26 reacties

‘Digitaal traceren mest is een dwaas plan’

Het ministerie wil vanaf 2021 via NIR-AGR-gps op alle bemestingsmachines kunnen controleren waar hoeveel mest terechtkomt. 10 redenen waarom dit gedoemd is te mislukken.

Tijdens de feestdagen las ik een artikel over het digitaal registreren van het uitrijden van mest. Het ministerie wil vanaf 2021 via NIR-AGR-gps op alle bemestingsmachines kunnen controleren waar hoeveel mest terechtkomt.

Het argument voor deze nieuwe regels is dat het ministerie gelooft dat hiermee mestfraude bedwongen kan worden. Tien redenen waarom dit technisch, economisch en landbouwkundig onmogelijk is, terwijl het geen fraude voorkomt.

1. Alle mesttanks en strooiers moeten worden voorzien van gps en een doseringsmeting. Voor een tank zal dat € 5.000 tot € 10.000 kosten, voor een strooier meer. Dit is voor veel tanks en strooiers een verdubbeling van de waarde. De waarde van gebruikte machines zal instorten, terwijl het aanbod enorm wordt.

2. Het opbouwen van een weeginstallatie is op veel strooiers alleen mogelijk met verbouwingen die de waarde van de machine ver overstijgen. Economisch onverantwoord. Omdat niemand weet om hoeveel machines het gaat, kan ook nog niemand een inschatting geven van de totale kosten voor de sector.

3. Wegen op een rijdend voertuig is zeer complex. Er zijn geen systemen beschikbaar die al rijdend nauwkeurig genoeg kunnen wegen. Hetzelfde geldt voor doorstroommeters. Nauwkeurig genoeg om mest uit te rijden, maar niet nauwkeurig genoeg om een boekhouding 100% sluitend te krijgen en dus fraude te voorkomen.

4. Een groot aantal bemestingsmachines realtime volgen, vergt een enorme datastroom richting het ministerie. Veel groter dan nu bij de transporttanks. Gaat er in deze datastroom iets mis, dan komen in het voorjaar tot wel 1.000 tanks en strooiers stil te staan. Een storing van 1 uur kost de sector al snel € 100.000, een storing van een dag dus € 2,5 miljoen.

Lees verder onder de foto.

Mest uitrijden op een maisperceel. Het digitaal registreren van het uitrijden van mest stuit op veel problemen. Dat het niet lukt een paar hardnekkige mestfraudeurs op te pakken, mag geen reden zijn hier de hele sector voor te laten opdraaien. - Foto: Henk Riswick
Mest uitrijden op een maisperceel. Het digitaal registreren van het uitrijden van mest stuit op veel problemen. Dat het niet lukt een paar hardnekkige mestfraudeurs op te pakken, mag geen reden zijn hier de hele sector voor te laten opdraaien. - Foto: Henk Riswick

5. In heuvelachtig landschap, langs bomenrijen en bij hoogspanningsmasten blijkt de gps-ontvangst in de praktijk onbetrouwbaar. Een afwijking van enkele meters laat de bemester op papier al op een ander perceel rijden.

6. Veel bedrijven experimenteren met toedienen op maat: in rijen, op bedden, lichte sleepslangtechnieken et cetera. Nu ontstaan dat soort machines vaak vanuit een zelfgebouwd prototype dat een paar jaar lang wordt verbeterd, voordat het praktijkrijp is. Als dit soort nieuwe machines direct al dure meet- en gps-techniek moeten hebben, betekent dat een rem op de ontwikkeling.

7. Door de beperktere bemestingsnormen ontstaan machines die slechts in een bepaald gewas worden ingezet. Denk aan het uitbrengen van meststoffen tussen aardappelruggen of tussen maisrijen. Deze machines worden slechts een paar weken gebruikt. Opbouw van AGR-gps zal voor deze machines niet rendabel te maken zijn, waardoor dit soort mooie ontwikkelingen zullen stranden.

8. De NIR-techniek staat wat meststoffen betreft nog in de kinderschoenen. Veel nauwkeuriger dan 30% afwijking is het systeem nog niet. Onwerkbaar voor een sluitende boekhouding.

