‘Transparantie en data, de nieuwe noodzaak’

Is transparantie de bezweringsformule van deze tijd of is transparantie noodzakelijk om de licence to produce te behouden?

Bedrijven die producten verkopen, doen elke dag hun best om de klant te kennen. Wat beweegt hem of haar, waar wordt hij vrolijk van en waar knapt hij op af? Maar vooral, hoe kunnen we de klant het beste bedienen zodat hij of zij terug blijft komen? Deze vragen stelt elke ondernemer zichzelf.

Maar wat als we dat perspectief eens omdraaien. Willen we dat de klant of afnemer ons ook kent als producent of leverancier van de producten? Het antwoord daarop is altijd en volmondig ‘Ja’. Anders zou je geen goede ondernemer zijn.

Trots op wat we maken

We hebben als bedrijfsleven immers niks te verbergen. Sterker nog: we zijn trots op wat we doen en maken. Er moeten wel een paar dingen geregeld worden, zoals het afschermen van privacy- of concurrentiegevoelige gegevens. Daar zijn hulpmiddelen voor zoals blockchain. Verder moet de hele keten met elkaar kunnen communiceren. Dat betekent dat je afspraken moet maken over de (ICT-)taal en over de technische aspecten bij het doorgeven van data van bedrijf naar bedrijf. En natuurlijk moeten we afspreken welke data we aan elkaar doorgeven in de keten.

Enorme hoeveelheid gegevens

De hoeveelheid gegevens in de voedselketen is enorm. Van melkmonsters tot weergegevens, de actieve stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden, bemonsteringsgegevens van mest en suikergehalte van bieten tot logistieke- en transportgegevens.

De mogelijkheden en kansen zijn enorm

Die hoeveelheid gegevens neemt jaarlijks toe, doordat steeds meer apparaten gegevens genereren en opslaan. Met snelle computers, big-dataprocessing en kunstmatige intelligentie kunnen we al deze gegevens analyseren, clusteren en vertalen naar gebruikersvriendelijke grafieken en tabellen. Dit gehele proces start op de agrarische bedrijven en eindigt in de app van de consument die online zijn boodschappen doet of een maaltijd bestelt. De mogelijkheden en kansen zijn enorm.

Maar de belangrijkste vraag die we ons zelf moeten stellen is: Wil ik dit ook? Mijn antwoord is dat je wel zult moeten als je over tien jaar nog actief wilt zijn in de voedselketen.

Of registreer je om te kunnen reageren.