Redactieblog

26 reacties

‘Landbouw en natuur vragen om keuzes’

De stikstofproblematiek en wat er mee samenhangt laat opnieuw zien dat landbouw en natuur in de Nederlandse situatie maar moeizaam samengaan.

Sommige politici schijnen te denken dat die twee min of meer in elkaars verlengde liggen. Dat is voor hen gemakkelijk; dan hoeven ze minder te kiezen. Maar als je steeds de kool en de geit wilt sparen, loop je het gevaar ze allebei kwijt te raken.

Een stifstofimpasse

Met het onderuit halen van de PAS-regeling – die vooral bedoeld was om bedrijven meer armslag te geven – door de Raad van State, werd volgens het Landbouw Collectief een stikstofimpasse ‘gecreëerd’. Dat suggereert dat er niet echt een probleem is. Van een platform onder leiding van Aalt Dijkhuizen, die zich altijd graag aan de feiten houdt, zou je toch een andere toonzetting verwachten. Zoals ook naar voren komt in het PBL-rapport van vorige week, valt immers niet te ontkennen dat de natuur in Nederland nog steeds flinke nadelen ondervindt van een overmaat aan stikstof, los van de vraag welke sectoren daarvoor verantwoordelijk zijn.

Aalt Dijkhuizen, die zich altijd graag aan de feiten houdt, zou je toch een andere toonzetting verwachten

Uitlatingen als ‘het gaat goed met de natuur’, ‘de groene leugen’ en ‘het is onzin om ieder plantje of diertje te beschermen’ wijzen erop dat daar binnen de agrarische sector anders over wordt gedacht. Ook wordt wel gesteld dat er in Nederland (te) veel natuurgebieden zijn. Daar zet ik vraagtekens bij. Nederland heeft circa 160 Natura 2000-gebieden. België, dat iets kleiner is, heeft er ruim 300, Frankrijk heeft er zo’n 1.750 en Duitsland meer dan 5.000. In verhouding heeft ons land er minder dan de meeste andere EU-landen. Ook qua oppervlakte natuur op land blijft Nederland (13%) achter bij het EU-gemiddelde (17%). Bij behoud en herstel van de natuur behoort ons land eveneens tot de achterhoede.

Ook qua oppervlakte natuur op land blijft Nederland (13%) achter bij het EU-gemiddelde (17%)

Natuur heeft geen stemrecht

Dat is allemaal wel verklaarbaar, want Nederland heeft na Malta de hoogste bevolkingsdichtheid, na België het dichtste wegennet en bijna vijf keer zoveel dieren per hectare als gemiddeld in de andere EU-landen. Dat maakt de zorg voor de natuur relatief lastig. Toch is het mij te simpel om te stellen dat de natuur maar een stap terug moet doen, als deze botst met de economie. Dat is wel de makkelijkste weg, want de natuur heeft geen stemrecht, en kan niet demonstreren. Maar, om minister Schouten te citeren: ‘wat is echt van waarde?’

Laatste reacties

 • Kringloopboer

  Geen commentaar klopt wel.
  Gr kringloopboer

 • Kringloopboer

  Maar er zijn voor bepaalde N2000 gebieden terdege wel mogelijk heden om zowel de kool als de geit te sparen .
  Bijv de rijntakken .
  Gr kringloopboer

 • René de jong

  Geachte heer van Bruchem, Dijkhuizen houdt zich wel degelijk aan de feiten, maar PBL ook ??

  Het PBL zegt terecht dat niet alleen naar stikstof gekeken moet worden vervolgens toch weer uitsluitend de landbouw te benoemen.
  Waar het om gaat is dat er geen getallen, bewijs en oorzaak door het PBL worden benoemd, uitsluitend de tunnelvisie stikstof.

