Boerenblog

22 reacties

‘€ 2 miljard is genoeg om uit de stikstofcrisis te komen’

Een combinatie van tijdelijke technische maatregelen en eenmalige vrijwillige opkoop van rundvee- en varkensbedrijven, biedt snel lucht om Nederland uit het stikstofmoeras te trekken. Het vraagt in 2020 ongeveer € 2 miljard aan subsidie.

Iedereen kijkt naar de landbouw voor de oplossing van de stikstofcrisis doordat bij landbouw gemakkelijk stikstofreductie te halen is. De landbouw is ook een belangrijke economische factor in Nederland. Sterke, abrupte krimp van de veestapel betekent direct een eind aan de economische groei, en dat is ongewenst. Een geleidelijke krimp van de veestapel kan de Nederlandse economie waarschijnlijk wel opvangen.

Leg een maximaal ruweiwitgehalte vast voor alle rantsoenen voor alle diersoorten. Een nieuw voerspoor dus.

Reductie stikstofuitstoot splitsen

Daarom is het zaak de mogelijke reductie van stikstofuitstoot vanuit de landbouw te splitsen in wat haalbaar en draagbaar is op korte, middellange en lange termijn. Voor de korte termijn is stikstofwinst nodig om de bouw en infrastructuur in 2020 ontwikkelingskansen te geven. Wij denken dat binnen een jaar een reductie van 10 miljoen kilo stikstof haalbaar is, door een combinatie van eenvoudige technische maatregelen die vanaf 1 december kunnen starten en gerichte opkoop van bedrijven.

Tekst gaat verder onder de tweet

Nieuw voerspoor

Leg een maximaal ruweiwitgehalte vast voor alle rantsoenen voor alle diersoorten. Een nieuw voerspoor dus. Dat vraagt commitment vanuit Nevedi en enkele tientallen miljoenen euro’s aan overheidssubsidie om de extra voerkosten te dekken. De rekening voor het mogelijk maken van bouw en infrastructuur hoeft immers niet te landen bij veehouders die volledig binnen de wettelijke kaders werken.

Tweede effectieve maatregel

Een tweede effectieve maatregel is bijmengen van water aan de uit te rijden rundveedrijfmest op grasland. De meerkosten zijn grofweg € 5 per kuub x 30 kuub per hectare x 1,2 miljoen hectare is € 180 miljoen per jaar. Met deze twee maatregelen kun je tot wel 15% van de totale stikstofuitstoot van de landbouw wegnemen, dus 15 miljoen kilo stikstof. Houd het veilig aan, 7 miljoen kilo in het eerste jaar doordat er nog onvoldoende capaciteit is om alle rundveemest zo aan te wenden.

Daarbovenop kan de veestapel eenmalig snel worden verkleind door vrijwillige opkoop.

Daarna is het verstandig voor extra mestopslag en nieuwe emissiearmere bemestingssystemen zoals innovatieve sleepslangen met containers tot 70% van de aanschaf te subsidiëren, met daarbovenop fiscale faciliteiten. Dat is werken aan de middellange termijn.

Vrijwillige opkoop klein deel veestapel

Daarbovenop kan de veestapel eenmalig snel worden verkleind door vrijwillige opkoop. Als je daarmee maximaal 20% van de varkensstapel en 5% van de rundveestapel krimpt, levert dat 1,5 miljoen varkens x 1,6 en 100.000 x 12 = 3,6 miljoen kilo ammoniakwinst op, dat is ruim 3 miljoen kilo stikstof. Dat brengt de totale stikstofwinst op minstens 10 miljoen kilo in het eerste jaar. Het levert ook een 10 miljoen kilo fosfaatwinst op; de landbouw blijft daardoor, wat er ook gebeurt, altijd onder het fosfaatplafond.

Tekst gaat verder onder de tweet

De saneringsregeling varkens die eind deze maand opengaat biedt nu grofweg € 300 per plaats. Verhoog dat naar € 450 en veel potentiële stoppers worden erg warm. Hetzelfde zal gelden bij een opkoopvergoeding van 150% van de waarde van de melkveerechten, dus € 10.000 per koe. Dit kost dan krap € 1,7 miljard. Door eenmalig € 2 miljard uit te trekken en daarna enkele jaren € 100 tot € 200 miljoen per jaar, is de Nederlandse bouw en infrastructuur voor 2020 en volgende jaren vlot te trekken door vrijwillige krimp en technische maatregelen.

Benoem randvoorwaarden voor groei

Voor de lange termijn moeten er ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor de blijvende veehouders. Het is verstandig daar structuurbeleid voor te ontwikkelen. Benoem de randvoorwaarden voor groei. Denk aan een hoge mate van verbinding met grond, vooraf afdekken van alle mest via afzetcontracten, dierwelzijn et cetera. Sta alleen bedrijven die daaraan voldoen toe om dierrechten te kopen.

