Redactieblog

19 reacties

‘Organische mest vooral voor vogels en lieden met landschapspijn’

Gelukkig weer eens een wetenschappelijk geluid tegen de overdreven liefde voor organische mest.

Renske Hijbeek promoveerde in Wageningen op de werking van organische meststoffen. Je verwacht dan weer een tirade tégen de vlakke groene grasvelden en vóór de vogels, bloemetjes en bijtjes.

Niets daarvan. Ze toont aan dat het effect van organische bemesting vaak wordt overschat. Alleen de aanwezige N, P en K verhoogt de opbrengst van het gras. Maar niet de organische mest zelf. Hijbeek heeft ook een studie gemaakt van bemestingsproeven in verschillende landen, die tientallen jaren duurden. Nergens bleek een vermindering van de grasopbrengst als gevolg van meerjarig kunstmest gebruik. Ze durft de conclusie aan dat de bodemvruchtbaarheid niet lijdt onder het gebruik van kunstmest.

Uitputting van de bodem

Een tegenvaller voor de tranentrekkende verhalen van burgers, maar ook boeren in de biologische en natuurminnende sector, over uitputting van de bodem. Er is dus weinig verband tussen het gebruik van organische mest en het gebruik van kunstmest. Althans, gezien vanuit het gezichtspunt van de ondernemende boer.

Anders ligt het met de lieden met landschapspijn. En de boeren, die de bodemvruchtbaarheid zien als hoeksteen van hun bedrijfsvoering. Die er in slagen melk te produceren, die meer opbrengt. Of bij gespecialiseerde fabrieken, òf door zelf zuivel te maken. Prima, als ze zich er gelukkig bij voelen, de kost mee verdienen en er consumenten zijn, die de meerprijs willen betalen.

Weidevogels

Natuurlijk zien ook de weidevogels, zoals de grutto en de kievit, liever een bodemleven dat het gemakkelijker maakt voedsel te vinden. Er zullen zeker meer jonge vogels opgroeien. Voor de burger vormen de bloemen in de wei vermoedelijk een oogstrelend beeld. Niks op tegen.

Biodiversiteit is alleen voor het welzijn van de weidevogels

Roofdieren

Maar voor de gangbare, ondernemende boer, is het vooral een kostenpost. Vooral als er geen hogere prijs voor de melk tegenover staat. Dan is biodiversiteit alleen voor het welzijn van de weidevogels en het genoegen van de genietende burger.

Die vaststelling leidt er toe dat de boer, die doet aan verbetering van de biodiversiteit van de bodem en weidevogelbeheer, daarvoor beter betaald moet worden. Of door een fiks bedrag per hectare – meer dan nu – of door bijvoorbeeld een bedrag per weidevogel, dat kuikens voortbrengt. Met opzet zeg ik voortbrengt, want grootbrengen is wat anders. Zolang er niets wordt gedaan aan de beschermde roofdieren, zoals de vos, kan de boer daar geen verantwoordelijkheid voor dragen.

Prestaties die boer levert

Dat de vervuiler betaalt is een algemeen aanvaard begrip. Dat gaat ook op voor de prestaties die de boer levert. Dus om het leven van vogels en de liefhebbers van bloemen in de natuur aangenamer te maken.

Dat doet hij graag, maar dan wel boter bij de vis.

Lees ook: ‘Effect organische mest wordt vaak overschat’

Laatste reacties

 • G. Peltjes

  Ben benieuwd hoe Bertus Buizer hier over denkt.

 • kleine boer

  bertus zal hier wel een leuk verhaal op antwoorden......

 • Attie

  Zo is het, u vraagt en wij draaien, maar wel gelijk afrekenen!

 • Alco

  In kassen wordt veelal kunstmest gebruikt en groei het altijd welig.
  Maar de discussie is helemaal niet of kunstmest doet groeien.
  De discussie is of wij kunstmest moeten importeren of voldoende mogen bemesten met eigen mest.

 • Bennie Stevelink

  Als ik column van Vergaderboer goed begrijp gaat het om een onderzoek op grasland. Dan verbaast mij de uitslag helemaal niet: grasland heeft van nature een hoog organischstofgehalte. Organische mest voegt daar weinig aan toe.
  Heel anders is het op bouwland. Dat neigt naar een steeds lager organischstofgehalte met verminderdering van water- en mineralen accumulatie tot gevolg.
  Alles wat het organischstofgehalte op bouwland kan verhogen draagt bij aan minder droogtegevoeligheid, minder uitspoeling van mineralen en een beter gewas.

