Commentaar

‘Duurzame pacht alleen met redelijke vergoeding’

Duurzaamheid wordt steeds vaker een criterium bij het verpachten van grond.

Vooral provincies stellen tegenwoordig eisen aan de pachter, ook bij de uitgifte van gronden waar geen speciale bestemming op ligt. Noord-Brabant wil het gebruik van glyfosaat verbieden op pachtgrond. Ook geeft een certificaat voor Skal of Beter Leven daar een voorsprong. Elders zijn akkerranden verplicht.

Lees ook: Duurzaamheid nieuwe troef in pacht

Bodemvruchtbaarheid

Er is wat voor te zeggen. Uitgifte van pachtgrond puur op basis van het hoogste bod op een veiling, kan roofbouw in de hand werken. Dat is niet goed voor de bodemvruchtbaarheid. Vanuit de landbouw is veel kritiek op verpachters die alleen voor de hoogste prijs gaan. Goed dus dat duurzaamheid nu meetelt.

Voor een deel zijn de eisen een vorm van windowdressing

Korting op pachtprijs

Uiteraard hoort tegenover een beperking wel een financiële compensatie te staan. Sommige provincies geven een korting op de (vastgestelde) pachtprijs. Andere geven duurzame pachters een voorsprong bij de veiling.

Voor een deel zijn die eisen natuurlijk een vorm van windowdressing; kijk eens hoe groen wij zijn. Maar ja, de eigenaar kan voorwaarden stellen en het is aan de pachter om er wel of niet in te stappen. Wel moet duidelijk zijn wat de eventuele bijkomende gevolgen zijn.

Er is iets voor te zeggen om dit ook mogelijk te maken bij langdurige pacht. Voorwaarde blijft dan wel een redelijke vergoeding plus uiteraard: geen spelregels eenzijdig wijzigen tijdens de rit.

Lees ook de column van jurist Willem Bruil: ‘Duurzame gronduitgifte bij pacht’

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.