Redactieblog

20 reacties

‘Nu stikstofargumenten onderbouwen met Dijkhuizen’

Wat goed dat professor Aalt Dijkhuizen, de doortastende voormalige voorzitter van Wageningen UR, het landbouwcollectief over de stikstofproblematiek gaat leiden. En dat na de geslaagde acties!

Honderd trekkers maken veel meer indruk dan duizend mensen. Dat is echter wat anders dan oplossingen aandragen. Je zet het probleem met mensen en machines op de kaart, maar daar blijft het bij. Je hoorde het ook na de acties: zowel de boeren als de actievoerders van bouwend Nederland zijn tevreden over het succes. Maar ze constateerden ook dat ze alleen uiterst vage toezeggingen hebben gekregen.

Dat is de stand van nu. Wel op de kaart gezet, maar weg van de overlegtafel. Dat ligt stil nadat FrieslandCampina en LTO zich terugtrokken.

Dijkhuizen als bruggenbouwer

Daar gaat een nieuw sectorbreed landbouwcollectief onder leiding van Aalt Dijkhuizen nu mee aan de slag. Op initiatief van de jonge beweging Farmers Defense Force (FDF). Met LTO en FrieslandCampina in een kleine bijrol. Terecht. Die hebben de kans gemist en hun draagvlak verloren. Dat kan er weer komen met het nieuwe collectief van Aalt Dijkhuizen. Prima man, die hopelijk de verschillende stromingen in de agrarische sector op één lijn kan brengen.

Aalt Dijkhuizen is precies de man die de bruggen moet bouwen tussen boeren onderling en met de politiek

Dat is zijn kracht. Bij zijn afscheid van Wageningen werd hij ‘gedreven, allianties smedend en onvermoeibaar’ genoemd. Precies de man, die de bruggen moet bouwen tussen de boeren onderling en met de politiek.

Onderbouwde argumenten gebruiken

Dan wel met de juiste argumenten en geen losse flodders. Te veel richtten we tot nog toe de pijlen op andere sectoren. Het vliegverkeer en de auto’s zijn gemakkelijk aan te wijzen vervuilers, maar die kunnen het probleem niet alleen oplossen.

Het probleem ontkennen doen wij boeren ook nog vaak, we volgen dan ineens Baudet

Het probleem ontkennen doen we ook nog vaak. We volgen dan ineens Baudet, die stemmen ruikt. Hij heeft zich nog nooit over boeren uitgelaten, maar zegt nu dat er geen probleem is. Den Haag ‘verzint die gewoon’. Daar geloof ik nu weer niets van.

Ik hoop dat de groep-Dijkhuizen op zeer korte termijn de onderbouwing voor de argumenten die we riepen tijdens de actie, gaat leveren. En deze dan in Den Haag op tafel bij de beleidsmakers neerlegt. We komen dan in ieder geval gewapend met onderbouwde argumenten op het overlegslagveld.

Deze actie is een logisch vervolg is op de geslaagde acties met trekkers. Maar ik ben somber over de resultaten, gezien de laatste ontwikkelingen. Ik kom daar vrijdag 8 november op terug.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Is Dijkhuizen bereidt om het beleid en handelswijze van Wageningen in de prullebak te gooien als dat nodig is? Hoe trouw is hij met zijn oude werkgever en oud-collega's? Durft hij Wageningen en al die rapporten af te kraken?

 • Kelholt

  Vergaderboer jij weet zogenaamd altijd alles en mocht je een keer iets niet weten dan weet Hanna het wel. Leg ons, domme boeren, nou eens even uit wat het stikstofprobleem in de praktijk precies is? Dus niet het theoretische probleem gecreëerd door een uitspraak van de Raad van State maar het probleem dat wordt veroorzaakt door de uitstoot en depositie van stikstof, en dan met name ammoniak, in Nederland. Welk probleem wordt hierdoor veroorzaakt?

 • Attie

  Een goede keus Aalt Dijkhuizen, beter dan N meet mannetje Hordijk..

 • Hilhorst100

  Alles wat uit en van Wageningen komt is zo links als wat dus zowiezo fout. En er is geen N probleem, dat wordt ons aangepraat.

 • agratax(1)

  Links Nederland heeft het klimaat en milieu geloof omarmt. Door de mens steeds weer angst aan te praten over de vervuiling met ?????? wat leidt tot het einde van de biodiversiteit ja zelfs de wereld. Hun tot nu toe bedachte oplossingen blijken nog niet voldoende, dus nieuwe regels toevoegen, waarbij de niet tot hun stemmers behorende groep rustig kan worden aangewezen als de boosdoeners.

 • Bertus Buizer

  Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat Aalt Dijkhuizen, die voorzitter is van Topsector Agri&Food, dat onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat valt, voorzitter wordt van het landbouwcollectief? Deze man is nota bene 'boegbeeld', 'spreekbuis' en 'tovenaar' van de industriële landbouw, de oorzaak van alle crises in de landbouw!

