Commentaar

‘Stalbrand, wees voorbereid’

Deze week is er een Kamerdebat over de veehouderij. Voor dierenactivisten aanleiding om vol op het orgel te gaan. Vooral Animal Rights is hyperactief en komt bijna dagelijks met filmpjes vol ‘misstanden’. Ook over het heikele onderwerp stalbranden is een flinke discussie gaande.

Een opvallend geluid in deze kakofonie komt uit de hoek van de dierenartsen. Beroepsorganisatie KNMvD heeft een handreiking gedaan die haar leden moet helpen de juiste dingen te doen tijdens en vooral vlak na een stalbrand. Het is een tot nu toe onderbelichte kwestie. Het debat gaat altijd over de aantallen branden, over de oorzaken, over de ellende voor vee en boer, maar nooit over de dierenarts.

Lees ook ‘Wees voorbereid op stalbrand’

Toch staat juist die voor ernstige dilemma’s, zoals: wat te doen met dieren die de brand overleefd hebben, maar er wel zwaar van te lijden hebben – bijvoorbeeld doordat ze langdurig rook ingeademd hebben? Vaak blijkt snelle euthanasie dan de minst erge optie. Een nare taak om uit te voeren. Terecht dat de dierenartsen houvast zoeken, en terecht ook dat de KNMvD dat probeert te geven, evenals trouwens dierenartsorganisatie CPD.

Op een stalbrand kun je je amper voorbereiden. Toch is het goed om na te denken over: wat als ... Ook voor boeren. In het actieplan brandveilige veestallen is veel aandacht voor brandpreventie en -bestrijding. Maar in de bijeenkomsten hierover mag ook aandacht zijn voor de vraag: wat te doen met het vee ná een onverhoopte brand.

Of registreer je om te kunnen reageren.