7 reacties

‘Van Natura 2000 naar Natuurverkaveling 2020’

De oplossing voor de stikstofimpasse is een ruilverkaveling, toegespitst op natuur, betoogt Ton Uijttewaal.

De Nederlandse boeren voelen zich door de geplande stikstofmaatregelen in hun bestaan bedreigd. Ze trokken massaal naar het Malieveld in Den Haag of naar de provinciehuizen om hun stem te laten horen. De patstelling rond stikstof en Natura 2000-gebieden laat de eindigheid zien van onze zeer succesvolle economische model van de afgelopen zestig jaar. De groei heeft wereldwijd haar grenzen bereikt. De huidige economische situatie kenmerkt zich onder andere door ecologische kaalslag en uitputting.

Positie van landbouw uiterst kwetsbaar

De positie van de landbouw is door de almaar gepropageerde richting van specialisatie en schaalgrootte uiterst kwetsbaar. Die schaalgrootte en specialisatie hebben er toe geleid dat de gehele keten zeer efficiënt werkt en uiterst duurzaam is per eenheid product. Dat is inderdaad een prestatie van wereldformaat. Laten wij daarom de kip met de gouden eieren niet de dood in jagen.

Een oplossing gaat echter niet uit de markt komen. De mogelijkheden van beïnvloeding van het consumentengedrag zijn in Nederland zeer beperkt. Daar bovenop heb je ook nog de machtspositie van een beperkt aantal zeer grote inkooporganisaties, en dan weet je zeker dat het discussiëren over meer marge aan de basis een zinloze exercitie is.

Nieuw verdienmodel

Wat mij betreft is er toch een weg uit deze patstelling; ondergetekende heeft na veertig jaar intensieve landbouw namelijk een nieuw verdienmodel in de steigers staan. Je moet de natuur niet alleen faciliteren rond de Natura 2000-gebieden, maar daar waar ze van oudsher altijd gezeten heeft.

Louter korten op latente ruimte is blijk geven van bestuurlijke onmacht anno 2019

Economisch verlies moet daar dan fiscaal worden gecompenseerd. Niet de markt, maar de overheid heeft het instrumentarium voorhanden. Zij kan regisseren op ‘natuurverkaveling’ en fiscaliseren op efficiëntie. Louter korten op latente ruimte is blijk geven van bestuurlijke onmacht anno 2019.

Verkavelen van natuur

Verkaveling van de natuur is vergelijkbaar met de opzet van de ruilverkaveling die medio vorige eeuw een enorme impuls gaf aan de voorheen zeer versnipperde agrarische bedrijfsstructuur. Er werd toegewerkt naar een maximale economische bedrijfsoppervlakte door het uitruilen van percelen. Dit clusteren van percelen kan ook op natuurwaarden. Neem bijvoorbeeld de weidevogels die één op één te koppelen zijn aan laaggelegen natte percelen. Inventariseer per gebied de kansrijke percelen en verplaats niet de natuur naar Natura 2000 gebieden, maar verplaats in dit geval de grasproductie. Compensatie op goed ruwvoer of uitruil van jongvee moet dan komen van ‘gebiedscollega’s’ die niet hoeven in te zetten op natuur, omdat hun grond die natuurkwaliteit niet heeft. Zo koppel je intensief aan extensief.

Samenwerking in de regio

Een stoppende boer, verpachter of zelfs projectontwikkelaars kunnen hun grond aanbieden aan ‘natuurcollectieven’. In ruil voor het onttrekken aan intensief gebruik, kan een bouwcontingent elders verkregen worden. Zo ontstaat een directe lijn naar gemeente en provincie, waardoor de samenwerking in de regio is gewaarborgd.

Natuurinclusieve werkwijze

Deze natuurinclusieve werkwijze kan worden samengebracht in een natuurcoöperatie. De onafhankelijke leden of de coöperatie zelf genieten financieel voordeel door nieuw op te stellen fiscale regels. De verwerkende industrie kan extra belast worden over de ‘intensieve omzet’ of fiscaal gecompenseerd over de omzet van die ‘natuurproducten’, waardoor de meerprijs niet direct bij de consument op het bordje komt.

Winst voor natuur én boer. Daar wordt toch iedereen blij van?

