Redactieblog

7 reacties

‘Op zoek naar de balans’

De ecologische functie van aangewezen natuurgebieden heeft geen alleenrecht.

De Farmers Defence Force redt het toch maar mooi. Vlak na eerdere protesten toch weer duizenden boeren met trekkers in Den Haag. Het geeft wel aan dat veel boeren heel ongerust zijn. Daar komt bij, protesteren met grote trekkers in Den Haag is ook heel leuk.

Carbidschieten

De onvrede betreft niet alleen het stikstofgedoe, en beperkt zich niet tot boeren. De protesten gaan eigenlijk ook over allerlei andere zaken waardoor boeren en andere plattelanders zich in hun vrijheid beknot voelen, en waar de balans zoek is. Ik zag in reacties al carbidschieten, het jachtbeleid, en de wolf voorbijkomen. Als plattelander en deskundoloog snap ik de boosheid best en ook ik erger me aan allerlei maatregelen die het leven op het platteland ongemakkelijk en minder prettig maken.

Steenmarters

In Frankrijk kwamen de gele hesjes vooral van het platteland omdat de dieselauto in het verdomhoekje kwam, en juist veel Franse plattelanders rijden diesel. En ook ergeren veel plattelandsbewoners zich aan het gedram rond dierenwelzijn. Daarbij worden alle veehouders afgeschilderd als dierenbeulen. Ik hoorde laatst dat een dierenarts een kat die onder een auto gekomen was en zwaar gehavend was, niet wilde afmaken omdat-ie voor veel geld nog te repareren was. En in een naburig dorp mag een bouwvallig pand niet worden afgebroken omdat er steenmarters in zitten. Ik zou zeggen, fijn, vangen en afmaken.

In een vol land als Nederland heeft elke ruimte meerdere functies tegelijkertijd

Agrarische Hoofdstructuur

In de slipstream van de stikstofproblemen is een interessante discussie ontstaan over het aantal en de omvang van natuurgebieden. LTO, maar ook anderen, en ook ik, vinden dat we doorgeschoten zijn met het aanwijzen van zwaar beschermde natuurgebieden. In een vol land als Nederland heeft elke ruimte immers meerdere functies tegelijkertijd. Dat geldt voor landbouwgrond én voor natuur. Landbouwgrond heeft niet alleen een productieve functie, maar is ook van belang voor recreatie, voor uitzicht, voor natuurwaarden en voor grondwaterbescherming, om maar eens wat te noemen. Vandaar dat ik niet geloof in de door sommigen bepleite Agrarische Hoofdstructuur.

Neerslag stikstof

Overal wonen mensen, overal telt uitzicht, overal wordt ook gerecreëerd, en dus zal de landbouwfunctie nooit het alleenrecht kunnen hebben. Daarom worden stank en uitstoot naar de omgeving door regels beperkt. Maar precies datzelfde geldt voor natuurgebieden. Die hebben zeker een belangrijke ecologische functie, maar ze hebben ook andere functies te vervullen. Het kan dan niet zo zijn dat de maximale stikstofneerslag op een terrein alleen van de ecologische waarde afhangt, als daarmee allerlei andere functies binnen en buiten het natuurgebied in het gedrang komen. Er is een zekere balans nodig tussen de verschillende functies, en die balans lijkt ook in de stikstofdiscussie een beetje zoek.

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Dirk ik ben het roerend met je eens over balans. Als inwoner van Gelderland ken ik maar al te goed de wildevarkens problematiek. Lees ik net in de Stentor "De wilde varkens zoeken hun heil in dorpen en (wereld)steden". Reden zou zijn voedsel aanwezigheid in afvalbakken, Tuinen en Bermen. Ik zie tot in de dorpen inderdaad omgewroete bermen waar deze dieren hun insecten, wormen en andere eiwitvoeding uitgraven. Deze insecten en larven maar ook schimmels waren nu net bedoelt voor de biodiversiteit, die via Ecologisch bermbeheer worden "gekweekt". Zouden de beschermde natuurgebiedjes, die op dit moment Nederland in gijzeling houden niet hetzelfde risico lopen? M.a.w. alle moeite en kosten zijn op termijn door ondoordachte besluiten weg gegooid.

 • farmerbn

  En wat vindt Mevrouw Strijker van dit verhaal?

 • Kringloopboer

  Ambtenaren en politici beginnen steeds meer op sprinkhanen te lijken ze vreten je financieel kaal en trekken verder

 • glaasje

  Als er ergens de balans zoek is dan is dat wel bij de ambtenaren en politiek in den haag. Ze zijn daar echt helemaal de weg kwijt. Diep triest en met grote gevolgen voor de boeren en de nederlandse economie.

 • .....

  Het polariseren van links kan nog wel eens gigantisch uit de klauw gaan lopen

 • ENDE902

  @19:33
  Maar ze zullen de verantwoording niet op zich nemen, schat ik in.

 • kraats

  Eindelink gaat de stokstofdiscussie kantelen; steeds meer mensen zien in (en durven er openbaar voor uit te komen) dat deze linkse milieu terroristen het alleen maar te doen is om boeren (lees: veehouderij en akkerbouw/gewasbeschermingsmiddelengebruikers) te klooten/zieken/murf te maken. Het gaat ze niet lukken. Er is maar 1 oplossing, nl. al die natura-2000 gebieden afschaffen/rooien/platzagen. De natuur kun je niet dwingen. Er verdwijnen geen planten door verhoogde stikstof; er zullen hooguit enkele planten (latenten en tijdelijk verdwijnen). Niks mis mee. Die planten hebben zaad verspreid wat voor de komende 100 jaar achter blijft. Als het milieu weer toelaat, komen die planten weer boven. Kortom je kunt de natuur niet dwingen of sturen. Kijk maar naar Oostvaardersplassen. Over enkele weken komt ook de bouw in aktie. Allemaal busjes op het Malieveld ....

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.