  Ik zal u een voorbeeld geven: "Het beroerdst gaat het met de Veluwe"
  <>
  Ernstige situatie als een Ecoloog van Wageningen dat zegt....
  Maar NIETS is minder waar: HET GAAT BIJZONDER GOED MET DE VELUWE
  van 2 Habitattypen in Klasse A (in 2004)
  naar 10 jawel >>TIEN << Habitattypen in Klasse A (in 2018)
  Dan is de stelling "het is dweilen met de kraan open" ietsje overdreven of misschien een leugentje (om bestwil ??).
  Feiten: 3 stikstof gevoelige Habitattypen 2004 - 2018
  Zandverstuivingen (H2330) gaat van A naar B
  Zure vennen (H3160) gaat van B naar A
  Heischrale graslanden (H6230) van C naar A

  Is het dan universitair om te stellen dat stikstof de oorzaak is van de achteruitgang van H3160 ??

  Absolute getallen gehele Veluwe:
  Kwaliteits verlies 2 11%
  Kwaliteit gelijk 5 26%
  Kwaliteit winst 12 63 %
  Conclusie ??
  Ik concludeer in ieder geval dat Aalt méér gelijk heeft dan u denkt.
  vr gr René

 • farmerbn

  Helder verhaal. Er is in Nederland te weinig ruimte dus moet er gekozen worden. De keuze zal niet voor landbouw zijn en dat doet voor sommigen pijn. Om die pijn te verzachten zal de politiek de boeren netjes moeten uitkopen en niet zoals de laatste 10tallen jaren, de boeren wegpesten om geld te besparen. In Frankrijk hebben ze sinds de 60er jaren een organisatie die vrijkomende (opgekochte) gronden verdeelt onder de kopers/huurders. Daar is altijd tegen geageerd maar een Nederlandse versie kan veel goeds brengen. Die Nederlandse organisatie begint met het kopen van prachtige te koop staande bedrijven en biedt die aan aan boeren die volgens de overheid moeten verkassen.

 • René de jong

  Nog even een voorbeeldje:

  N2K “Noordzeekust” Hoe gaat het daar mee ??
  Kwaliteit verlies 1 = 17%
  Kwaliteit gelijk 1 = 17%
  Kwaliteit winst 4 = 67%
  Verdorie toch nog één slecht, nou maar even kijken dan wat is dat ??
  Het gaat slecht met H1110 want van A naar B.
  Wat is H1110 : “permanent overstroomde zandbanken”
  Heeft dit met stikstof te maken ??? even op H1110 Googelen:
  citaat:
  "Ook de veranderingen (stroming, getijverschil, nutriënten, zoutfluctuaties en/of vertroebeling) die in de westelijke Waddenzee optraden als gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee hebben waarschijnlijk bijgedragen aan de verdwijning. Immers in het Duitse en Deense deel van de Waddenzee, zijn weer aanzienlijke litorale zeegrasvelden te vinden. In de referentieperiode 1960-1990 en in de huidige situatie is begroeiing met submers groot zeegras in habitattype H1110 nagenoeg afwezig. Voor submers groot zeegras wordt een terugkeer momenteel niet realistisch geacht."
  einde citaat

  Nou bijzonder weinig met stikstof van doen dus, de afsluitdijk er maar weer uit dat lost meer op !

  Vr gr René

 • meter

  Met de minste Natura 2000 in Europa gebieden zijn echter wel de grootste problemen. Wat zegt dat volgens u? Mij in ieder geval dat in andere Europese landen anders tegen deze problematiek wordt aangekeken en in dit land klaarblijkelijk andere regels gelden.

 • Sjefo

  Van Bruchem is een van vele lulhannesen, man, bij een depositie norm van 0.07 mol per hectare hoef je het nergens meer over te hebben, volstrekt onrealistisch, zo’n lulhannes weet dat verdomt goed richt daar je flutverhaal op .

 • Kringloopboer

  @sjevo en wat zie jij dan als totaaloplossing???
  Gr kringloopboer

 • Alco

  Het verhaal van de natuur is religie geworden.

 • meter

  Iets met gelijke monniken gelijke kappen kringloopboer. Dezelfde en gelijke meetwaarden en elk land gelijk behandelen om te beginnen. Te gek voor woorden dat ondernemers in dit land moeten boeten voor stikstofuitstoot uit de buurlanden.

