Boerenblog

18 reacties

‘Hoe vakbekwaam zijn politici eigenlijk?’

Boeren zijn bekwaam genoeg in hun vak. Zijn politici dat ook?

Voor mij is er het heugelijke feit dat ik mijn honderdste column voor Boerderij mag schrijven. Bij zo’n mijlpaal kijk je vaak even terug.

Veel problemen die nu nog spelen, heb ik al eens aan de kaak gesteld. Wat daarbij opvalt: het lijkt wel of er steeds meer problemen bij komen en deze problemen steeds groter worden. Klopt dit wel of is er iets anders aan de hand?

Wat is er aan de hand met onze jeugd, was vraag in De Limburger

Enkele weken geleden las ik een column van Guy Schulpen in De Limburger. Hij vroeg zich af wat is er aan de hand met onze jeugd! De jeugdzorgkosten rijzen de pan uit en het aantal uit huis geplaatste kinderen (nu al 300.000) neemt in een paar jaar tijd nog eens met 50% toe!

Het gaat best goed met de jeugd, maar bij ‘afwijkend gedrag’ worden eerder dan vroeger stickertjes geplakt; we kunnen steeds minder van onze jeugd verdragen

Uit diverse rapporten (ook internationale) blijkt echter dat het met de Nederlandse jeugd eigenlijk best goed gaat. Bij afwijkend gedrag krijgt de jeugd echter steeds eerder een stickertje opgeplakt, met alle gevolgen van dien.

Het feit is dat we veel minder van onze jeugd kunnen verdragen en dat de jeugd hier vaak de dupe van is. Vaak is het beter om het gezin wat handvatten te geven dan je alleen op het kind te focussen.

... En net zo’n probleem speelt voor de landbouw: niet de boeren zijn het probleem, maar de komst van steeds weer nieuwe regeltjes en wetjes

Gaan we terug naar de boerenproblemen, dan komen bij ons boeren ook steeds meer problemen op ons af. Heb je het ene probleem net een plaatsje kunnen geven in je bedrijfsvoering, komen er alweer nieuwe regeltjes en wetjes op je af. Om moedeloos van te worden. Voor je gevoel ben je meer bezig met deze regeltjes dan met de normale bedrijfswerkzaamheden.

En hier ligt juist het probleem, in Nederland word je doodgegooid met regeltjes. De Nederlandse politiek is koploper in het bedenken van regeltjes om bepaalde doelen te kunnen realiseren. Vaak hebben deze regeltjes weer negatieve gevolgen en om hier op te anticiperen worden weer nieuwe regeltjes en wetjes bedacht. En zo wordt er een zeer complexe materie geboren.

We leggen in Nederland de lat vaak hoger dan de EU eist; zo krijg je erg complexe regels, die ook nog eens strenger worden gecontroleerd

Aangezien we in Nederland de lat vaak hoger leggen dan door de EU wordt vereist, hebben wij een zeer complexe regelgeving die ook nog eens veel strenger wordt gecontroleerd dan in menig andere EU-lidstaat.

En toch zijn we de tweede landbouwexporteur van de wereld en is het Nederlands voedsel zowat het veiligste voedsel van de wereld. Dus eigenlijk doen wij boeren het net zoals de Nederlandse jeugd zeer goed. Wij zijn zeer vakbekwaam.

Hoe bekwaam zijn politici eigenlijk?

Maar waarom krijgen we dan toch steeds onterecht zoveel kritiek over ons heen? De doelen die de Nederlandse politiek keer op keer van haar boeren vraagt, veranderen te vaak. De veranderingen gaan te snel en de beloning hiervoor is te gering. Vaak is er überhaupt geen beloning, alleen maar een kostprijsverhogend effect.

Boeren zijn steeds groener en duurzamer bezig, maar omdat de doelen die ons opgelegd worden groter worden, lijkt het alsof er steeds meer en grotere problemen op boeren afkomen. Deze problemen krijgen we opgelegd door de politici die zelf niet eens weten waar ze mee bezig zijn.

Zijn politici wel bekwaam genoeg om hun vak uit te oefenen? Ik zet er mijn vraagtekens bij ...

