46 reacties

‘Topsector AgriFood moet biologisch versterkt’

Een boegbeeld dat de Nederlandse biologische landbouwsector internationaal overtuigend voor het voetlicht brengt, ontbreekt nog steeds. Het helpt ook niet dat de voorzitter van de Topsector Agri&Food zijn persoonlijke mening over biologische productie publiekelijk ventileert onder topsector-vlag.

Voorzitter Aalt Dijkhuizen van de topsector Agri&Food toont zich vooral groot pleitbezorger van de intensieve landbouw. Biologische landbouw is aan de voormalig bestuursvoorzitter van Wageningen UR niet besteed, getuige zijn vele negatieve uitingen daarover. Net voor Kerstmis tweette hij het volgende.

Alsof vervuiling van bodem, lucht en water zich houdt aan de grenzen van het gangbare landbouwbedrijf.

Genuanceerdere conclusie

In een reactie op mijn commentaar op het artikel in Nature schrijft hoofdauteur Tim Searchinger: “This is not a paper that says don’t do organic farming. Our only finding regarding organic farming is that under average yields in Sweden, where yields are lower, there are land use costs. Obviously, if an organic farm obtains equivalent yields, then you don’t have these costs and could have other carbon benefits through soils in addition to pesticide and other benefits. The calculator responds to the yields.” Daaruit blijkt wel dat Searchinger veel genuanceerder is in zijn reactie dan Dijkhuizen in zijn conclusie.

Geen boegbeeld van biologische landbouw

Dijkhuizen toont zich bepaald geen boegbeeld van de biologische landbouw. Hij ziet het bovendien verkeerd. Want in tegenstelling tot biologische landbouw is het juist de gangbare melkveehouderij, die hij altijd opgehemeld heeft, die slecht is voor het klimaat. Er zijn veel te veel koeien en melk- en mestoverschotten!

Biologische landbouw herstelt de bodem en slaat veel CO2 op in de bodem

Wat de studie die Searchinger aanhaalt niet noemt, is dat volgens een FAO-rapport van alle landbouwgrond 25% sterk gedegradeerd is, 8% gemiddeld en 36% licht gedegradeerd. Dit is voor een groot deel te wijten aan de gangbare landbouw. Biologische landbouw daarentegen herstelt de bodem en slaat veel CO2 op in de bodem.

Klimaat- en milieuwinst behalen

Volgens dr. Harry Donkers wordt in de studie geen rekening gehouden met het feit dat de opbrengst van biologisch geteelde landbouwproducten per hectare na een periode van 10 tot 15 jaar de opbrengst van gangbaar geteelde landbouwproducten evenaart of zelfs overtreft. Die periode wordt niet in acht genomen. Bovendien blijven na die periode bij biologische teelt gezonde bodems over, terwijl bij gangbare teelt slechts met chemische meststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen vervuilde bodems overblijven.

Op gebied van onderzoek en innovatie loopt de biologische landbouw sterk achter bij de gangbare landbouw

Ook mag niet vergeten worden dat middelen voor onderzoek en innovatie sinds de Tweede Wereldoorlog praktisch volledig zijn gegaan naar gangbare landbouw en niet naar biologische landbouw. Op dat gebied loopt de biologische landbouw sterk achter bij de gangbare landbouw. De meeste klimaat- en milieuwinst kan worden behaald door middelen in te zetten voor onderzoek en innovatie voor biologische landbouw, aldus Donkers.

Beperkte blik

Met betrekking tot biologische landbouw verwijst de studie van Searchinger alleen naar de gemiddelde opbrengsten van erwten en tarwe in Zweden. Inmiddels hebben ook vele anderen, waaronder Organic Sweden en IFOAM Organics International, de studie op dat punt bekritiseerd. Biologische landbouw heeft de beste papieren voor een toereikende duurzame voedselvoorziening.

Kansen voor Nederland

De wereldwijd structureel groeiende landbouwsector biedt veel kansen voor Nederland, voor de duurzame voedselzekerheid, de bodem, het klimaat en de biodiversiteit. Daarom verdient de biologische landbouw de volledige steun van het Ministerie van LNV en dus ook van de Topsector Agri&Food. Daarbij geeft het geen pas dat de voorzitter daarvan zijn persoonlijke opvattingen steeds publiekelijk ventileert, via Twitter vanuit zijn positie als ‘President Dutch Topsector Agri&Food’.