  Moet hij bovendien niet eerst ontslag nemen bij de Topsector Agri&Food? Lijkt mij van wel !

  De goedwillende minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, wordt gedwarsboomd door mensen als Dijkhuizen.

  Aalt Dijkhuizen vraagt graag anderen om hun mening feitelijk te onderbouwen, maar neemt zelf een loopje met de feiten. Zegt al genoeg dat hij zich bij AgriFacts heeft aangesloten, een belangenclub in de vorm van een stichting die het met de feiten ook al niet zo nauw neemt. Zie ook: https://www.sustainablefoodsupply.org/feitelijk-onjuiste-standpunten-over-biologische-landbouw-in-topsector-agri-food/

  Het is bovendien een groot misverstand, dat 'wij' de wereld moeten voeden. We mogen eerder blij zijn dat wij voedsel mogen verbouwen, ware het niet dat door de Veluwse boerenzoon Dijkhuizen en zijn Rabobankleerling Huirne jarenlang is gepleit voor bulkproductie tegen een lage kostprijs. Beide passen niet in Nederland en daarom verdwijnen er nog steeds zo veel boeren.

  Bedenk dit, deelnemers aan het collectief, voordat jullie dinsdag 5 november met elkaar in overleg gaan, en ook minister Schouten.

 • Bertus Buizer

  Hoe de hele groeiende wereldbevolking wel gevoed kan worden en boeren weer leuk wordt, dus zonder al dat frustrerende, mede door de 'grote jongens' ingegeven generieke beleid van de overheid? Daarover hield ik een paar maanden geleden een inleiding in Amsterdam:
  https://www.sustainablefoodsupply.org/hoe-ecologische-boeren-de-hele-groeiende-wereldbevolking-kunnen-voeden/
  .

 • kleine boer

  bertus en ondertussen heb je zelf al 50 ha gekocht om de verdiensten ervan te laten zien?

 • Bennie Stevelink

  Bertus, denk je nu werkelijk dat we met alleen een verschil in BTW-heffing (9%) het kostprijsverschil kunnen compenseren? Het is mij inmiddels duidelijk dat wij ook met “duurzame” producten, die met meerprijs verkocht worden, nooit een ecologische standaard van enige betekenis kunnen realiseren.

 • agrismolders

  Bertus, gezien jou gefrustreerde reactie denk ik dat ze een prima keus hebben gemaakt met Dijkhuizen. Het wordt tijd dat er wat tegen gas wordt gegeven aan zo'n types als jou!!

 • Almagro

  En daar is Bertus weer met z'n advies. Daar zaten we écht op te wachten. Toch maar wat meer inleidingen geven in A-dam. Beter.

 • Alco

  @Agrismolders.
  Ik dacht precies hetzelfde.
  Enne Bertus.
  Geef eens antwoordt op het volgende:
  Het wordt van de daken geschreeuwd dat de natuur achteruit holt.
  Maar om de bouw uit de slop te halen willen dezelfde partijen latente ruimte bij de landbouw weg halen. Stikstof ruimte die dus niet geproduceerd wordt dus dan wel te benutten.
  Wij snappen de dubbele agenda wel. Jij waarschijnlijk niet!

 • farmerbn

  Precies alco, Nederland wil een herverdeling van stikstofuitstootvergunningen. Het liefst zo goedkoop mogelijk. En die stikstofuitstootvergunningen zitten vooral bij de veehouders omdat zij wél die vergunningen altijd op orde moesten hebben. Nu blijkt dat andere sectoren die vergunningen ook nodig hebben is er een probleem omdat ze gequoteerd zijn.

 • De overheid heeft zelf de piketpaaltjes ,wat de gigantisch strenge deposotiewaarde en de ruimschoots aanwezige natura 2000 gebieden betreft bepaald en gezet en wil daarin geen concessie doen.Het is toch van den gekke dat de vergunde NB vergunningen worden aangepakt om plek te maken voor de rest van BV Nederland die tot nu toe er zich niet druk om maakte .

 • Nou hilhorst er is een N probleem anders had de raad van state de PAS niet afgeschoten .
  Met alco ben ik het wel eens .
  Ik geef Bertus op 2 punten wel gelijk.
  tussen de 85 en 90 % van de boeren heeft tussen 1950 en 2018 het loodje gelegd .oorzaak schaalvergroting
  En ik ben bang dat aald dijkhuizen een polariserende werking heeft want hij zit er met twee petten op .
  Gr kringloopboer

 • Renate

  Kringloopboer heeft vast nooit hoeven strijden. Alles gekregen... uit erfenis zeker.
  Als je nu nog niet snapt dat de N-crisis een Haagse theorie is... Dan heb je echt liggen slapen.
  Het is ook schandalig dat netwerkgrondig met die linkse rakkers van radar en zembla (1 pot nat) samenwerken.