Laatste reacties

  • Firma Vellenga

    Om in het verhaal mee te gaan lijkt mij het grootste probleem dat tegenwoordig alles "lief en aardig" moet worden opgelost zodat er geen grenzen zijn. Wat is er mis mee wanneer een leraar even de leerling terecht wijst, een moeder even straf uitdeelt etc. Maar tegenwoordig moet overal over gepraat worden, (of verwerkt worden, boekhoudkundig) therapeuten staan in de rij om er geld aan te verdienen. In mijn ogen is het enige resultaat geen ruggengraad en zakken we steeds verder in het moeras door deze houding

  • Kelholt

    De meeste mensen hebben een doel in hun leven en dus ook in hun werk. Een boer wil in zijn leven graag fijn kunnen werken, een beetje verdienen en als belangrijkste zijn bedrijf in goede staat over kunnen doen aan een volgende generatie.
    Een beginnend politicus heeft als doel in zijn leven de wereld beter maken. In je eentje gaat je dit als politicus natuurlijk niet lukken. Daarom sluit je je aan bij een partij. Bij deze partij moet je enkele van je idealen opgeven omdat niet iedereen in de partij je idealen deelt. Nu komt jouw partij in de coalitie. Je moet je nu niet alleen conformeren aan het partijprogramma maar je moet nog meer idealen opgeven omdat je coalitie partners er heel andere denkwijzen op na houden. Eventueel kun je via achterkamertjes koehandel je coalitie partners even buitenspel zetten. Wil je wat bereiken binnen de partij dan zul je deze spelletjes goed moeten beheersen. Een ministerspost lonkt ongeacht of je enige kennis hebt van het betreffende ministerie. Heb je het tot minister/staatssecretaris geschopt dan is je kostje gekocht. In tegenstelling tot een boer die zijn bedrijf aan zijn familie nalaat, en dus een enorm verantwoordelijkheidsgevoel heeft, kun jij als politicus doen wat je wil. Je hebt ondertussen al zoveel potjes koehandel gespeeld dat je links en rechts mensen in je zak hebt.

  • Kelholt

    En heb je er toch een potje van gemaakt? Hou de waarheid achter en probeer tijd te rekken. Jou opvolger is politiek verantwoordelijk en als je moeilijke vragen krijgt dan antwoord je gewoon dat je daar geen actieve herinnering meer van hebt. Maak gebruik van de wachtgeld regeling en via de baantjescarrousel hoef jij je geen zorgen meer te maken over je toekomst. En idealen? Ach ja, vroeger had je ze.
    Dus het antwoord op de titelvraag ‘Hoe vakbekwaam zijn politici eigenlijk?’ is dat ze zeer vakbekwaam zijn maar dat er over het vak zelf zoals het wordt uitgevoerd nog wel het één en ander valt op te merken.

  • René de jong

    Mat Smeets stelt terecht deze vraag en helaas heeft @Keholt 100 punten, de grootste smeerkezen in de politiek zijn zeer vakbekwaam en toch hebben ze de ballen verstand van waarover ze beslissen.
    Het ergste vindt ik dat ze met allerlei leugens ook nog eens wegkomen.

    Democratisch gekozen dan moet het geen probleem zijn echter als ze vervolgens iets geheel anders gaan verkondigen dan waarvoor ze gekozen zijn dan moet je volgens mij opgesloten worden.
    Timmermans is hier een heel goed voorbeeld van, de klimaatpaus van de EU lijkt opgestaan en toch meende ik dat hij van de pvda was en niet Groen<
    Timmermans pakt met zijn beleid vooral het arbeidersvolk en dat was de A in pvdA.

    Dan hebben we nog de niet gekozen politici die door vertrek van een ander plots op een zetel verschijnen, hier is de wissel Pechtold - Jetten een voorbeeld en hup gelijk fractievoorzitter welja f**k de democratie.
    En dit spelletje werkt dus ook in de rechtelijke macht want (ook) daar schuif je met poppetjes.... en zo kan het voorkomen dat er bij de hoogste rechtelijke macht RvS ene heer Th. C. de Graaf op de winkel mag passen.
    En zeer bekwaam als dhr. de Graaf is legt hij de EU richtlijnen op geheel eigen wijze uit en waar nodig zeer wazig en voor meerdere uitleg vatbaar.

    >>>>

  • René de jong

    >>>>vervolg
    En zo zijn we (ook) in de stikstofcrisis terecht gekomen, geheel vrijwillig en democratisch......