Het is zaak dat de minister zo snel mogelijk regelt dat er een goed boegbeeld komt voor de Nederlandse biologische landbouwsector

Een boegbeeld dat de Nederlandse biologische landbouwsector internationaal overtuigend voor het voetlicht brengt, ontbreekt nog steeds. Daarover maak ik mij oprecht zorgen. Het is zaak dat de minister zo snel mogelijk regelt dat er een goed boegbeeld komt voor de Nederlandse biologische landbouwsector.

Laatste reacties

 • veelust

  Buizer advies, wat een waardeloos verhaal. Wij doen al meer dan 50 jaar gangbare landbouw en onze gronden zijn prima in orde met bodemleven getallen boven de 300. De bodem vruchtbaarheid wordt niet bepaald door biologisch of gangbaar maar de manier van werken en onderhouden. Stromest bijvoorbeeld werkt flink positief bij aan de bodemvruchtbaarheid en of dat dan gangbare mest of biologische mest is maakt geen fluit uit. Weet niet aan wie Buizerd met zijn adviesbureau advies geeft maar laat bij mij maar even zitten.

 • Harry Donkers

  Bodemvruchtbaarheid komt al heel snel in de knel met kunstmest. Ook al bij kleine hoeveelheden.
  Onderstaand stukje ontleend aan: ‘Local Food for Global Future’ met verwijzing naar het proefschrift van Visser (Down to Earth) geeft dit duidelijk aan.
  Multiplied volumes of production were made possible by the large increase of the use of chemical fertilizers (artificial carbon manure) after World War II. This was combined with the selection of crop varieties based on response to mineral nitrogen. The development was supported by centralised agricultural policies and research, through FAO, national governments and other institutions. This practice did increase production volumes enormously, but at the same time a process set to work that destroyed the living soil structure. In fact a de-coupling of the carbon and nitrogen cycles started, which is disastrous for soil life. Organic matter is the basis of life and organic carbon is the basis of the normal ecological nutrient situation. It is possible to restrict fertilization to only very small amounts of chemical fertilisers when organic materials are available in abundance. Bacteria need carbon from the soil to process the nitrogen. When there is no organic carbon available the bacteria use the carbon from their own polysaccharide layer, which damages the soil structure and increases the proneness to diseases (Visser, 2010).

 • veelust

  Beste Harry, als je nou info wil geven in een Nederlands blad voor de Nederlandse landbouw zou het misschien handig zijn om in het Nederlands te werken met Nederlandse bevindingen onder Nederlandse omstandigheden voor de Nederlandse agrarieer. Anders had het hier wel Farm geheten

 • husky

  @veelust, en zo is het

 • Alco

  Zelden lees je zoveel onzin als in bovenstaand artikel.

 • G. Peltjes

  @Bertus: waar liggen die degradeerde gronden dan?

 • ahran1

  Dhr. Buizer heeft een adviesbureau welke draait op duurzaam uit de subsidieruif een omzet te generen en heeft zo duurzaamheid tot verdienmodel eigen gemaakt.
  De mogelijkheid wordt geboden dus hetzij zo.
  Maar objectiviteit is dan wel zoek. Dit moet eruit gefilterd worden en dan blijft er niet veel over.
  Er is geen eenduidig antwoord op: wat houd gangbare - en duurzame landbouw
  in ?. Wat is over 10 - 15 jaar gangbaar / duurzaam ?. Blijven wij alles omrekenen naar hectare of wordt er gerekend naar kg. product per hectare ?. Dit zal zeker verschillen opleveren en ook dit is een aanname net als de aanname dat biologische landbouw over 10 -15 jaar de gangbare landbouw zal overtreffen in productie. Daarbij komt dat, zeker in Nederland, de landbouw verschuift van goede landbouwgronden naar gronden welke minder geschikt zijn, door infrastructurele werken en is het een prestatie van de gehele agrarische sector dat de productie zo hoog is.
  Hoe groot is de populatie mensen over 10 -15 jaar ?.
  Dhr. Dijkhuizen kan, mag en moet zijn mening naar buiten brengen om de discussie aan te zwengelen opdat de landbouw toekomst bestendig wordt / blijft.

 • Bennie Stevelink

  Op een Nederlandstalig nieuwsforum teksten geheel of gedeeltelijk in het Engels schrijven doet men om zichzelf boven de ander te verheffen. Het wordt vaak gebruikt als afleiding voor zwakke inhoud.

 • j.verstraten1

  Of gewoon knippen en plakken Bennie. Te lui om het even te vertalen of kort te verwoorden voor de gemiddelde Boerderij lezer, die het vervolgens niet leest.