 • massy

  Het is allemaal gemaakte natuur dus waar heb je het over. maar koop gewoon een hoop landbouw grond en maak er natuur van. wie houd je tegen? kost wel wat maar dan heb je ook wat hebben ze in de noordwaard ook gedaan. maar dat was de beste grond van nederland dus wat letje.

 • Mbmb

  Van Bruchem, kijk eens om je heen in de rest van de wereld. Het areaal bruikbare landbouwgrond loopt steeds meer terug. Landen als Spanje en Italie zijn in rap tempo aan het verdrogen. Combineer dit met de bevolkingsgroei in de wereld die nog meer uit de klauwen loopt als verwacht. Denk dan nog eens na over onze vruchtbare delta, onze kostbare klei en groene veengronden. Zo geschikt voor het produceren van voedsel. Kies maar voor de landbouw en voedselproductie, zodat niet alleen wij in Nederland te eten hebben maar ook nog wat andere landen. Cultuurgrond, mooi boerenland is óók natuur. Ga maar met mij mee in het prachtige veenlandschap met glanzend koeien en schapen, je weet wel, dat land wat groen links hekst Bromet vergelijkt met een kolencentrale. Zo ontzettend mooi!. Gaat prima samen met voedselproduktie. Ons vruchtbare, relatieve speldeprikje op de kaart behouden we voor goed en veilig eten. Even verder rijden voor ongerepte natuur, geen probleem.

 • Kringloopboer

  @alco religie of niet .we hebben er maar mee te leven . En op 1punt geloof ik in die (religie ) en dat is dat onze leefomgeving gevaar loopt.
  @meter.onze emmesie is 4× zo hoog als de depositie dus als er iemand iets te klagen hebben zijn het wel de buurlanden .
  @massy er zijn boeren die dat gedaan hebben en dat moeten ze zelf weten.
  Ik pleit alleen voor een totaal oplossing voor N.P en CO2 want je kunt het niet los van elkaar zien .
  Gisteren was de uitspraak in de urgendazaak de staat heeft verloren .
  Dat gaat ons raken .er waren uit heel Europa journalisten aanwezig .
  De uitspraak was live op tv.
  En wat vind je er van terug boerderij ????niks!!!!
  Wel een artikel ,bodembesparend suikerbieten oogsten .
  Of ik snap het niet of de rest niet .
  Gr kringloopboer

 • <>

 • Alco

  Op één punt ben ik het met je eens kringloopboer.
  Onze leefomgeving loopt gevaar.
  Maar vooral door onze luxe behoeftes.
  Urgenda gaat tegen alles tekeer, maar ze hebben niet door dat ze zelf ook de opdrachtgever zijn van de hele industrie.

 • Kringloopboer

  @18.37 de 10 grootste co2 producenten horen allemaal bij het groot kapitaal en spelen echt niet onder 1 hoedje met groen .
  Ze hebben zich te laat gerealiseerd dat het niet een hype is maar dat er dag in dag uit door duizenden mensen aan wordt gerekend waar we nu staan.
  En die dat ook raporteren aan de EU
  Maar als je net als epping geloofd dat er echt niks aan de hand is mij best .
  Maar Ik wil het risico niet eens lopen .
  Gr kringloopboer

 • Sjefo

  Kringloopboer, beginnen met een eerlijke , transparante en volledige RIVM , gelijke monniken gelijke kappen, en kringloopboer we horen één Europa te zijn , Dat moet de onderlegger zijn en de totaal oplossing is nabij.
  Het is niet zo moeilijk, de overheid heeft kapitale fouten gemaakt dit moet je boeren niet op laten lossen , doen ze ook niet meer “, sterker nog de burgers/consumenten snappen het“

