3 reacties

‘Coalitie en LTO laten boeren in de steek bij handelsverdrag Canada’

Het handelsverdrag met Canada (Ceta) is slecht voor Nederlandse boeren, betoogt Esther Ouwehand.

De Tweede Kamer houdt volgende week woensdag op initiatief van de Partij voor de Dieren een openbare hoorzitting over het handelsverdrag met Canada, Ceta. Meerdere vertegenwoordigers uit de agrarische sector komen hun zegje doen. Nu al is duidelijk dat er bij de boeren grote zorgen leven over dit verdrag met Canada, maar ook over andere handelsverdragen.

Oneerlijke concurrentie

Deze zorgen zijn begrijpelijk. Allereerst vanwege oneerlijke concurrentie. Als het gaat om productiestandaarden in de landbouw is Canada een ontwikkelingsland. Enkele voorbeelden.

Recent vertienvoudigde de Europese Commissie de tolerantiegrens van de in Europa verboden neonicotinoïde clothianidin voor naar de EU geëxporteerde producten van 0,03 naar 0,3 mg/kg. De reden: het veelvuldige gebruik van deze stof in de, jawel, Canadese aardappelindustrie. Europese akkerbouwers moeten dus niet alleen concurreren met akkerbouwers van buiten de EU die een werkzame stof mogen gebruiken die hier verboden is, maar moeten bovendien lijdzaam toezien dat bestaande tolerantiegrenzen verruimd worden, omdat Canadese akkerbouwers dermate veel clothianidin gebruiken dat ze hun aardappelen zonder deze verruiming niet naar Europa kunnen exporteren.

Meeste Canadese dierenwelzijnsregels bestaan uit vrijwillige richtlijnen

Dierenwelzijn

Hoewel in Europa ook veel mis is met dierenwelzijn en de handhaving ervan, is het in Canada echt huilen met de pet op. De meeste Canadese dierenwelzijnsregels bestaan uit vrijwillige richtlijnen, in tegenstelling tot de dierenwelzijnsregels in Europa, die via Europese Richtlijnen in nationale wetgeving verankerd worden. Daar komt nog eens bij dat deze Canadese richtlijnen vrijwel altijd soepeler zijn dan de wettelijk afdwingbare regels in Europa.

Legbatterijen

Volwassen runderen mogen in Europa alleen onder bepaalde voorwaarden, zoals voldoende water en ventilatie, maximaal 2 keer 14 uur vervoerd worden, met daartussen minimaal 1 uur rusttijd, terwijl in Canada volwassen runderen 36 uur achter elkaar vervoerd kunnen worden, zonder voedsel en water. Ook de eisen voor het houden van bijvoorbeeld varkens zijn in Canada een stuk lager, en als er al verbeteringen in dierenwelzijn plaatsvinden, zijn de overgangstermijnen vaak gigantisch. Zo zijn legbatterijen pas in 2036 definitief verboden. Let wel: dit vormt slechts een vrij willekeurige selectie van de lagere standaarden in Canada.

Kringlooplandbouw

Daarbij komt dat het Europese handelsbeleid niet strookt met het nationale kringlooplandbouwbeleid dat door minister Schouten geïnitieerd is. Agrariërs weten hierdoor niet meer waar ze aan toe zijn: moeten ze vertrouwen op het beleid van minister van buitenlandse handel Kaag, die de boeren door de met haar steun afgesloten handelsverdragen steeds meer tegen dumpprijzen wil laten concurreren op de wereldmarkt, of moeten ze vertrouwen op het beleid van minister Schouten, die juist wil dat boeren zich richten op meer regionaal georiënteerde duurzame productie en kringlooplandbouw? Deze tegengestelde signalen leiden tot grote onzekerheid in de agrarische sector, die nog bovenop de stikstofcrisis komt.

LTO

Dan dringt zich natuurlijk de vraag op: waar is LTO om zich namens de Nederlandse boeren te verzetten tegen deze oneerlijke en onzekere handelsverdragen? LTO schaart zich, tot verbijstering van velen, juist achter deze voor de Nederlandse boeren destructieve verdragen.

Enkele maanden geleden werd dat pijnlijk duidelijk. De Europese koepelorganisatie van boerenbelangenorganisaties Copa-Cogeca voerde een ongelooflijk felle campagne tegen het handelsverdrag met Zuid-Amerika, het beruchte Mercosur-verdrag. Nederlandse politici kregen echter weinig van die campagne mee, omdat Copa ervan uitging dat het Nederlandse lid van hun koepelorganisatie, LTO, namens Copa bij Nederlandse politici een lobby tegen het Mercosur-verdrag zou voeren. Daniel Azevedo, directeur handel bij Copa, was zeer onaangenaam verrast toen hij erachter kwam dat LTO niet een tegen-lobby aan het voeren was, maar dat het vanuit LTO juist oorverdovend stil was.

LTO verraadt door deze opstelling zowel de Nederlandse boeren als hun Europese koepelorganisatie. En zelfbenoemde traditionele boerenpartijen, zoals het CDA en de VVD, scharen zich nog altijd aan de kant van multinationals, die duidelijk wel baat hebben bij Ceta.

Waarom ze nu niet de kant van de boeren kiezen, is één groot raadsel.

Laatste reacties

  • HJ O R

    Bij LTO is dat gebrek aan kennis, totale onkunde!!

  • h.wie431

    Beetje stil hier..

  • Noordam2

    ze heeft gewoon gelijk ( deze keer) het is een grof schandaal dat onze belangen behartigers niet reageren, inclusief de minister. zo hypocriet!

Of registreer je om te kunnen reageren.