Redactieblog

5 reacties

‘Duurzame gronduitgifte bij pacht’

Onzekerheid, verwarring en rechtszaken. Er zijn te veel verschillende definities voor landbouwgrond.

Veel grondeigenaren – en vooral ook overheden zoals provincies en gemeenten – willen hun gronduitgiftebeleid verduurzamen. Noord-Brabant heeft bijvoorbeeld een systeem waar bij uitgifte in pacht van provinciale grond voordeel wordt gegeven aan kandidaat-pachters die duurzaam bezig zijn, bijvoorbeeld doordat zij beschikken over certificaten.

Rijksvastgoedbedrijf

Biologische boeren kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor pachtgrond zonder dat zij de hoogste prijs bieden. Ook andere provincies doen iets met duurzame gronduitgifte, evenals waterschappen en particuliere verpachters. De enige organisatie die daarbij een beetje achterblijft, is het Rijksvastgoedbedrijf, dat in het algemeen nog steeds gunt aan de hoogste bieder. Toch lijkt ook daar sprake van een voorzichtige kentering, als we de brief van minister Schouten van afgelopen najaar lezen. Nou kun je dus wel allerlei bedingen in je pachtovereenkomst opnemen ten behoeve van de duurzaamheid, maar er kan een probleem ontstaan als je naar andere wettelijke systemen kijkt.

Telt de grond wel mee als gebruik mest niet is toegestaan?

Meststoffenwet

Ik noem er 2. In de eerste plaats: de meststoffenwet. Als je in de pachtovereenkomst het gebruik van mest verbiedt, telt die grond dan nog wel mee voor de gebruiksnormen van deze wet? Die worden immers op bedrijfsniveau geregeld, op basis van grond die bij het bedrijf hoort, in het kader van een ‘normale bedrijfsvoering’. Tja, en wat is dan normaal? Ik weet dat over dit onderwerp intussen druk wordt gebakkeleid, hetgeen aanleiding kan zijn dat pachtovereenkomsten worden aangepast, of dat niemand meer interesse heeft voor deze grond.

Is er wel sprake van landbouwactiviteit op pachtgrond met beperkingen?

Uitbetaling betalingsrechten

Ten tweede: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Als grond in aanmerking wil komen als ‘subsidiabele hectare’ moet het worden gebruikt voor ‘een landbouwactiviteit’. Als een pachtovereenkomst zodanige beperkingen bevat, dat daarvan niet meer gesproken kan worden, valt die grond dus ook weg voor de uitbetaling van betalingsrechten. Bij een overeenkomst van het Waterschap Rijn en IJssel liep dat bij de rechter maar net goed af, voor de boer. Je moet dus bij je gronduitgiftebeleid rekening houden met de effecten van je afspraken op andere terreinen. En dan heb ik nog maar 2 elementen genoemd; er zijn er nog veel meer.

Definitie landbouwgrond

De conclusie voor nu is dat er te veel verschillende definities zijn voor ‘landbouwgrond’, ‘natuur’ en ook ‘grondgebondenheid’. Voor slimmeriken biedt dat natuurlijk kansen op het eten van 2 walletjes, maar in het algemeen leidt dit toch tot onzekerheid, verwarring en rechtszaken. Voor de wetgever zou dat aanleiding moeten zijn om eens schoon schip te maken. Misschien kunnen we dan ook eens naar het buitenland kijken. Dan zal blijken dat een Belg of een Duitser van ons systeem van de regeling van landbouwgrond helemaal niets begrijpt.

Lees meer over pacht.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

 • farmerbn

  Nog even en de Hollanders gaan de Fransen nadoen met het aanstellen van een organisatie die bepaalt wie het beste de vrijkomende gronden toegewezen krijgt. Bij ons zijn dat als eerste de jonge boeren, buren en de kleinere boeren. Als laatste de grote boer die al heel veel heeft. Niet-boeren mogen geen land beboeren maar wel kopen en verhuren.

 • Zandboertje

  En wat is er mis met dat franse systeem? Lijkt me de enige redding om het platteland daar bewoonbaar te houden. Voorkom je in ieder geval grote buitenlandse investeerders mee

 • Nieuw.

  Achterkamertjes geritsel bij uitgifte pachtgronden brabant. Als je na inschrijving vraagt wie het perceel gegund kreeg geen antwoord, als je vraagt voor anonieme biedinglijst of berekeningswijze gunning, geen antwoord. Eigenlijk moet je een wob procedure aanspannen om erachter te komen wat je volgend jaar moet verbeteren in je inschrijving. Nee geef mij maar het rijk.

 • landboer

  In de toekomst komen alleen bio boeren daarvoor nog in aanmerking ,mogen natuurgrond vervolgens ook volledig meetellen.

 • Nieuw.

  Bio boeren bewerken landbouwgrond met beperkingen, glb subsidies zijn dan terecht. Bij natuurgrond niet.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.