 • farmerbn

  Er zijn maar weinig landen die lekker veel organische mest beschikbaar hebben. Nederland is zo'n land. Boeren daar denken dat gewassen alleen maar goed groeien als je veel organische mest geeft. Dat is helemaal niet zo en hierboven staat het ook. Nederlandse boeren hebben de derogatie helemaal niet nodig voor een goede gewasgroei. Met een beetje minder mest en kunstmest kan het ook. Als mest afvoeren en kunstmestaankoop goedkoper is dan de huidige situatie (fosfaatrechten, grondgebondenheid, luchtwassers enz) dan zou ik voor het eerste kiezen. Ook als de huidige situatie op korte termijn iets voordeliger is.
  Jonge boeren kunnen geen fosfaatrechten, extra grond voor de grondgebondenheid en luchtwassers betalen in de toekomst. Er komen dan ook heel veel ligboxenstallen binnen 15 jaar leeg te staan die geen waarde meer hebben. Door de derogatie zijn er teveel dure zaken erbij gekomen die de kostprijs teveel hebben verhoogd.

 • Zandboertje

  elke kg N is 20 delen C nodig. Ofwel, met anorganische N gaat je OS onderuit. Productie kan wel gelijk blijven met kunstmest, maar je bodem gaat er kwalitatief op achteruit.

 • Alco

  @farmerbn. Ook gevallen voor de chantage???

 • arink

  Ik sluit me bij zandboertje aan, bovendien is het heel logisch dat je de grond uitloogt met kunstmest, want je voert het hele scala van het periodieke systeem af, en je voert slechts N P K of misschien nog wat Mg aan, dat houdt dus een keer op.
  Daarnaast zit er een wezenlijk verschil tussen gewassen die op kunstmest groeiden, en die op organische (biologische) wijze groeiden, en dat ten voordele van laatastgenoemde. Het bewijs daarvoor wordt oa geleverd door de "komkommerproef" dat in het boekje "barstensvol leven" beschreven wordt.
  Voor de geïnteresseerden zal ik het beschrijven.

 • landboer

  En waar blijft je beschrijving Arink?

 • Hayo

  Wat een onzin verhaal! Dat alleen npk gras opbrengst kan verhogen...
  Hij heeft nog niet gehoord van mycorrhizae schimmels en Nitro bacteriën protozoa's enz...
  Z'n schimmel wordt zeker gedood door kunstmest. Waardoor de opbrengst juist verlaagd...
  Alle kunstmest spoeld weg omdat t zo water oplosbaar is. (Komt ongewild in t milieu)
  Vandaar geen verzadiging bij gras omdat de wortels heel kort zijn!
  Ben gestopt met lezen, zelden z'n dom verhaal gezien!
  Groetjes Hayo

 • Rip

  Havo, toch is Renske er op gepromoveerd. Waarop ben jij gepromoveerd, Hayo?

 • Zandboertje

  Gepromoveerd zijn wil niet zeggen dat het ook juist is. Als de WUR die industrieen links laat liggen, dat kan de toko met een paar jaar dicht. Wiens brood men eet, ...
  En bovendien komen de beste ideeen vaker uit het "veld" dan van promovendi.

 • farmerbn

  Volgens mij heeft Renske gewoon gelijk. Er sttat ook dat het geldt voor gras. Dat komt omdat gras zelf veel organische stof geeft. Het land heeft daar genoeg organische stof aan dus extra toedienen via mest geeft geen extra groei. Op bouwland kan het weer helemaal anders zijn.

 • Bertus Buizer

  Bij Vergaderboer is niet altijd duidelijk of nu Hanna of Hans of vergaderboer zelf spreekt. Ik heb het onderzoek zelf nog niet gelezen. Maar als de conclusies uit het onderzoek van de promovendus goed in het artikel zijn weergegeven, zou ik die op zijn minst onvolledig vinden en achterhaald, gezien de slag die nu juist nodig is naar duurzame veehouderij (o.a. kringlooplandbouw). In het artikel gaat het bijvoorbeeld over de opbrengst van het gras en niet over de kwaliteit van het gras, de weerbaarheid van het perceel en van de koe, de kwaliteit van de melk, etc.
  Behalve de bodemvruchtbaarheid (incl. sporenelementen) gaat met het gebruik van kunstmest ook het bodemleven achteruit. De balans raakt zoek en dat resulteert weer in meer ziektegevoeligheid, meer gebruik van medicijnen, meer vervuiling van grond- en oppervlaktewater, meer uitstoot van CO2, etc.

  Zie ook: https://bit.ly/2OQOTaV
  .

 • farmerbn

  Die twee na laatste zin van Bertus. Het doet pijn aan je ogen.

 • Bertus Buizer

  @farmerbn, lees dit artikel in Akkerwijzer eens: https://bit.ly/2TTAjSc
  .

 • iptho1

  @bertus buizerd... goede stukken die u in de linkjes weergeeft! Maar ik vrees dat de gemiddelde burger er zijn/haar "neus" voor ophaalt.
  Want stank....dat willen we toch niet meer? We wonen niet voor niets in t buitengebied!

  Wijlen een oude buurvrouw komende vanuit Den Haag naar een klein, toen nog, boeren gehucht.....als je hier wilt gaan wonen, dan neem je t hele pakket lusten en lasten. En anders wordt t tijd uw koffers te pakken en terug te gaan waar u vandaan kwam!
  Apart, maar toch een heerlijk wereldwijs mens, met haar hart op de juiste plek!

 • iptho1

  Excuus voor de spelling corrector....@Bertus Buizer

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.