 • Buitenkamp

  Een gedegen reactie van een collega wetenschapper op het gewraakte onderzoek vind je hier: <>
  Eén cruciale zin uit die reactie: "Het is onmogelijk en onverantwoord om een algemene trend door te trekken, gebaseerd op twee gewassen (wintertarwe en erwten) die gedurende slechts drie jaar geteeld werden in één land (Zweden)."
  Langjarig onderzoek in Engeland, maar ook in ons eigen land, geeft aan dat bij langer durend biologisch beheer, vergelijkbare opbrengsten als bij gangbaar mogelijk zijn. Wil je echt meer weten, dan zul je je wel door het Engels heen moeten werken.

 • farmerbn

  Buizer wil iemand die pro-bio is als boegbeeld. Of die persoon gelijk heeft vindt hij niet belangrijk. Zelf hoop ik dat iedereen bioboer wordt zodat ik als gangbare boer me mooi kan onderscheiden. Mensen die menen dat bio dezelfde opbrengsten geven als gangbaar moeten naar de docter.

 • Bertus Buizer

  Afgelopen maandag, 7 januari, heb ik op de proefboerderij Kollumerwaard een mooie avond gehad met de Vereniging biologische boeren in het Waddengebied, BioWad, over duurzame voedselzekerheid en nieuwe kansen, perspectieven en uitdagingen voor de biologische landbouw. Een goed gezelschap!

  Ik mocht die avond inleiden en stelde ondermeer de vraag: stel dat u een gangbare teler was en dat u slechts 1 of 2 hectare land had, zou u dan suikerbieten of koolzaad telen?

  Enkele conclusies:

  Kleine landbouwbedrijven zijn productiever dan grote bedrijven. Een mooi voorbeeld is een biologische boer in Canada die slechts over 1 hectare beschikt en daar 40 soorten groenten op teelt die hij rechtstreeks aan de consument levert. Hij en zijn vrouw kunnen er goed van leven. Het betreft 'Les jardins de la grelinette'.

  De biologische landbouw kan de wereld prima voeden. Beter zelfs (milieu, bodem, klimaat, gezondheid, ...)!

  <>

  De productieomvang van biologisch blijft in Nederland echter onnodig achter bij de vraag. Hoe zou dat toch komen?

  <>
  .

 • kleine boer

  Bertus 1soort is al genoeg om prima van te leven nog geen are voor nodig kan gewoon op een zolderkamertje Kun je prima van leven....🌿

 • Bennie Stevelink

  Dat komt Bertus, doordat die vraag alleen verbaal is en niet in koopgedrag tot uiting komt.

 • Bertus Buizer

  Haha, @kleine boer, ben je nog niet gepakt?

 • kleine boer

  Nee bertus ik teel ze biologisch 😜

 • Bertus Buizer

  @Bennie, leuk verzonnen.

 • Bennie Stevelink

  En Bertus, wat is de nutriëntionele waarde van die ene hectare groenten tov 20.000 kg melk van een hectare, uitgedrukt in Calorieën en biologische waarde van eiwit?

 • Bertus Buizer

  @Bennie, Dat hele pallet aan groenten is veel gezonder dan melk. Bonen en peultjes zijn ook heerlijk en eiwitrijk.

  Van gangbare melk is een overschot, niet van biologische melk en ook niet van biologische groenten. Over koopgedrag gesproken...

 • kleine boer

  bertus als je melk met bonen en peultjes vergelijkt ben je al een heel eind van slag ....smaken verschillen gelukkig.

 • Alco

  Biologisch net zoveel opbrengst als gangbaar!!!
  Laat me niet lachen.
  Bij biologisch op zand grond ben je na tien jaar uitgespeeld en veengebieden kun je met zeezout en veel van dergelijk middelen het wel 40 jaar uitzitten.
  Het grootste voorbeeld is wel vroeger:
  Vader vertelde dat de es gronden niets meer opleverden.
  Schapen werden gekocht en de mest 's nachts opgevangen in schaapskooien.
  Dit werd vermengt met heideplaggen en over de es gronden verdeeld om zo weer vruchtbare grond te krijgen.

 • farmerbn

  Maar stel dat het wél waar is en dat bioboeren dezelfde opbrengsten halen. Ik heb het al meerdere keren gevraagd maar nooit een antwoord gekregen hoe die bioboeren dat dan doen. Is het echt waar dat er (biologische)mineralen zomaar uit de lucht vallen of geproduceerd worden door het bodemleven? Hoe doet zo'n regenworm mineralen maken?

