Commentaar

3 reacties

‘Solidariteit onder boeren essentieel’

Veel beleidsdoelen krijgen in 2019 invulling. Belangenbehartigers moeten alert zijn aan de onderhandelingstafel, maar vooral solidair.

Het zijn drukke tijden voor de kwartiermakers. In 2018 zijn op diverse fronten de doelen gesteld, de plannen gesmeed. In 2019 volgt invulling. Belangenbehartigers moeten in deze fase alert zijn. Tijdpad, haalbaarheid en verdienmodel zijn serieuze aandachtspunten.

Nieuwjaarsboodschap Schouten

Landbouwminister Carola Schouten geeft in haar nieuwjaarsboodschap nogmaals de richting aan. “Het voor de toekomst veilig stellen van de landbouw in Nederland, lukt alleen als iedereen een aandeel neemt in de omslag naar kringlooplandbouw”, schrijft zij. Zij verwijst ermee naar haar landbouwvisie Waardevol en Verbonden. Concreet is deze visie niet. En dat is ook niet haar bedoeling. “Het is uw toekomst”, beet zij critici in het toe.

Kringlooplandbouw modieuze trend

Op diverse podia wordt nu druk gepraat over Schoutens’ kringlooplandbouw. En zoals dat vaak gaat, worden veel al bestaande initiatieven geruisloos onder deze modieuze trend geschoven. Zo claimt de biologische landbouw zo’n beetje het schoolvoorbeeld te zijn van kringlooplandbouw. Grondgebondheid, streekproducten of PlanetProof: zij passen naadloos in dit programma.

Klimaatakkoord moet invulling krijgen

Toch moet op veel terreinen het echte werk in 2019 nog beginnen. Zo moet dit jaar het Klimaatakkoord invulling krijgen. Aan de zogenoemde Landbouwtafel is slechts een ontwerpakkoord getekend. Voor veel veehouders klinkt 2030 – de melkveehouderij wil dan energieneutraal zijn – misschien ver weg. Maar banken zullen investeringen van nu toetsen aan de eisen van de toekomst.

Nieuw robuust mestbeleid

Minister Schouten werkt aan een nieuw robuust mestbeleid vanaf 2021. In december nodigde zij alle betrokkenen uit mee te denken. Dit klinkt altijd goed. Echt vrijblijvend is de invulling natuurlijk niet. De Europese eisen zijn helder. “Er zullen in het beleid ook lastige keuzes gemaakt moeten worden”, waarschuwt de bewindsvrouw dan ook niet voor niks.

Lees ook: Alle opties voor nieuw mestbeleid nog open

In 2019 krijgt het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid meer vorm. De onderhandelingen zijn volop gaande. Hier is alertheid absoluut geboden. Het budget staat zwaar onder druk. Er komen vast ook meer eisen aan de toeslagen.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Op de valreep van 2018 presenteerde een brede maatschappelijke beweging(waaronder LTO Nederland, Agrifirm, Rabobank, Stichting Natuur en Milieu, CBL) het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het plan behelst een herstel van natuur. Ook hier weer een stip aan de horizon, nog zonder routekaart en tussenstops.

Kortom, op alle fronten moeten de kwartiermakers in 2019 aan de slag. Hier is alertheid geboden, maar niet alleen dat. Eenheid en onderlinge solidariteit klinken misschien wat sleets, maar helpen wel degelijk de boerenvertegenwoordigers aan de onderhandelingstafel.

Laatste reacties

  • moi !

    Door verschillende factoren zijn boeren van elkaar afgegroeid denk aan de graanvervangers.

  • Jan-Zonderland

    Kringlooplandbouw, klimaataccoord, robuust nieuw mestbeleid, deltaplan biodiversiteitsherstel, nieuw glb, hongersnood. KLAAR !

  • massy

    Kringlooplandbouw is de deur wagenwijd opzetten voor veel goedkopere buitenlandse produkten .de consument heeft hier het geld niet voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.