Expertblog

15 reacties

‘Land uit de knel na aanpassing stikstofbeleid?’

Na herindeling natuur mag het kabinet niet bij de eerste afwijzing door Brussel de moed opgeven.

Ik kijk deze week in Brussel terug op een periode van politieke strijd voor het boerenfamilie- en gezinsbedrijf. Een strijd die ook bedrijven in de agrofoodketen, burgers en buitenlui aangaat. Deze week is het kabinet gekomen met eerste maatregelen om snel lucht te bieden in de stikstofimpasse die ons land sinds mei beknelt en gijzelt. Een situatie die het gevolg is van de Nederlandse Natura 2000-uitvoering, waarvoor ik jaren geleden al in mijn rapport ´Land in de knel´ overheden, politici en belangenbehartigers gewaarschuwd heb.

Warme sanering varkenshouderij

Er ligt een eerste pakket maatregelen dat snel wat ruimte voor de woning-, water- en wegenbouw schept, maar dat ook voor de landbouw kansen kan bieden, mits er voldoende politieke druk en inhoudelijke expertise wordt toegepast.

De overtekende warme sanering van de varkenshouderij had eerder moeten plaatsvinden, maar is er nu eindelijk. Ik heb hiervoor jaren gepleit. Ook hierdoor daalt de stikstofneerslag.

Ammoniakreductie veehouderij

De geplande ammoniakvermindering via het veevoer en door experimentele innovatie in samenwerking met de sector borduurt voort op de geweldige ammoniakreductie die de veehouderij sinds 1990 heeft bereikt. Het zal, met pijnlijke andere ingrepen, op korte termijn de vergunningverlening even vlot trekken.

Natuurgebieden schrappen

Op lange termijn is ons land met bovenstaande nog niet uit de knel. Daarvoor moet de verstikkende deken van Natura 2000-beleid van talloze, door Nederland zelf opgehangen ‘toeters en bellen’, ontdaan worden. Daarmee wil het kabinet nu eindelijk aan de slag: onjuist aangewezen gebieden en later toegevoegde ‘extra’ en andere onhaalbare, irreële natuurdoelen, moeten worden geschrapt! Eindelijk trekt men zich mijn jarenlange pleidooi uit ´Land in de knel´ aan!

Hof van Justitie staat aan onze kant bij het schrappen van natuurdoelen

Herindeling Natura 2000-gebieden

Schouten en Rutte gaan ook een herindeling van Natura 2000-gebieden bepleiten. Bij alle positieve voornemens wil ik waarschuwen dat we waakzaam moeten zijn. Het kabinet mag niet bij de eerste afwijzing door een milieuambtenaar in Brussel het hoofd in de schoot leggen met de boodschap: ‘Het moet tóch van Brussel’. Waar een wil is, is een weg. Het EU-Hof van Justitie staat immers aan onze kant bij het schrappen van natuurdoelen die niet van gemeenschappelijk EU-belang zijn.

Rekenmodellen

Er moet fundamenteel beter beleid komen. Eerlijk meten is weten: modellen en rekenmethoden die 70 % onzekerheid kennen, zijn ongeschikt om lange termijnbeleid op te voeren. Zó mag je als overheid geen boerengezinnen onteigenen of de zwarte piet toespelen. Leer van onze EU-buurlanden die realistische, onderbouwde drempelwaarden of -percentages kennen.

Terwijl economie en samenleving onder hoogdruk staan, is er op ons platteland positieve verbinding. We zien boerenorganisaties, in het landbouwcollectief, zij aan zij. Alleen dat moet ons al positief stemmen over de toekomst van de sector, met bijbehorende export op de interne EU- en mondiale markt!

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • Ik wordt voorlopig nog niet optimistisch .
  Zelfs als 100% van het landbouw collectief op 1 lijn zit ( wat al niet zo is ) hebben we het nog maar over 3% van de stemgerechtigden
  Het herbeoordelen of schrappen van N 2000 gebieden als het bij politieke partijen op de politieke agenda komt zal leiden tot verdere polarisatie .
  Rechts zal zeggen (willen jullie meer of minder stikstof regels ).
  En links( willen jullie meer bloemen of meer mest.)
  Ik wil niet er niet te veel geld op zetten dat dat positief afloopt.
  Nog afgezien dat het jaren duurt en een bak rechtzaken .
  Ik ben eerder voorstander van gebiedsgerichte aanpak.
  Gr kringloopboer

 • Geloof dat annie druk is met haar achterban naar de mond te praten. Maar dat ze door haar politieke collegas niet zo serieus word genomen.
  Als ze alles zo goed weet en dat alles wat ze zegt uitvoerbaar is dan had ze daar de laatste jaren tijd voor gehad om haar collega' s daar van te overtuigen.
  Maar was ze te druk om haar achterban naar de mond te praten en of is het toch niet zo eenvoudig uitvoerbaar?

