Redactieblog

6 reacties

‘Landbouw, natuur en landschap verweven of scheiden?’

De keuze voor scheiden of verweven van functies heeft vooral met schaarste aan natuur te maken

Ik was vorige week in Engeland om college te geven over landbouw en platteland. Ik doe dat al een aantal jaren aan de universiteit van Lincoln, gelegen in een van de beste landbouwgebieden van het land. Voor wie de landbouwgeografie van het (nog) Verenigd Koninkrijk niet paraat heeft: de zuidoostelijke kant (East Anglia, Kent, Lincolnshire) is prima landbouwgebied, de rest is veel slechter. In Lincolnshire worden bijvoorbeeld de hoogste hectare-opbrengsten voor tarwe in de wereld gehaald. In de slechtere gebieden is ook wel goede landbouwgrond te vinden, maar ook veel heuvels met extensieve veehouderij, schapen vooral.

Een beeld van het Engelse platteland. - Foto: Henk Riswick
Een beeld van het Engelse platteland. - Foto: Henk Riswick

Overvol Nederland

Het college ging over allerlei ontwikkelingen in de landbouw. Een belangrijk onderwerp was de discussie over land sharing en land sparing. In het Nederlands: verweven of scheiden. Landsharing is de idee dat landbouw, natuur en landschap moeten samengaan. Ik heb daar een paar weken geleden ook al over geschreven. Bij landsparing heeft de landbouw zijn eigen plek, en de natuur een andere plek. Ik geef vaak aan dat in het overvolle Nederland er nauwelijks de mogelijkheid is om functies helemaal te scheiden. Niet voor niets dat er tegenwoordig volop aandacht is voor natuurinclusieve landbouw, want dat is sharing ten top.

Ook in Nederland is wel degelijk een stroming die meer heil ziet in scheiden van landbouw en natuur

Als ik studenten in Nederland de keuze voorleg tussen verweven of scheiden, dan komen ook zij meestal uit bij verweven. Overigens, er is ook in Nederland wel degelijk een stroming die meer heil ziet in scheiden van functies, en puur vanuit efficiency van landbouwproductie geredeneerd is dat ook niet zo gek. Alleen, in de meeste gebieden wonen en recreëren ook andere mensen, en die laten zich niet wegjagen.

Geen plaats voor intensieve landbouw

Het leek me wel aardig om ook mijn Engelse studenten te laten discussiëren over dit onderwerp, met de verwachting dat ze ook wel bij verweven uit zouden komen. Dat bleek niet het geval. De meeste groepjes hadden een voorkeur voor scheiden. Toen ik doorvroeg, bleek dat ze eigenlijk allemaal de grote delen van Engeland, Wales en Schotland voor ogen hadden waar schapen grazen op ronde heuvels, waar mooie dorpjes zijn, en waar snel internet bijna afwezig is. Kortom, het romantische platteland. Ze vonden dat in die gebieden, driekwart van het land, geen plaats is voor intensieve landbouw. De goede landbouwgebieden in het zuidoosten kregen van hen nauwelijks aandacht. Ze zagen daar geen wezenlijke ecologische of landschappelijke waarden. Daar kon de landbouw wat hen betreft zijn gang gaan.

Dat zijn de gebieden die op een gemiddeld Nederlands landschap lijken. Dat soort gebieden werden door de Engelse studenten dus ‘afgeschreven’, terwijl we er ons in Nederland juist heel druk om maken. Omdat wij geen driekwart van ons land beschikbaar hebben voor natuur.

Laatste reacties

 • Henk.visscher

  kORTOM NEDERLAND IS ZEER GECHIKT VOOR LANDBOUW, VOOR NATUUR GA JE GEWOON OP VAKANTIE, DE REGERING KAN DAAR WEL EEN SUBSIDIE VOOR GEVEN, ALS MENSEN DAT NIET KUNNEN BETALEN

 • Peerke1

  Alles is natuur en dus ook altijd op een of andere manier geholpen en of tegengewerkt door de mensen en dieren. Ook de intensieve landbouw helpt de natuur verbeteren en vooral die natuur die van stikstof houdt.

 • Maas1

  Landbouw in welke vorm ook is altijd verweven met landschap en of natuur,dat is de praktijk.
  De overheid voert al jaar en dag een beleid wat landbouw en natuur uit een drijft.
  De landbouw natuur en landschap zijn divers in Nederland.
  Wat voor een gebied overheersend geld hoeft niet voor elders te gelden.
  Het beleid is star en niet diffuus en creatief.
  Daarvan zie je nu de ontstane crises.
  Dit starre beleid is op meerdere vlakken waardoor mensen en groepen tegen over elkaar staan. De overheid op grote afstand in een klein land,een ontbindend karakter.

 • agratax(1)

  Hoe we het land indelen, zal de politiek bepalen op democratische wijze. Helaas de gevolgen voor de boer worden op de grote Open Wereld Markt bepaald, zo lang de politiek niet bij machte is de afspraken m.b.t. vrijhandel verdragen open te breken zonder ernstige gevolgen voor lands economie. We moeten eerlijk zijn en erkennen dat Engeland al eeuwen leeft van eigen voedsel aangevuld met geimporteerd voedsel. Dat de Nederlandse boer nauwelijks kan produceren voor Wereld Markt prijzen is duidelijk. om deze redenen is het misschien niet onverstandig om met de regering om tafel te gaan en te zorgen dat de landbouw de medewerking verleent aan het oplossen van de voorliggende milieu uitdagingen in ruil voor een stevige vergoeding voor de gedane inspanning en gemiste fysieke opbrengsten. laat landbouw niet wachten "Wat van de politieke kar valt voor hen". Laten we vooral het woord Subsidie uit het woordenboek schrappen en meot gaan over Geleverde Diensten die vergoed worden.

 • koestal

  Scheiden.

 • Koeienboer Jannes

  Lincolnshire staat onder water. Dijken doorgebroken.
  https://twitter.com/rgdavies/status/1194913033522438145?s=21

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.