Geen verhandelbare ammoniakrechten

De crux is dat je ammoniakrechten niet vrij verhandelbaar maakt. Dat moet de les zijn van qoutum- en fosfaatrechten. Kom daarom tot een integraal systeem. Dat moeten dan dierrechten zijn. Die moeten vastgesteld worden voor alle diersoorten, zodat de veestapel voor eens en altijd gelimiteerd is in aantallen staarten.

Voor varkens en kippen zijn die dierrechten er al. Geef voor het melk- en jongvee melkveerechten op basis van de veestapel op 2 juli 2015. Maak verhandelbaarheid mogelijk tussen alle diersoorten, want fosfaat en stikstof zijn voor alle diersoorten gelijk. Sta geen (ver)leasen van rechten toe. Doel is krimp via afroming, dan moet er geen enkele ontsnappingsweg zijn.

Tekst gaat verder onder de tweet

Stevig afromen bij verhandelen dierrechten

Stoppers benutten na verkoop van hun dierrechten hun milieuvergunning – deels – niet meer. De daardoor vrijvallende ruimte kan om niet naar de ontwikkelende bedrijven. Door stevig af te romen bij verhandeling van dierrechten, minimaal 25%, en doordat stallen met een lagere emissie gebouwd worden dan de stallen van de stoppers, komt veel meer ammoniak vrij dan wordt ingevuld. Die vrijvallende ruimte is te benutten door andere sectoren.

Geen strop om nek jonge veehouders

Door hierop in te steken, ontstaat na enige tijd een kleinere, minder intensieve veehouderij die het politieke wensbeeld van kringlooplandbouw steeds meer benadert. De prijs van de dierrechten daalt uiteindelijk voor de blijvers. Ook ontstaat er naast de waarde van de dierrechten geen tweede pensioenpot annex strop om de nek voor jonge ondernemers, doordat er geen verhandelbare ammoniakrechten nodig zijn.

Medeauteur: Henk Schoonvelde

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • Alco

  Stikstof uitstoot van de landbouw is binnen een jaar weer "terug".
  Dit KUN je niet inwisselen met stikstof uitstoot door delfstof generende sectoren.
  Deze uitstoot heeft namelijk een kringloop van millenniums.

 • john***

  De landbouw heeft een emissie van 40% en er deponeert 50 tot 60% van de stikstof op landbouwgrond. De stikstof in de landbouw is een kringloop op.zich die in stand wordt gehouden door emissie en depostie uit delfstoffen.

 • Henk.visscher

  dat saneer plan op deze manier sta ik 100 procent achter, en het mag alleen door de overheid zelf worden gedaan met een enorme vergoeding en de vergoeding moet binnen een wwek dat het laatste dier is afgevoerd worden betaald

 • Henk.visscher

  Maximaal ruweiwit gehalte moet je voorzichtig mee zijn , je zou ook met een maximaal ereum van 22 per jaar kunnen werken, het gedeelte grondgebondenheid , moet dan ook mestafvoeren binnen 20 km meegerekent worden, anders zijn niet kapitaalkrachtige boeren de dupe, bedragen voor water toevoegen moeten dan wel voor altijd strucrueel worden vergoed, dit moet dan ook worden vastgelegd, als dat zo gebeurd dan kan ik achter bovenstaand verhaal staan, en er moet via de BTW over voedingsmiddelen een bedrag strucrueel naar de boeren gaan , ze hebben altijd een grote bek dat de boeren een betere prijs verdienen voor haar producten, dan gaan we daar maar eens snel meebeginnen, ook moeten alle vergunningen, De Pas, de melding bij de gemeente , ongemoeid blijven

 • kraats

  Al die natura-2000 gebiedjes rooien is goedkoper ...

 • Een noodwet, om kritisch te kijken naar die overtollige natuurgebiedjes en verruiming van de deposotiewaarde kost geen 2 miljard en geen nieuwe asiel mensen erin mensen terplekke helpen ,scheelt gigantisch veel onnodige woningbouw.

 • KeesVermeeren

  stelletje gekken.ik hoor nooit iemand er over is een stel natura 2000 gebieden op tegeven.lijkt mij niet meer dan normaal.iedereen inleveren dus ook natura 2000 gebieden.