  En Bertus ga lekker in amsterdam bij die linkse klimaatgekkies zitten.

  Bennie, ik ben het nu een keer met je eens! Btw heffing maakt geen verschil.

  Het is goed dat de kar getrokken wordt door de FDF met diverse andere belangenbehartigers! En Aalt Dijkhuizen op de bok!

  ZONDER STRIJD GEEN OVERWINNING!

 • Bertus Buizer

  In de landbouw tegen de kostprijs werken is riskant. Als boer heb je immers het weer niet in de hand? En toch werken verschillende sectoren, waaronder de melkveehouderij, tegen opbrengstprijzen onder de kostprijs. Verder de kostprijs laten dalen, komt de kwaliteit en duurzaamheid niet ten goede. Het leidt tot nog meer schaalvergroting en dus krimp op het platteland, ten koste ook van de leefbaarheid.

  De gangbare intensieve landbouw in Nederland zit dan ook op een dood spoor. De fosfaatcrisis bijvoorbeeld is daaruit voortgekomen. Vervolgens gaan de grootste boosdoeners met de minister om tafel om het eens te worden over generieke beleidsmaatregelen, die voor henzelf (de 'grote jongens') de onvermijdelijke pijn verzachten en onschuldige boerenbedrijven (bijvoorbeeld grondgebonden al of niet biologische melkveebedrijven) daar mede voor op laten draaien.

  Dat gevaar loert ook met het initiatief voor het landbouwcollectief (een gelegenheidscollectief, waarin lang niet alle boeren vertegenwoordigd zijn), met Aalt Dijkhuizen als spreekbuis en tovenaar. Mooie landbouwbedrijven gaan zo naar de knoppen door toedoen van collega's die hun grenzen maar op blijven rekken.

  Dat moet anders. De overheid moet maatwerk leveren met een consistent langetermijnbeleid: Wie goed doet, goed ontmoet. Geen duurzame voorbeeldbedrijven meer offeren dus met generieke maatregelen om de 'grote jongens' meer ruimte te kunnen geven. Morgen kan dat ook u treffen.

 • kleine boer

  bertus en buiten de landbouw kan het wel tegen de kostprijs werken?

 • Nou Renate ik kwam van de landbouwschool af geen werk en een uitkering van €50 omgerekend in de week je hoeft mij niet uit te leggen wat werken is.
  2 )N probleem komt niet uit den Haag.
  Maar zijn het gevolg dat we ons niet aan de EU afspraken houden!!!!
  3) dat FDF en LTO +industrie het op een akkoord hebben gegooid geeft alleen maar polarisatie daar heb ik voor gewaarschuwd.
  Nu de politiek die ook nog onder druk staat van tientallen natuur en milieu organisaties.
  Besluiten moet nemen .
  Kunnen ze makelijker overleggen met netwerk grondig .(koeien in de wei en kieviten en grutto,s op het land )
  Ze hadden netwerk grondig binnenboord moeten houden

 • dick verbeek

  Bertus haalt de zaken wel erg uit z'n verband door te stellen dat we niet meer kostprijsgericht moeten produceren: 1. zal de wereldvoedselbehoefte tot 2050 toenemen, terwijl productiemogelijkheden afnemen; dus moeten intensiveren.
  2. blijkt uit alle onderzoeken dat vlees vooral op basis van prijs wordt gekocht, m.u.v. aantal niches voor vermogende grachtengordel consumenten. 3. deze verdubbeling van de voedselbehoefte vindt vooral plaats in t.o.v. NL relatief arme landen (Oost Azië, Afrika) 4.NL is één van de landen die hier (t.o.v. Brazilië, Amerika, Canada, Spanje) op een veel milieuvriendelijker wijze invulling aan kan geven, mits kostprijs concurrerend is. 5. In 2015 (heb zo snel geen recentere info) was onze kostprijs in verg. met onze belangrijkste concurrenten in Europa 15 cent hoger/kg vlees 6. Echter 19 cent in kostprijs kwam voort uit extra milieu en welzijnskosten.
  Kortom het NL model is de oplossing om aan de toenemende vraag naar vlees te voldoen bij de laagste milieubelasting (zeker als we kijken naar alternatieve, biologische methoden i.r.t. CO2-uitsoot.
  Daarom Buizer, zijn we in de varkenshouderij moe van de verwijten dat we het niet goed doen. Zorg eerst maar eens dat er alleen vlees wordt verkocht in Europa dat onder dezelfde diervriendelijk omstandigheden en met dezelfde lage milieubelasting wordt geproduceeerd als in NL. Daarna zijn we best bereid om mee te denken in aanscherpen productie-eisen, mits in heel Europa toegepast.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.