 niet achteruitgegaan en de korenbloemen ingestort (gegevens FLORON). Samenleving, zeg het maar, welke natuur wilt u?

Laatste reacties

 • farmerbn

  Voor veel mensen moet het tegenwoordig anders. Hoe maakt niet uit als het maar anders is en het moet de boerenstand negatief raken. Die genoemde mensen denken dat ze druk zijn en verpesten het milieu. Dikke auto's en vaak op (vlieg)vakantie. Om een goed gevoel te krijgen moeten anderen hun luxe bestaan compenseren. Hierbij gebruiken ze woorden als biodiversiteit, duurzaamheid, klimaatneutraal, kringlooplandbouw enz. Maakt niet uit wat dat allemaal betekend als hun gevoel er maar beter van wordt. Het antwoord op de vraag welke natuur ze willen is het dié natuur waarbij ze het gevoel hebben dat ze zelf gewoon door kunnen gaan met hun luxe leven. Met de arrogantie dat andere bevolkingsgroepen (boeren) het maar moeten oplossen.

 • famboenink@hetnet.nl

  de melkoeien zijn sinds 1986 ook met 25 procent afgenomen dus meer weidevogels en meer koeien moet kunnen toch

 • Zuperboer

  Waar Dirk volgens mij terecht op doelt is dat DUIDELIJKHEID geboden is en ZWEVEN (een hobby van grachtengordelaars/GL/PvdD/SP) leidt tot besluiteloosheid en het verjagen van industrie en landbouw. Als men wat wil dan graag voor den draad er mee(warm saneren of emigreren) en niet de landbouw een langzame dood laten sterven(koude sanering).

 • landboer

  Lees : Dit is mijn hof , en er wordt een hoop duidelijk...

 • ghsmale

  De 'natuur' is al jaren in nederland aangelegd,
  wil je terug naar het begin, dan moet je de dijken doorsteken
  en de grondhonger van steden en andere industrieën een halt toeroepen.
  Er is volgens mij maar één bevolking groep co 2 neutraal op deze bol
  en dat zijn de Amish.

 • j.h.vonk@home.nl

  De stedeling en politiek weet zelf niet wat natuur is .
  Daarom wordt er van alles verzonnen en betaald met belasting geld .
  Want dan is het goed als alles maar veel belasting geld kost.

 • varken23

  De belangrijkste reden waarom ngo's/milieuorganisaties/groene politieke partijen nooit tevreden zijn over de huidige werkwijzen van de landbouw. Is omdat wanneer ze wel tevreden zouden zijn, daarmee ook meteen hun baan/hobby ophoudt te bestaan. Daarom kun je het als boer in hun ogen nooit goed doen.
  Want ook ngo's hebben volgens de modellen die het agrocomplex beschrijven hun inkomen/bestaansrecht te danken aan de primaire sector.

 • Arjen-Wibbens

  Wie heeft die Friese Gedeputeerden daar dan neergezet Dirk Strijker?

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.