Expertblog

‘Beroepsdeformatie over boerendata’

De oplossing voor allerlei tegengestelde eisen en soms gekmakende regelgeving is boerendata.

Nederland was deze week onder de indruk van de trekkers die over het strand naar het Malieveld reden, van de opkomst en het front dat boeren samen willen vormen. Het protest kan op veel sympathie rekenen. Iedereen herkent hoe boeren klem zitten tussen allerlei tegengestelde eisen en soms gekmakende regelgeving. De vraag is nu ‘hoe verder?’.

De bereidheid bij boeren om data te delen is nog beperkt.

Ik moet aan ernstige beroepsdeformatie lijden, want ik zie zelf de oplossing vooral in boerendata. Veel goede en goed ontsloten boerendata. Als je mogelijkheden wilt creëren om de wereld om je heen te beïnvloeden, dan heb je met data een belangrijk instrument in handen. Aan de hand van data kan de overheid de stap maken van generiek naar specifiek beleid, kan de consument onderscheid maken en kan een ecosysteemdienst beloond worden.

De angst is dat meer inzicht vooral leidt tot meer regels, meer marktmacht bij afnemers, meer boze burgers.

Het klopt dat dit nu nu niet uit de verf komt. De consument kiest het goedkoopste, de overheid zwalkt en de markt voor ecosysteemdiensten functioneert niet goed. Maar het is ook zo dat de bereidheid bij boeren om data te delen nog maar beperkt is. Op belangrijke dossiers zoals gewasbeschermingsmiddelen en mest wordt iedereen zoveel mogelijk op afstand gehouden. De angst is dat meer inzicht vooral zal leiden tot meer problemen: meer regels, meer marktmacht bij afnemers, meer boze burgers.

Hackathon over trekkerdata

Het is niet makkelijk om op het punt van data delen zonder twijfel te zijn. Vanuit nieuwsgierigheid en optimisme willen we bij FarmHack in ieder geval mogelijkheden onderzoeken en voorwaarden verkennen. Later deze maand kijken we bijvoorbeeld tijdens een hackathon of je aan de hand van een beperkte subset van trekkerdata, RVO.nl in staat kan stellen om je automatisch te laten voldoen aan de voorwaarden voor vanggewassen. Zodat je zonder papieren rompslomp in aanmerking kunt komen voor financiële regelingen.

Ik herinner met dat zo’n tien jaar geleden in LTO-kringen de stelling klonk: ‘de tijd om te vragen om meer geld, minder regels en meer tijd is voorbij’. Zijn we dan nu zover dat de tijd voor ‘meer data delen’ is aangebroken?

Of registreer je om te kunnen reageren.