    Een zeer goed politicus die wel durft is uiteraard Hermen Vreugdenhil van de CU in Noord Brabant, zo zou iedereen zich moeten opstellen; vakbekwaam én op de waarheid uit.
    vr gr René

  • jan4072

    Het antwoord is dus: ja de politici zijn vakbekwaam in die zin dat ze bekwaam zijn om politici te zijn. Daar studeren ze zelfs voor. Daarmee is gelijk het probleem ontstaan namelijk dat politiek een beroep is geworden. Het gaat al lang niet meer er om wat het beste is voor het land en de bewoners. De poppenkast in den haag heeft het voor elkaar gekregen dat de bewoners er zijn om de banen van de politici te betalen. En deze mentaliteit is al neer gedaald in de provincie en met het groter worden van de gemeentes komt het hier ook vanzelf voor zover het er nog niet is. Als een (foutief) losgelaten persoon een gewone burger neersteekt of schiet dan is dat pech. Maar als er een politicus of advocaat wordt neergeschoten dan wordt er gedaan of heel het land aan de afgrond staat. Overal wordt de politie weggehaald en de burger blijft onbeschermd achter. Den haag is verworden tot een kamp van machtswellustelingen.

  • massy

    Leiderschap dat is er niet en dat is overal aan de gang iedereen doet maar een beetje want hij of zij wordt toch niet op de verantwoordelijk gewezen. we hebben dan wel een lage werkeloosheid in dit land maar daar heb je niets aan als de juiste mensen niet op de juiste plaats zijn.en nederland zit vol met controleurs die eigenlijk niets toe voegen. alleen hard werkende mensen het moeilijk proberen te maken .en dat is hier in nederland het probleem.

  • agratax(1)

    Deze column begon met Regels en Etiketten. De etiketten zijn voor iedereen met een gedrag dat volgens gedragswetenschappers afwijkt van wat zij Normaal vinden. Hiermee krijgen we een ontelbare hoeveelheid groepen in de samenleving die zich ten allen tijde kunnen beroepen op hun etiket.
    Voor ondernemend Nederland zijn geen etiketten van toepassing, hier is een groeiend oerwoud de oplossing, want dat kan meteen een straf bijgeplaatst worden en levert een enorme hoeveelheid werk (controleurs) op.Voor politici is werkgelegenheid een prachtig Verkoop item tijdens verkiezingen en verder bepalen de hoeveelheid regels "De kracht van de politiek die het beste voor heeft met de kiezer".
    Naast dit alles hebben de politici ook nog eens bedacht dat het merendeel van de mensen Universitair geschoold moet zijn. Dit is volgens ingewijden alleen mogelijk als we de WO normen drastisch verlagen. De resultaten van dit beleid worden steeds zichtbaarder, gezien de alles overstijgende berg regels zonder enig nader nut, dan werkgelegenheid produceren voor handhavers.

  • Alco

    Mijn vader zei altijd: "Als ondernemer moet je over kwaliteiten beschikken, anders kun je altijd nog ambtenaar of minister worden."

  • farmerbn

    In een land waar bijna iedereen bezig is met (eigen) voedsel produceren heb je weinig mensen die zich bezig houden met regels instellen. In een land waar de boerenbevolking maar uit 2% bestaat en de weinige arbeiders die al het werk uitvoeren, krijg je veel mensen die regels bedenken en veel dure welzijnswerkers. Mensen die het geld binnenbrengen (boeren en arbeiders) hebben een klein salaris, die anderen een grote.

  • Bennie Stevelink

    Ik zie twee problemen, één specifiek Nederlands en één Europees.

    Het Nederlandse probleem is dat dit land zeer dichtbevolkt is. Daardoor ontstaat er een grote behoefte aan een natuurlijke omgeving voor recreatieve doeleinden. Dit veroorzaakt grote druk op de landbouw, meer dan in andere Europese landen. Tel daar de hoge veedichtheid bij op en het spanningsveld is compleet. Er is geen plaats meer voor een flink deel van de (landbouw)productie.

    Het Europese probleem is dat wij de belangen van handel boven die van eigen productie stellen. Zo mogen IT-bedrijven in Europa niet te groot zijn ivm mededinging. Ondertussen mogen Appel, Microsoft of Google in Europa wél een monopolie vormen.
    Bepaalde bestrijdingsmiddelen mogen in Europa niet gebruikt worden. In geïmporteerde producten worden echter verhoogde residunormen gehanteerd voor dezelfde bestrijdingsmiddelen.
    Dit alles ten dienste van de vrije handel. Het gevolg is dat productie langzaam uit Europa wegvloeit en Europa steeds meer afhankelijk wordt van productie van anderen.