 • pinkeltje

  Zolang we een economisch model hebben dat is gebaseerd op eindeloze economische groei en we vasthouden aan de benadering die momenteel wordt gehanteerd dan weet je dat het einde nooit in zicht zal komen. Zou de reductie van de stikstofuitstoot van het verkeer groter zijn dan de groei van het verkeer. En in het theoretische geval dat we op korte termijn al flink aan de elektrische auto gaan, van welke kolen gaan ze die stroom dan stoken?

 • Maas1

  De technologische ontwikkelingen in mobiliteit industrie en veehouderij zullen een nog grotere vlucht nemen,een ander tijdperk die voor buiten onze land grenzen wel eens onnavolgbaar zouden kunnen zijn,dat is ook onze kracht dat we hier een ondernemend land zijn.
  Stikstof ruimte en andere moet je zeker niet laten weg lekken, het is kapitaal voor ontwikkelingen.

 • agrobosbouwer

  U hebt gekeken naar een uitzending voor politieke partijen, goede avond.

 • We kunnen met het huidige economisch model niet oneindig doorgroeien in een eindige wereld .
  We zullen een ander economisch model moeten invoeren .
  Die meer rekening houdt met onze leefomgeving
  Gr kringloopboer

 • Ik niet maar weet ook niet aan wie je die vraag stelt

 • Maas1

  @Kringloopboer dit economische model..

  https://youtu.be/loPXdYt-g3M

 • Alco

  Annie. De opname door voeding moet boven water komen.
  Maar daar gaat het eigenlijk ook niet om. Een dier kan geen N maken.
  Kringloop, oftewel, terug verdientijd is belangrijk.
  Dat is bij de veehouderij nooit meer dan een jaar.
  Met bio massa 1-30 jaar.
  En van delfstof millenniums.
  Daarnaast legt landbouw ook nog veel vast van de andere sectoren.
  Maar goed. Ook komt een gedeelte in natuur terecht.
  Meting is weten zal door Mesdagfonds aantonen dat dit een te verwaarlozen gedeelte zal zijn.
  De natuur zelf is de grootste uitstoter.

 • RonaldB

  De uitkomst van de Brussel-exercitie wordt door Annie duidelijk geschetst. Jammer dat ze geen hulp kan bieden om het in goede banen te leiden. Haar idee is goed maar de uitvoering aan Rutte overlaten niet echt handig

 • Hilhorst100

  Ik hoop dat de linkse rakkers een ree onder hun auto krijgen , gestoken worden door een mug met knokkelkoorts of malaria, hun tuin omgewroet door een wild zwijn, belaagd door een hondsdolle vleermuis en hun bakfiets ondergescheten door de ganzen dan piepen ze wel anders met die gemaakte beschermde nepnatuur

 • agratax(1)

  @Hilhorst100. Je wensen zullen nooit uitkomen, de linkse rakkers komen de stad niet uit. Zij schijten al in de broek bij het horen van een piepende muis. Nee zij zullen nooit het enge bos in gaan om te genieten van alle moois. Zij hebben maar 1 biotoop en wel de Stad met legbatterijen genaamd appartementen.

 • agratax(1)

  Laten we even de schuld gedachten achterwege laten en reeel worden, dan komen we vermoedelijk tot de conclusie "Nederland is een grote stad, waarvan als de klimaatgoeroes gelijk hebben, het hele westen (duinen niet) onder water komen tussen nu en 2100. Waar maken de stadjers zich druk over "Hoe sparen we de Natura 2000 postzegels" tegelijk denken ze dat de stad Onneembaar is voor het oprukkende water, waar ze zich niet tegen beschermen. Of het onder water zetten van de omringende veenweide gebieden moeten ze als bescherming tegen stijgende zeespiegel zien. Als volgens (Groen) Links de op hen afkomende gevaren serieus genomen moeten worden, zouden ze de door hen niet gewenste boeren netjes moeten uitkopen voor de bouw van nieuwe steden, omdat de Randstad uitbreiden betekent - geld weg gooien- in de oprukkende zee.

 • kraats

  Zelf die Natura-2000 gebiedjes met de laatste Roundup plat spuiten. Er zal geen andere oplossing zijn. Rutte snapt het niet maar hij zal hier anders nooit uitkomen. Weg met al die klote natura-2000 gebiedjes.

 • Beste Annie wil jij voor ons de vragen van Carola die ze in Brussel stelt en het antwoord van de ambtenaren, toetsen aan het standpunt van het Hof van Justitie om natuurdoelen te schrappen en dat aan ons melden ?

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.