 • Kringloopboer

  @sjevo het RIVM moet alles op tafel leggen .dus die uitslagen komen
  En we zijn een Europa .wat die daar aan kunnen bijdragen zie ik niet zo.
  En met de overheid natuurlijk maken ze fouten .
  Maar vaak is het ook omgekeerd we creëren een probleem en verwachten van de overheid dat ze die oplossen. Denk er maar eens goed over na .
  Gr kringloopboer • Urgenda is niks meer dan een extra zware aantasting van je portemonnee, want als je gelooft draai maar aan de Co2 knop en het klimaat is gered zou het wel heel simpel zijn.Wat hebben de mensen in de vroege middeleeuwen dan gedaan ,toen het klimaat ineens een sprongetje maakte en wat deden ze in 15/16e eeuw toen het klimaat kouder werd en er de z.g. kleine ijstijd ontstond ,het Maunder minimum.Klimaatschommelingen zijn van alle tijden en niemand kan keihard garanderen dat men door maatregelen te treffen, het klimaat in de hand heeft.Het is dan wel toeval dat het KNMI de temperaturen voor 1950 naar beneden heeft bijgesteld en er verscheidene hittegolven zijn verdwenen op papier, dit is ook toevallig in de VS en in Canada gebeurt .Waarom? Dat mag ieder voor zichzelf invullen.

 • Kringloopboer

  @20.52 Het weer en het klimaat zijn 2 dingen .
  Het klimaat veranderd door de co2 concentratie in de atmosfeer.
  Dat betekend echt niet dat we geen natte en koudere zomers kunnen krijgen maar de kans wordt wel kleiner
  Maar het klopt wel van de kleine ijstijd het was kouder . Maar de co2 concentratie in de atmosfeer was ook lager

 • Kan iemand mij vertellen waarom er in Duitsland een grotere stikstof depositie op natuurgebieden is toegestaan dan in Nederland?Word daar een ander soort natuur na gestreefd ?

 • EL

  De klimaatverandering gaan wij mensen niet stoppen, we moeten ons aanpassen!

 • Sjefo

  Aan de nederlandsche depositie norm kan simpelweg niet voldaan worden.
  En kringloopboer het is de overheid die de problemen creëert, kijk om je heen man !!

 • farmerbn

  Hadden we Suriname nog maar. De varkensdichtheid was dan zo laag dat we zouden zeggen dat er te weinig varkens waren. Nederland is gewoon te klein voor alles wat we zijn en willen zijn. Een stadsbewoner in New York moet enkele uren reizen om te ontspannen in de natuur en vindt dat ok. Een Amsterdammer wil natuur na een autoritje van een half uur. Er is genoeg natuur voor die Amsterdammer op 2-3 uur rijden maar dan zit hij wel in het buitenland.

 • meter

  @kringloopboer. Onze uitstoot 4x zo hoog als in Belgie en Duitsland? U doet net alsof ze in onze buurlanden niets uitstoten. De soep wordt in deze landen echter niet zo heet gegeten zult u bedoelen. Hier bedenken en vertalen ze hun eigen rekenmodules en modellen, baseren ze zich op eigen vage onhaalbare en onrealistische normen en dat in 1 Europa. Als het systeem zo rigulreus op de schop moet zonder dat een 1 ieder dit kan volgen kun je natuurlijk op je vingers natellen dat dat chaotische taferelen oplevert. Valt niet uit te leggen immers.

 • nvanrooij1

  @22.28
  Ik denk dat dat komt door de natuurdoelen die erbij zijn verzonnen door de ecologen en linkse ambtenaren bovenop de geselecteerde doelen bij de aanwijzing. Verder hebben ze de Kritische depositie waarde (KDW) zo laag vastgesteld dat het überhaupt niet haalbaar is. Voor herstellend hoogveen is een KDW vastgesteld van 7 terwijl dit empirisch volgens Europa ook 25 had mogen zijn. Dus meer als 3 keer zoveel waardoor de grens eerder behaald was. Zeg niet dat het niet kan want de soorten bestaan nog steeds ondanks dat de stukstofuitstoot in het verleden 65% hoger was. Voor de Boerderij zou het een interessant artikel kunnen opleveren om het te vergelijken hoe dit in het buitenland is vastgelegd. Zij kunnen makkelijk contact leggen met hun collega vakbladen .

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.