    Wordt vervolgt....

  • Bennie Stevelink

    Vervolg.

    Ook cultureel zien we dit beeld: zo mogen op sommige plekken geen kerkklokken luiden vanwege geluidsoverlast. De islamitische gebedsoproep is echter in steeds meer plaatsen te horen, met steun van D’66.
    Europa is verworden tot een decadente samenleving in verval die voor zichzelf geen andere waarden meer kent dan materiële waarden.

    Van nationalistische partijen zoals PVV of FvD hebben we niets te verwachten. In andere Europese landen zijn het juist dit soort partijen, die schoppen naar Europa, zwaaien met de nationale vlag, maar tegelijk hun land verkopen aan Russen en Chinezen.

    De oplossing is gelegen in verdergaande Europese samenwerking waar onafhankelijkheid door eigen productie en hergebruik van grondstoffen leidt tot vrijheid van eigen waarden. Dit kan prima geïntegreerd worden met klimaat en milieudoelen.

  • Noordam2

    Bennie, jij verwacht niets van PVV en of FvD, en hoewel jij vaak doordenkt doe je dat in dit geval niet. Deze twee partijen zijn er en waarom zijn ze er? Als reactie op het beleid wat wij verfoeien, het slappe ondemocratische beleid van de laatste jaren. Wat denk je dat er gebeurd als er geen tegengeluid zou zijn?
    CU en SGP zijn en blijven splinterpartijen dus PVV en of FvD zijn gewoon nodig, voor een beetje tegengas, of zeg jij in dit geval, liever geen tegengas dan deze twee partijen? Als dat zo is zijn wij het niet eens!

  • farmerbn

    Splinterpartijen hebben vaak veel meer invloed dan je zou denken. Het zijn partijen die grote partijen vaak net nodig hebben voor een meerderheid. Voor die meerderheidssteun kun je invloed krijgen. Dus beter een kleine SGP in de regering als splinterpartij dan een grote FvD in de oppositie.

  • Bennie Stevelink

    @Noordam, in het belang van een vrij en onafhankelijk Europa, met ruimte voor eigen waarden verwacht ik niets van PVV en FvD. In andere landen zien wij dat dit soort partijen schoppen naar Europa, zwaaien met de nationale vlag en ondertussen hun land verkopen aan Russen en Chinezen.
    Het belang van vrijheid, onafhankelijkheid en eigen waarden kan alleen op Europees niveau gediend worden. Versplintering van Europa betekent uitlevering aan Russen en Chinezen. De PVV en FvD zijn met hun anti-Europese houding hier de wegbereiders voor.

  • Jeannettedekker@hotmail.com

    Ik verwacht ook niets vanPVV enFvD, maar ook de rest valt flink door de mand,stapelen fout op fout. Regeren is vooruit zien..dat blijkt dus niet mee te vallen... eerst derogatie repareren met Fosfaatrechten...eerst de PAS en dan een streep door de nbWET vergunningen. Eerst natura 2000 gebieden aanwijzen en vervolgens stikstof tot een probleem maken.

  • fietskip

    Je zou ook kunnen zeggen dat andere partijen kunnen leren van de PVV en FvD.
    Ze zijn er niet voor niets! Als de andere partijen daar niets van leren gaan steeds meer mensen op de PVV en FvD stemmen of je het leuk vind of niet.

  • Voor een vrij en onafhankelijk Europa verwacht ik niets van de gevestigde partijen die met hun lieg en bedrieg gedrag een schande zijn ,70 miljoen naar de terreurclub ISIS en dan er een staatsgeheim van maken de vele doden in Irak en naderhand gespeeld geheugen verlies, het drama van de belasting over de toeslagen,het natura 2000 en het N drama die er op volgde, de hoofdrolspelers in de toewijzing hiervan nu ineens met een plan komen over de herinrichting van ons agrarisch gebied ( Veerman) met het gedoogbeleid voor de industrieën met hun N uitstoot .Nee met dit clubje wat nu het land regeert , is zo onderhand iedereen wel klaar.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.