9. Om AGR-gps rendabel te maken, moet de capaciteit omhoog. Grotere en zwaardere machines dus. Precies het tegenovergestelde van waar Cumela, LTO, boeren en het ministerie met het oog op bodemverdichting en bodemkwaliteit op inzetten.

10. Wie wil als personeelslid nog mest uitrijden als de overheid over de schouder meekijkt, en een foutje in het bedienen van de AGR-gps al snel duizenden euro’s aan boetes voor de werkgever of klant oplevert? Daarbij zullen de administratieve lasten voor boeren en loonbedrijven enorm toenemen. Dit in tegenstelling tot meststransporteurs, die bekend zijn met de AGR-gps administratie en hiervoor personeel en software hebben.

Sector niet laten opdraaien voor fraudeurs

Het feit dat het onze overheid nog steeds niet lukt enkele hardnekkige fraudeurs aan te pakken, mag geen reden zijn de gehele sector hiervoor te laten opdraaien. Ik hoop dat Cumela, LTO en onafhankelijke boeren de samenwerking zullen zoeken om deze wetgeving te blokkeren. Lukt dat onze organisaties niet, dan laat ik mijn strooiers op een maandagochtend op het ministerie zien, zodat men ook daar de omvang van het probleem, letterlijk, een keer ziet. Het zou mooi zijn als ik dan niet alleen ben. Ik reken op u!

Laatste reacties

 • kanaal

  laat de mest ook maar zien.

 • kleine boer

  Mooi geschreven

 • mariapeel

  Schrijf aub eens niet zulke onzin . Als ze dit in de haag doen is lto en cumela ook te dode opgeschreven en alle boeren ook wat een waanzin

 • gjh

  inderdaad een achterlijk dwaas plan.

 • varken23

  Bij mij in de regio raak je dierlijkemest haast niet meer kwijt. Akkerbouwers en tuinders maken gerbruik van andere meststoffen zoals compost. De akkers worden evengoed stevig bemest. Waarom gelden, zoals ik begrepen heb, deze maatregelen alleen voor dierlijkemest?

 • wiljo

  Geheel mee eens, een dwaas idee. En jou berekening is nog aan de voorzichtige kant. Als de bemester stil moet staan vanwege defect aan het realtime volgen, dan staan er ook 2 vrachtauto's stil. En hoe willen ze wegen met sleepslangbemesten?
  En wat wil het ministerie nu eigenlijk willen bereiken?
  Denken ze nou echt dat die ene boer die zou wil frauderen, te dom is om het stekkertje even uit de datalogger te trekken?

 • Bennie Stevelink

  Tien argumenten terwijl argument 8 alleen, al voeldoende is om aan te tonen dat het plan niet realistisch is.

 • kleine boer

  Hoe gaan ze het doen met de weidende koe?

 • ghsmale

  Als dit de toekomst is,dan moeten de koeien op stal
  die bemesten niet nauwkeurig

 • wmeulemanjr1

  Denk dat dit plan de laatste stuiptrekkingen zijn 'onze sector(kringloop)persoon' is bij het ministerie, waarvan de houdbaarheidsdatum inmiddels van lijkt te zijn verstreken

 • Zuperboer

  Aan de andere kant zal men bij LNV denken het doel (boeren opruimen), heiligt de middelen!

 • benrhag

  Doorgeslagen heksenjachtige regelgeving

 • chrisjaminon@home.nl

  Waar hebben we het eigenlijk over?
  De laboratoria meten in de mest monsters al meer dan 15% verschil per monster.
  Daar zou het toch veel beter kunnen, nu zouden wij het op het land moeten evenaren, waar zijn ze in Den Haag toch mee bezig?

 • Attie

  En dat alles onder het mom van vereenvoudiging van het mestbeleid.

 • wruiten

  welkom in Nederland

 • el

  Ontmoedigingsbeleid!

 • hollandagri

  dit beleid is slecht voor het milieudoel zowel water als ammoniak alsmede goede landbouwpraktijk in geding. cumela kan niet overal tegelijk zijn met milieuvriendelijk weer, de boer wel.

 • Dirk
  Denk dat ze in den Haag aan de monitor moeten, in een dwangbuis op een gesloten afdeling ,en liedevol verzorgen ,tot het einde ..........