 • Henk.visscher

  Ik was bij mRutte toen hij hier in Nieuwleusen was, die gaat die Natura 2000 gebieden niet sluiten, hele kleine aanpassingen misschien nog

 • Kelholt

  Al deze 'maatregelen' gaan er niet voor zorgen dat de KDW's (kritische depositie waardes) voor stikstof in Natura2000 gebieden niet worden overschreden. Nutteloos dus.
  Tenzij de overheid zegt: 'Door ons eigen wanbeleid zijn nu niet alleen de boeren de klos maar hebben we ook de bouw op slot gezet. De stikstof in de Natura2000 gebieden kan ons niet zoveel schelen en de boeren mogen hier ook wel weg maar de bouw moet door. Het liefst regelen we dit met gesloten beurs maar als het echt niet anders kan dan moeten we de boertjes maar een paar eurootjes beloven die we later met de blauwe envelop wel weer terug halen.'

 • EL

  Wat een heisa, om een paar planten en diersoorten die er waarschijnlijk over 50 jaar toch niet meer zijn de natuur gaat zijn eigen gang, Maak foto's en verzamel die in een boek dan kun je ze laten zien aan de kleinkinderen!

 • Sjefo

  Wijsneus die Holman, zijn oplossingen zijn gepiel in de marge.
  Het gaat om vertrouwen en nog eens vertrouwen.
  Eerst de veroorzakers van de meer dan 160 natura 2000 gebieden verantwoordelijk stellen, zij hebben de crisis veroorzaakt dit mag niet onbestraft blijven.
  Holman jij weet dat ,als er geen verandering komt in het aantal natura 2000 gebiedjes en er niets veranderd aan de depositie norm is het gewoonweg niet op te lossen.
  Dus een iets minder populair gelul een volgende keer.

  Boeren in een communistisch keurslijf drukke, ook jij weet donders goed waar dat toe leidt .

 • Zuperboer

  En wat doen we met .....meten is weten?

 • koestal

  De162 Natura 2000 gebieden zijn bedacht door CDA landbouwminister Veerman, nu zitten we er mee.

 • Hilhorst100

  Die 2 miljard word van onze europese landbouwsubsidies afgehaald, zo betalen we onze eigen ondergang. Bovendien is er helemaal geen crisis, een links verzinsel

 • farmerbn

  Niet zo slim dat Holman ons allemaal extra kosten op wil leggen. Drijfmest verdunnen met water en anders gaan voeren kost boeren onnodig geld. Beter is als de overheid wat extra boeren vrijwillig warm gaat saneren.

 • Lekker ophouden met die flauwekul

 • Kringloopboer

  Wat een ingewikkelde zooi .Dat leverde een berg kosten op alleen haalbaar voor megabedrijven want voor hun is 10 % meer heel veel .

 • Kringloopboer

  10% lagere derogatie is 7.000.000 kilo stikstof Minder .
  Te simpele oplossing denk ik ??

 • RonaldB

  Visieloos en kostprijsverhogend stuk
  De kool en de geit sparen denk ik dan
  Weet dat Carola nog niet onder het plafond zit met de rechten
  Deze mannen willen haar ffff helpen
  Maar dat gaat zo maar fff niet
  Ze mag niets opkopen zolang ze erboven zit
  Dus gaat ze korten
  Kost niets

 • René de jong

  Zo meneer Holman, geen enkel onderzoek van Geesje gezien of de laatste cijfers van CBS.
  Wel een bewijs gezien dat de natuur achteruit gaat ????

  Geen Veldpost ontvangen deze week of vorige week of op internet de artikelen van N. Gerrits gezien...??
  Nee echt helemaal niks.
  Tja dan kom je ook op deze maatregelen uit die niets zullen veranderen aan de NH3 in de lucht, want die is al zo'n 30 jaar gelijk.
  En zelfs de meest kwetsbare habitattypen blijken hier prima in te gedijen.
  En dat is de reden dat er geen bewijs is voor achteruitgang, het is de NB-wet die kronkels bevat niet de natuur zelf !!
  Verder hoeven we qua structuur in de landbouw niet zo veel te wijzigen, we lopen nl in veel gevallen al voorop.
  vr gr René

 • Gat

  Kunstmest afschaffen. Meer drijfmest (bevat toch niks tegenwoordig) per ha. Klaver zaaien en het is alleen maar positief voor de portomonnee. En dan heeft landbouw zijn probleem opgelost. De rest doet geen flikker!
  En anders alle boeren stoppen per direct. De economie stelt niks voor in nederland die is gebaseerd op huizenprijzen en verders niks. Dan trekken we bv nederland meteen de afgrond in. Laat ze onderhand is verrekken. Nee stilletjes boeren opruimen zodat economie niet schaadt. Ja tuurlijk ooit is iemand de laatste. Moet je daar akkoord mee gaan. Dan keihard er tegen in. Dan barst de bom maar in nederland. Ben dat haags kinder kabinet voort kitsbeu met pinokkio rutte voorop.

 • koestal

  Holman denkt dat hij het weet. Laat het maar aan de boerenonderhandelaars over.Niet met bemoeien,wordt alleen maar lastig van. Het duurt al veel te lang.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.