De overheid kan op haar beurt de kosten financieren uit de nieuw te vormen fondsen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. Zo weet ze zich gelijk verzekerd van Europese dekking. Winst voor natuur én boer. Daar wordt toch iedereen blij van?

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Dat staat centraal in het webinar op 4 juni van Food&Agribusiness in samenwerking met AgruniekRijnvallei en Speerstra Feed Ingriedents over. Meld je gratis aan

Laatste reacties

 • Gebageit

  Ik wordt er nie blij van jou stuk! En de natuur die je uitgeruild hebt ,zaag je die om? Maak je daar weer landbouwgrond van? Da gaat nooit gebeuren, hoe meer natuur je in dit land maakt hoe meer problemen die je krijgt, zo wel voor de industrie als de landbouw

 • Zuperboer

  Dit soort collectieven hebben we reeds gehad. Kolchozen en Sovchozen. Het werkt alleen in theorie. We gaan zaken door elkaar halen. Natuur in Nederland is feitelijk cultuur, immers oerbossen hebben we niet. Als we gronden willen bestemmen voor natuur dan staat het vrij om deze tegen vrije marktwaarde te verwerven en aan de slag te gaan. Wat op dit moment dreigt is een toestand van impasse, waarin ondernemers in de nabije omgeving van natuur verstikken in de situatie. De natuur in hun omgeving hebben ze feitelijk altijd gefaciliteerd anders was deze in de huidige situatie niet meer aanwezig. Er is een groep mensen bezig die op hele slinkse wijze de huidige sector besmeurt en hun bedrijven via kaltstellen wil nationaliseren. Goed opgezet. In het huidige politieke klimaat is door het cordon sanitaire rond Wilders en Baudet de situatie ontstaan dat de linkse partijen ons land praktisch gezien regeren. Een uitverkoop van vele jaren landbouwervaring dreigt door een lamgeslagen politiek.

 • Henk.visscher

  dit moeten we niet willen, goed bedoeld, maar komt niks van terecht ,speelt de natuurlobbyisten in de kaart

 • René de jong

  De vogelbescherming heeft haar werkelijke doel inmiddels bekend gemaakt.
  Bemesten van natuur is niet toegestaan wat betekend dat natuurinclusief als doel heeft dat de boeren het werk voor de TBO's gaan doen.
  Geen mest op de natuurgrond ?? opzeggen dat contract per direct.

  Vergunning afromen ?? waarom waarvoor
  Grond onttrekken aan intensief gebruik ?? waarom waarvoor

  Het gaat niet slecht met de natuur het gaat zelfs veel beter met de natuur, ook in gebieden waar van nature een hoge NH3 concentratie is !!

  Aanpassen NB-wet, dat is de enige Structurele oplossing.
  vr gr René

 • familiejansen@kliksafe.nl

  .

 • soodejuu

  Zuperboer weet niet dat Wilders destijds voor het PAS heeft gestemd (FvD zat nog niet in de kamer)?

  Het idee dat links aan de macht is in Nederland is bespottelijk. Rechts heeft in ons land altijd (lees ALTIJD) de meerderheid gehad en het stikstofdossier verprutst.

 • agratax(1)

  Dit artikel geeft aan waar en wanneer het vermoedelijk mis ging met het milieu of moet ik zeggen de aarde. Daarna gaat schrijver over op de postzegel Nederland of die de grens van de aarde kan veranderen. Als we in de geschiedenis duiken, zullen we zien dat we ten tijde van het in cultuur brengen van woeste landschappen ten behoeve van de voedselvoorziening waar ook ter wereld de aanzet tot monocultuur hebben gegeven. Het enige land ter wereld die daar niet aan meegedaan heeft tot ca 1990 was de voormalige Sovjet Unie die met hun grote extensieve bedrijven het gemengde bedrijf trouw waren gebleven. Willen we de aarde "redden" dan zal Natura 2000 in Europa echt geen zoden aan de dijk zetten. Ieder hectare in Nederland / Europa voor Natuur aan landbouw onttrokken betekent minimaal 2 hectare ontginnen in Afrika of Zuid Amerika. Is dit voor de Groenen de uitweg uit de klimaat problemen???

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.