Commentaar

3 reacties

‘Zand in de motor van vooruitgang’

Stroom heeft de toekomst. Is de bedoeling. Maar de praktijk is weerbarstig.

Netbeheerders hebben de grootste moeite om de toenemende vraag én productie plek te bieden op het te krappe net. Uit de nieuwste inventarisatie van de grootste netbeheerder, Liander, blijkt dat de problemen nog groter zijn dan eerder gedacht. Hele regio’s zitten op slot. Niet alleen voor nieuwe leveranciers met zonneparken, maar ook voor nieuwe gebruikers, of voor bestaande afnemers die meer stroom willen.

Baggerwerken liggen stil

Zo loopt Nederland naast het stikstofprobleem tegen nóg een bottleneck aan die ontwikkeling smoort. En er zijn nog meer. In de baggerwereld is grote onrust vanwege een nieuwe norm voor de gehaltes aan schadelijke chemische stoffen, de PFAS. Die norm is zo streng dat baggeraars hun slib nergens meer kwijt kunnen. Gevolg: baggerwerken liggen stil. Dat heeft mogelijk ook gevolgen voor de landbouw. Als dit lang duurt, kan het onderhoud aan het waterafvoerstelsel achterop raken.

Gemeenschappelijke factor bij al deze kwesties is haperend beleid

Al deze drie kwesties hebben te maken met de wens Nederland duurzamer te maken. Weg van de fossiele brandstof, naar schonere lucht en water en een gezondere bodem. Mooie doelen. Alleen wrang dat het land daar nu in vastloopt. Een gemeenschappelijke factor bij al deze kwesties is haperend beleid: uitbreiding van het stroomnet stikt in procedures, het PAS was leuk bedacht maar niet goed uitgewerkt en de baggerwereld smoort in een wel heel strenge norm. Dat moet toch anders.

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Boven beschreven problemen zijn mijns inziens groten deels te danken aan Beleidsmakers die zonder na te denken hun Eigen Voorkeur verwerken in hun overheidsplannen. Deze plannen worden helaas ongewijzigd door de politiek omarmt, omdat anders de progressieven der aarde de kiezer overhalen op hen te stemmen met alle gevolgen van dien voor de meer gematigde partijen. Nu zit niet alleen Den Haag met de gevolgen, maar heel het land met al zijn goedwillende bewoners zit vast genageld en kan / mag niets meer. Geen leuks en ook geen broodnodige zaken zoals huizenbouw of dijkverbeteringen etc. om van de voedselproductie maar te zwijgen, deze laatste ligt al jaren aan de achterste tet.

  • farmerbn

    Blijkt Nederland toch niet het slimste jongetje van de klas te zijn. Misschien blijft hij nu een keer zitten.

  • pinkeltje

    Gaat niet meevallen, met miljarden mensen op deze aardbol wonen, eindeloze groei van bevolking en economie, alles wat technisch in theorie mogelijk is meteen tot norm verheffen, iedereen hoort het "beter" te krijgen (lees luxe, comfort, heerlijk en volop eten wat je maar wilt, vakantie, reizen, vrije tijd etc) en dan een natuur als in de tijd van Adam en Eva.

Of registreer je om te kunnen reageren.