Redactieblog

24 reacties

‘Plan Landbouw Collectief onder de maat’

Verantwoordelijkheid van de landbouw wordt ontkend in het plan van Landbouw Collectief.

En zie: in de landbouw kan ook nog wel eens worden samengewerkt, als de nood maar hoog genoeg is. Er is een Landbouw Collectief opgestaan, waarin een groot aantal agrarische organisaties onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen bij elkaar is gaan zitten. Zij hebben een plan gepresenteerd om uit de stikstofcrisis te komen. Dat er sprake is van ‘een uniek verbond tussen alle boerenbelangenbehartigers en boerenprotestgroepen’ is ook meteen het enige positieve wat erover te zeggen valt.

Stikstofimpasse

Het plan zelf is nogal onder de maat. Dat begint al met de titel ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’. Deze titel wordt verder niet toegelicht, maar men lijkt ermee te willen zeggen: ‘er is eigenlijk helemaal geen probleem met stikstof, dat is maar verzonnen. Iemand (wie dan?) heeft die impasse gecreëerd.’ De verantwoordelijkheid van de landbouw wordt ontkend: ‘Het Landbouw Collectief is unaniem van mening, dat de landbouw niet de oorzaak is van de impasse’.

Geweldig hoor. Maar gratis kan het allemaal niet.

Minder eiwit in veevoer

Het rapport staat verder vol met eisen, voorwaarden en vragen om geld. Deze toon waarop dit alles wordt gesteld, roept bij mij al behoorlijk wat weerstand op. Het is dus niet zo vreemd dat dat gevoel bij mensen die minder met de landbouw hebben nog veel sterker is. O, en ja, er worden ook nog enkele acties voorgesteld: minder eiwit in het voer, meer beweiden en mest verdunnen met water. Geweldig hoor. Maar gratis kan het allemaal niet.

Zaken zijn gedaan en nemen geen keer

Nertsenhouderij

In totaal wordt € 2,9 miljard gevraagd van de overheid. Driehonderd miljoen daarvan moet voor nertsenhouders beschikbaar komen. Nertsenhouders? Ja, de NFE zit ook in het collectief en mocht dus ook bijdragen aan de wensenlijst. Het rapport stelt: ‘Het verbod op de nertsenhouderij per 2024 is een schoolvoorbeeld van politieke willekeur en slecht beleid’ en ‘een schoolvoorbeeld van laakbaar gedrag wat betreft de (financiële) afhandeling’. Dat is op zich geen onjuiste constatering, maar de nertsenhouders voeren hier een achterhoedegevecht. Alles is uitgeprocedeerd tot in Straatsburg aan toe. De zaken zijn gedaan en nemen geen keer.

Verminderen ammoniakuitstoot

Het Landbouw Collectief weet er trouwens nog een eis aan te verbinden: “Deze gedwongen sanering (leidt) tot een vermindering van de ammoniakuitstoot van 0,3 kiloton. Deze vrijkomende ruimte moet beschikbaar blijven.” Het is al met al niet zo vreemd dat het Landbouw Collectief bij minister Schouten niet veel poten aan de grond kreeg, althans tot nu toe. Ik hoorde de minister op de radio weer zeggen: “Ik moet er rekening mee houden dat er een rechterlijke uitspraak ligt die ons dwingt de ammoniakuitstoot te verminderen.” FOUT! Zo’n rechterlijke uitspraak ligt er niet. Lees nou toch eens de Habitatrichtlijn en de uitspraak van de Raad van State! En het Landbouw Collectief verspeelt in rap tempo aan sympathie.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Willem was je weer eens te laat met het inleveren van je column en heb je je er met een Jantje van Leiden vanaf gemaakt? Wat is dit voor broddelwerk?

 • Noordam2

  Meneer Bruil, ook al is de inbreng van het Landbouw Collectief enigszins gekleurd, noem mij eens een paar artikelen die niet gekleurd zijn door de samenstellers. het zal u niet lukken. Om dan zo af te geven op het Collectief is voor een jurist als u ver onder niveau!
  zelf wetenschappers schrijven artikelen met hun eigen inbreng! Het is aan de lezer om het goede er uit te halen

 • Kaiser

  Een theoretisch geschreven artikel waarin geen landbouwpraktijk valt te ontdekken.

 • Alco

  Bruil is al net zo dom als Calon.
  In deze column blijkt weer dat hij niets van de materie begrijpt.
  En dat zal ook wel zo blijven omdat hij volgens eigen zeggen nooit reacties leest.

 • Zuperboer

  Koot en Bie hadden Dr. Clavan alleen had die geen column in Boerderij! Wel goede tv (youtube) en de spijker op z'n kop. Zou de samenleving goed doen de satire van deze heren.