 • Jan-Zonderland

  @Bennie, het bezwaar genoemd in argument 8 is wel het makkelijkst op te lossen. Kwestie van tijd dat iemand met een wel betrouwbare sensor komt. Dus zijn alle andere argumenten hard nodig om deze dwaasheid ban tafel te vegen. Zoals ik al in een reaktie op een eerder artikel hierover zei: Cumela, steun uw klanten door nu al aan te geven dit dwaze plan niet uit te gaan voeren. Nu niet en nooit niet. Ik vrees exhter dat Cumela zo ver niet zal gaan gelet op het feit dat zij nog niet gereageerd hebben op dit plan.

 • Gat

  Mest en elektronica iets wat niet heel lang goed gaat meestal. Gps ik werk er vaak genoeg mee, mja het is echt niet 100% dat het werkt.
  Onder bomen zit waar veelal grasland is dan kun je gerust 20 m breedte nog te weinig satelieten ontvangst hebben. Dus als je straks tekort op sloot bemest kan waterschap het mooi zien op gps en je op de bon slingeren. Hoeven ze al hun bus niet meer uit.

 • agratax.1

  @chrisjaminon@home.nl Jij vraagt je af waar ze in Den Haag mee bezig zijn? Het antwoord hierop is eenvoudig: "Witte boorden werkgelegenheid maken ten koste van de hard werkende landbouwers met vieze handen en overalls". Laten we niet vergeten dat bijna iedere Nederlander een hogere opleiding moet hebben en daarmee (op enkele na) alleen nog willen werken in de Beleidsmedewerker functies zeker geen productie werk. Hoe schoon en intelligent ook liever spelletjes werker pesten bedenken en uitvoeren.

 • Jan-Zonderland

  @Agratax, daar zit wat in wat je zegt. Al die kantoormannetjes en vrouwtjes moeten wel elke keer wat nieuws verzinnen om hun baantje in stand te houden. Dat zie je overal om je heen gebeuren. Elke keer moeten computer en managementsystemen weer tegen zeer hoge kosten vernieuwd worden hetgeen vaak weer met hele grote opstartproblemen gepaard gaat wat ook weer dik betaald extra i.t. werk opleverd. Was deze week nog op het nieuws hier: een regionaal ziekenhuisje zit in de financiele problemen omdat het een nieuw patientenregistratie systeem had aangeschaft ter "waarde" van 68 miljoen dollar. Nu moeten er 50 banen geschrapt worden om te bezuinigen. Dit heeft wel niks met het mestsysteem te maken maar het geeft wel aan hoe het gaat vandaag de dag. Mbt het mestsysteem, het argument om iets dergelijks in te voeren om fraude tegen te gaan is natuurlijk complete nonsens. De echte fraudeur is altijd slimmer.

 • Maas1

 • Gerjo-Kompier1

  De politie mag toch ook niet de gegevens van jouw navigatie / gps systeem in jouw auto gebruiken, om een boete uit te schrijven, als je eens per ongeluk een stukje te hard hebt gereden?
  Iets met privacy wetgeving toch?

  Als de overheid zoiets wil opleggen, zal zij de benodigde apparatuur op zijn minst uit eigen (algemene) middelen moeten betalen! De overheid, als eigenaar van de apparatuur, kan in mijn ogen dan pas zeggen dat zij de verzamelde gegevens mogen opeisen en gebruiken.

 • J.Rikken

  Veel reacties, maar spreken jullie zelf Cumela en LTO ook aan op dit thema? Bel, mail of schrijf. Maar laat van je horen!
  En wie gaat er mee naar Den Haag als dat nodig zal blijken?

 • Bertus Buizer

  @J. Rikken, Goed geschreven! En - zoals iemand laatst schreef - de boeren worden voor het uitrijden van mest nog afhankelijker van de loonwerker, die daardoor meer werk te verstouwen krijgt en daarom wel zelf bepaalt of het land droog genoeg is om de mest uit te rijden. Door de dure apparatuur verdwijnen bovendien de kleine loonbedrijven. Komt nog iets bij: we moeten juist van die mestinjectie af, want die zet - heel zacht gezegd - de zode en het bodemleven op achterstand.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.