 • Alco

  Geloven in kabouters farmerbn.

 • Bertus Buizer

  @farmerbn, N-mineralen worden inderdaad deels uit de lucht gehaald door vlinderbloemige gewassen, maar het gros van alle benodigde mineralen komt uit de bodem vrij door een goede bodemstructuur en een goede doordringbaarheid en lucht- en vochthuishouding in de bodem, toepassing van rijpe, strorijke dierlijke organische mest, schone compost, maaibemesting en door een optimaal bodemleven, zoals bodemschimmels (met name mycorrhiza, een samenlevingsvorm van schimmels en planten via de wortels), aërobe bodembacteriën, regenwormen, etc.

  Bij extreme droogte kunnen opbrengsten van biologische gewassen dan zelfs 40% hoger zijn dan in de gangbare landbouw die met kunstmest werkt, blijkt uit het hierboven door Buitenkamp aangehaalde onderzoek van het Rodale Institute.

  Lees ook "De bodemgezondheid gaat achteruit": <>
  .

 • farmerbn

  Krijg ik weer geen antwoord. Dhr Buizer noemt allemaal dingen die de gangbare boer ook al doet en daarnaast nog wat extra mineralen toevoegd. Dat bioboeren in extreme droogte meer opbrengst halen hebben we deze zomer gezien. Ze vroegen derogatie aan om gangbaar voer te mogen aankopen omdat ze te weinig vreten voor hun vee hadden.

 • Bertus Buizer

  Klopt maar ten dele, @farmerbn, wat u zegt. In de gangbare landbouw maken kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen veel bodemleven en ander leven kapot. Ook het injecteren van dunne mest schaadt het bodemleven. En bij de keuze van rassen worden meestal geen robuuste rassen gebruikt, maar wordt vooral naar fysieke opbrengst gekeken die met chemie in de steigers wordt gehouden.

  Houd uzelf niet teveel voor de gek, @farmerbn.

 • farmerbn

  Eensgelijk Bertus.

 • Bertus Buizer

  👍

 • kleine boer

  Bertus hoe kan het dan dat wat farmerbn aangeeft en wat overal te lezen was dat bij de droogte er voor de bioboeren voer te weinig was? En ze halen alle jaren een hogere opbrengst van hun land dus zou er toch ruim voldoende moeten zijn ....

 • Bertus Buizer

  @kleine boer en @farmerbn, In Nederland hebben biologische melkveehouders geen derogatie aangevraagd voor het gebruik van gangbaar voer, al was de situatie vorig jaar bij sommigen wel nijpend, net als bij gangbare melkveehouders. De circa 400 biologische melkveehouderijbedrijven in Nederland liggen nogal verspreid en kunnen elkaar daarom niet gemakkelijk even aan biologisch voer helpen. Gebruik van derogatie zou bovendien ten koste gaan van de biologische melkprijs.

 • kleine boer

  bertus maar hoe kan het dan dat ze hetzelfde probleem hadden met de droogte als gangbaar terwijl er juist meer voer van het land zou komen zoals beschreven hierboven bij droogte er zou immers meer groeien toch?... En hoe kan het dat de bio stadstuinen lieten zien dat er niks te oogsten viel door de droogte? Ze mogen toch gewoon sproeien wat ze ook deden. Derogatie zouden ze aanvragen om gangbaar voer te gebuiken niet om meer mest te mogen rijden dus de melkprijs bleef gelijk.

 • Bertus Buizer

  Nee, @kleine boer, ook derogatie voor gebruik van gangbaar voer kan leiden tot het verlies van de bio-toeslag op melk.

 • kleine boer

  Bertus en de rest van de vragen laat je maar onbeantwoord? En KAN leiden is nog niet dat het zo is daarom kan er afgeweken worden net zo als met de aanwend norm voor mest.

 • Bertus Buizer

  @kleine boer, maar bijvoeren met gangbaar voer bleek niet nodig. Dan doe je het niet.

 • kleine boer

  Bertus en de rest blijft onbeantwoord? Niet nodig zeg je is de winter al voorbij dan? Meestal is de voorraad pas aant eind van de winter periode geslonken en weten we of er een vroeg voorjaar is..of juist laat.

 • Bertus Buizer

  @kleine boer, Goed dat je belangstelling hebt getoond. Blijf het volgen, zou ik zeggen. Maar bedenk wel, van wietteler word je niet zomaar biologische melkveehouder.
  .