 • René de jong

  Geachte heer Bruil;
  "Iemand (wie dan?) heeft die impasse gecreëerd."
  Nou de makers van de nb-wet (Wnb) hebben deze impasse gecreëerd en u als jurist zou dit moeten weten.
  Het (bewust) onjuist implementeren van de EU-richtlijnen is de oorzaak en daar zijn Gemeenten, Provincies en de Overheid samen maar ook afzonderlijk verantwoordelijk voor.
  - Het is NIET verboden om een dergelijke impasse te creëren dat is juist.
  Het is echter een plicht o.b.v. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur om op zijn minst de eigendommen van particulieren en bedrijven in voldoende mate te beschermen.
  We zijn al bijna 2020 en nog is het niet gelukt om in de afgelopen 20 jaar de EU richtlijnen correct en werkbaar te implementeren.
  Dit neigt toch redelijk naar ONBEHOORLIJK bestuur temeer omdat er géén enkele plicht van de EU is om dergelijke hoeveelheden en aantallen planten/soorten en dus ook N2K gebieden aan te wijzen !!
  >>>>>>

 • René de jong

  >>>vervolg
  Nog los van de "bewijzen van depositie" of heeft u die wellicht wel al gevonden?? of een richtlijn PLICHT tot het aanwijzen van deze hoeveelheden planten en soorten ??? Als JURIST kunt u deze toch eenvoudig vinden !!

  Indien JA, dan ontvang ik deze graag per ommegaande per mail, als u reageert dan plaats ik mijn mailadres hier wel op de site geen probleem !!
  Indien NEE, stop dan met FRAMING en dit papegaaien gedrag, lukt dat niet dan wil ik u met mijn GBV wel bijscholing geven.

  De stelling die het Landbouwcollectief dan ook aan neemt is meer dan terecht.
  Vr gr René de Jong

 • peters

  René de Jong, ik ben het helemaal met je eens

 • Sjefo

  René, 👍, geen woord spaans bij !!

 • famboenink@hetnet.nl

  beste heer bruil dat dit land bestuurt wordt door de graaf de koning
  en 63 juristen wil nog niet zeggen dat de juristen gelijk hebben
  het een grove schande dat de raad van state louter uit juristen bestaat
  vooral omdat ze ook nog de taak hebben allle begrontingen van Europa te toetsen

 • agratax(1)

  Door te stellen dat het Collectief een ondermaats plan heeft gepresenteerd aan de minister. Hiermee geeft hij niet alleen de boeren voormannen een schop na maar ook de voorzitter en alom geprezen Aalt Dijkhuizen. Als de heer Bruil al deze missers ziet, zou het hem prijzen als hij als Columnist van Boerderij alsnog zijn diensten aanbied om gezamenlijk tot een beter alternatief te komen voor de volgende onderhandelingsronde(s).

 • Alco

  Ook D33???

 • Gat

  Zolang er massaal industrie bedrijven geen nb vergunning of hun uitstoot mogen schatten. Dan is er geen stikstofprobleem!
  Het enigste probleem is dat de industrie nooit voor uitbreiding gecompenseerd heeft met natuurgrond en daarom wordt de landbouw een probleem aan gepraat om boeren tot stoppen te dwingen. Hiermee komt er grond vrij om te compenseren en ruimte om uit te stoten.
  En belangrijkste de belastingbetaler betaald! De industrie komt er voor noppes mee weg en dat bevalt de vvd wel.

 • Maas1

  @Gat👍om stil 😡 van te worden.

 • Mbmb

  Bruil, de manier waarop de nertsenhouders zogenaamd democratisch te pakken zijn genomen, ijskoud gesaneerd dus, is schandelijk. Uitgeprocedeerd of niet, dit moet rechtgezet en luister goed: dit gaat de rest van de veehouderij dus niet gebeuren.

 • kanaal

  welke bijdrage leveren de juristen? hoge rekeningen.

 • GAJ VAN DEN BROEK

  Helemaal eens met de schrijver.
  Landbouw toont geen reflexie.
  Gemiste kans.
  Ze leggen hun natuurlijke goodwill in de waagschaal.

 • jan4072

  Als de veeteelt het probleem is hoe is het dan mogelijk dat de vele natuurgebieden net in de buurt van de veehouders liggen in niet in de stad of er tegen aan?

 • Alco

  GAJ Van Den Broek.
  Ik denk dat jij ook denkt dat de landbouw met de 46 % uitstoot de grote boosdoener is.
  Echter is de landbouw met 80% opname ook de grootste opnemer.
  Dus de balans is ten gunste van de landbouw.
  We vragen nu 3 miljard om nog emissie armer te worden, dus om de 46% nog lager te krijgen. We vragen hier geld voor omdat we dat dus doen ten gunste van de andere sectoren.
  Daarnaast is de grote vraag welk deel van de landbouw in de natuur valt.
  Onderzoek hierin is zeer discutabel en het Mesdagfonds zal de onkunde op dit vlak bewijzen.