 • kleine boer

  Bertus waarom volgen als er geen antwoorden komen? Als bij extremen droogte de opbrengst volgens jou tot 40% hoger waren moest het er toch uitspringen na een droog jaar... en zeker geen vergelijkbare situatie als gangbaar ....beetje raar voor een adviseur geen antwoorden maar ontwijken lijkt me.

 • Bertus Buizer

  @kleine boer, ik ontwijk niets wat er toe doet.

  Omschakelaars hebben niet gelijk topopbrengsten. Daar gaat een aantal jaren overheen. Verdiep je vooral in de materie.
  .

 • kleine boer

  Bertus ik zie het om me heen en dan hoef ik niet te twijfelen gangbaar is zo gek nog niet.

 • Alco

  Bertus.
  Ik zie juist andersom wat jij ziet.
  Omschakelaars hebben de eerste jaren nog wel opbrengst, maar daarna gaat het bergafwaarts.
  Ik geloof dat jij het verschil niet weet tussen veengronden en zand.

 • farmerbn

  Bertus verkoopt mooie praatjes bij de bio-sector en niet bij de gangbare.

 • G. Peltjes

  Ik snap dr geen zak meer van. Hier worden de opbrengsten per ha alleen maar hoger en Bertus heeft het over gedegradeerde gronden. Lees je artikelen over biologisch dan hebben ze het over minder opbrengst per ha maar dat word gecompenseerd door een hogere prijs.

 • Bertus Buizer

  G. Peltjes, lees het onderzoek van het Louis Bolk Instituut en WUR eens. In de flevopolders stijgen de opbrengsten niet meer, terwijl de geteelde rassen wel de potentie hebben van meer opbrengst. Deels is het te wijten aan natuurlijke inklinking van de bodem maar voor een groot deel ook door de gangbare landbouwmethoden.

 • Bertus Buizer

  @farmerbn, Ik maak mij juist sterk voor een gangbare landbouwsector die ecologisch verantwoord werkt. Daarin is nog een lange weg te gaan, maar die is zeker perspectiefvol. De biologische sector heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. U doet zichzelf tekort als u dat wegwuift.

  Er horen geen residuen van chemische bestrijdingsmiddelen in de bodem, maar volgens WUR komen die nota bene in 80% van de Europese bodems voor. Zie: <>

  En dan de rest: zware metalen via kunstmest, dat bovendien het bodemleven schaadt.

  Het moet en kan anders. Duurzaam! Uit ervaring weet ik, dat het boer zijn dan ook weer leuk wordt. Belangrijk is ook dat de overheid rechtvaardig beleid voert in plaats van generiek beleid dat mede door lobbies vanuit het bedrijfsleven en eigen belang en foute opvattingen van bestuurders (belangenorganisaties, Topsector Agrio & Food, etc..) en neoliberale politici (VVD, CDA) wordt ingegeven. Er is daarentegen juist maatwerk nodig, waarbij duurzame koplopers de ruimte krijgen. Het kan allemaal veel beter en eerlijker.

  Mede daarom in mijn artikel ook mijn pleidooi voor een boegbeeld van de biologische landbouwsector in de Topsector Agri & Food, dat nog steeds ontbreekt.
  .

 • Bennie Stevelink

  Bertus, de biologische landbouw maakt toch ook (indirect) gebruik van kunstmest door compost aan te voeren die afkomstig is van de gangbare landbouw en de fosfaten bevat die afkomstig zijn uit kunstmest?
  Zonder de gangbare landbouw, die compost levert met daarin mineralen uit kunstmest, kan de biologische landbouw niet bestaan.

  Ik ben het met jou eens dat kwaliteit van bodem erg belangrijk is en dat daar ook gericht beleid op gevoerd moet worden. Ook het minimaliseren van het gebruik van chemische middelen is belangrijk.
  Ik ben het niet met jou eens dat biologische landbouw dé oplossing is. Het heeft gewoon teveel beperkingen waardoor het hooguit in beperkte omvang kan bestaan naast de gangbare landbouw waar het van afhankelijk is.

 • Bertus Buizer

  @Bennie, Draai het eens om. Hoe meer biologische landbouw, hoe meer compost van biologische plantenresten.

  Biologische boeren gaan niet gebukt onder de beperkingen van het biologische label. Want die beschermen en bevorderen hun afzet naar de consument.

  Ik stel biologische landbouw als voorbeeld, maar sluit andere vormen van ecologisch verantwoorde landbouw (agroecologie) niet uit.

Laad alle reacties (42)

Of registreer je om te kunnen reageren.