 • hgal

  Deze columnist die graag een steen in de vijver gooit, heeft volgens mij niet helemaal door dat het plan van het LC tot een vermindering van uitstoot leidt.
  Vanwaar dan alle verwijten aan ons adres, dat we in ontkenning zitten?
  Welke andere producent van NH3 of NOx heeft zo'n praktisch werkbaar voorstel gedaan?

 • melkveehouder .

  Sorry hoor Willem, maar dit snap ik niet zo goed. Je bent, begreep ik, vier handen op één buik (geweest?) met Jan Cees Vogelaar bij de juridische analyse van het ‘stikstof probleem’. En nu zo afgeven op het Landbouw Collectief waar Jan Cees en andere boerenbelangenbehartigers deel van uitmaken? Zonder nadere uitleg voelt dit als een gemene (na)trap in de rug!

  Ter verduidelijking: mag ik je er aan herinneren dat je nog niet zo lang geleden een pittige column hebt geschreven over de Dutch Grand Prix 2020? je gaf aan dat deze Grand Prix van ‘prinsje Bernhard’ geen doorgang zou (mogen) vinden c.q. dat de hogere bestuursrechter (de Raad van State) de lagere rechters wel eens even terug zouden fluiten. Je motiveerde dit zelfs met de stelling dat het overeind blijven van het oordeel van de lagere rechters kansen zou geven voor de agrarische sector! En in een vervolgcolumn dat je helemaal klaar was met de juridische uitleg van het ‘stikstofprobleem’. Er was immers geen probleem, althans, geen probleem zoals het werd uitgelegd!

  Wat is er tussentijds allemaal gebeurd? Heb misschien ook jij gelezen dat de voorzitter van de Raad van State ( Koning Willem Alexander) kennelijk aanwezig is bij de Dutch Grand Prix 2020? En hieruit de conclusie getrokken dat de GP 2020 wél doorgaat ,wat haaks staat op je opvatting in een eerdere column. Meer specifiek dat het juridisch écht niet kon dat deze Grand Prix wél door zou gaan. Ik voorspelde hierop dat ‘prinsje Bernhard’ wel even zou gaan buurten met neefje Koning Willem Alexander en de race toch wel zou doorgaan. Als ik nu deze column lees dan schrik ik, en vraag me af of je misschien teruggefloten bent geworden. Ik kan het anders niet goed meer begrijpen waar de ommezwaai vandaan komt.

 • EL

  ?

 • koestal

  Ik ben het vaak eens met Willem Bruil.maar nu niet.Hij praat er wat gemakkelijk over als niet boer zijnde. Minder eiwitrijk voer voeren heeft nogal wat consequenties ,vooral met de productie en gezondheid van koeien. En er zijn ook meer redenen met al die maatregelen die niet goed zijn voor de bedrijfsvoering.

 • janvandekamp

  Geachte hr. Bruil,

  "er is eigenlijk helemaal geen probleem met stikstof, dat is maar verzonnen. Iemand (wie dan?) heeft die impasse gecreëerd."
  Dat probleem is er inderdaad niet, zo simpel als eenvoudig. De enige factor die er echt toe doet maar ( bewust of onbewust) genegeerd wordt is de windsnelheid zowel als windrichting. Een boer die west of oost van natura 2000 zit kan al 100% verschil maken omdat n.m. de wind meestal westelijk is. Volgens professor de Vries (LUW) ligt er een stikstofdeken over Nederland. Afgelopen dagen zijn er windsnelheden van over de 100 km per uur gemeten. Dat is hetzelfde (de Vries) als beweren dat het mistig is bij storm, onmogelijk! Oké, is uitzondering maar dat is windstil ook. In dit land waait het eigenlijk altijd, de ventilator staat dagen nacht aan. De invloed van veedichtheid is nul t.o.v. de wind. Standaard is stikstof % in de lucht 79 %. Een boer die kans ziet om bij gemiddelde windsnelheid dit percentage op te hogen naar 80 % verdient de nobelprijs! Dat gaat hem nooit lukken ook al verdubbelt hij het aantal koeien. Dat is ongeveer hetzelfde als met één emmer 10cm water uit de oceaan scheppen.
  Ik ben geen boer maar denk dat stikstof als tool gebruikt wordt om hier de landbouw te elimineren. Vraag naar voedsel blijft en zal zich verplaatsen naar misschien Oekraïne ? Flinke oosten wind en de stikstof is met een paar uur weer hier.
  Inderdaad, er bestaat geen stikstofprobeem.

  mvg,

  Jan van de Kamp

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.