Boerenblog

20 reacties

‘De beleving van de jacht is sterk veranderd’

Het genot van de jacht aan het veranderen in een last van de jacht, stelt Leen Ampt.

Een van de rechten die op een perceel rusten, is het genot van de jacht. Door een gebrek aan natuurlijk evenwicht noodzakelijk om de populatie van wild te beheersen. Bij ons was het vroeger een door de omgeving gerespecteerd jaarlijks ritueel, waarbij onder het genot van een hapje en een drankje voornamelijk hazen en fazanten geschoten werden. Daarnaast werden er in de wintermaanden af en toe ganzen geschoten.

Veranderende wildpopulatie

Door de veranderende regelgeving en inspraak van natuurorganisaties is er een heel andere wildpopulatie ontstaan. De toenemende populaties van vossen en roofvogels worden problematisch, maar vooral de schade door ganzen is al jaren een groot probleem. Ontstaan door jaren waarin afschot niet toegestaan werd in combinatie met de talloze plas-en-drasgebieden die er tegenwoordig zijn en nog steeds aangelegd worden.

Als men wil dat we de ganzen gedogen, moet de hele gemeenschap er toch wat voor over hebben

Hierdoor is er een grote populatie ganzen ontstaan, die structureel voor grote schade zorgt. Het risico voor deze schade ligt met de huidige regelgeving bijna volledig bij de boer. Dat is op zich al een kwalijke zaak. Als men wil dat we de ganzen gedogen, moet de hele gemeenschap er toch wat voor over hebben. Het meest frustrerende is daarbij nog wel dat de schadebestrijding onder druk van groeperingen als de Partij voor de Dieren en Wakker Dier nagenoeg onmogelijk gemaakt wordt.

Mogelijke oplossingen

De overheid ziet als laatste oplossing om schade te voorkomen dat de jagers de ganzen schieten. Voordat je dat mag doen, moet je aan een hele reeks voorwaarden voldoen. Het perceel moet aangemeld worden en voorzien van afwerende maatregelen zoals vlaggen. Jagers moeten melden dat en ook vooraf wanneer ze gaan jagen zodat gecontroleerd kan worden of aan alle regeltjes is voldaan.

Wordt er geschoten dan wachten ze geduldig een paar uur tot de jager naar huis is en komen ze alsnog massaal met de nodige schade tot gevolg

De volwassen ganzen zijn op zich slimme beesten en laten zich niet zomaar massaal schieten. Voorzichtig komen er een paar op een perceel kijken en als ze niet beschoten worden, volgt later de rest. Wordt er geschoten dan wachten ze geduldig een paar uur tot de jager naar huis is en komen ze alsnog massaal met de nodige schade tot gevolg. Een andere oplossing is het schudden van de eieren in de natuurgebieden. Dit wordt door de natuurorganisaties in de publiciteit ondersteund maar in de praktijk laten ze dit zelden toe.

Van genot naar last

7 dagen per week moet een jager dag en nacht alert blijven op ganzen. Hierdoor is het genot van de jacht aan het veranderen in een last van de jacht. Zeker nu groeperingen als Animal Rights de confrontatie met de jager in het veld zoeken en jagers persoonlijk aanvallen of filmen om ze in de media te veroordelen.

Het geeft wel aan hoe ver men hier is doorgeslagen

In de media heb ik een stukje gelezen hoe ze dit soort problemen in bijvoorbeeld Australië oplossen. Daar werd de populatie wide zwijnen een probleem. De betreffende boer heeft jagers ze met hulp van helikopters af laten schieten. Het tegenovergestelde van de situatie hier, maar het geeft wel aan hoe ver men hier is doorgeslagen.

Laatste reacties

 • agratax.1

  Helaas de moderne mens heeft geen idee -waarom- een jager jaagt of hij wil het niet weten. Als we nu de wolf niet in perken, zal straks de wildbescherming met de handen in de haren zitten. Wolven laten zich nl. niet eenvoudig bejagen van achter een boom of uit een jachthut. De Russen jagen op wolven vanuit een helikopter in hun uitgestrekte land kan dat, maar op de volle Veluwe lijkt me dit onwenselijk zo niet onmogelijk. Misschien moeten jagers helaas drones inzetten als hulpmiddel om de activisten van hun lijf te houden.

 • Alco

  Een paar dagen geleden stond bij ons in de Stentor een artikel van Midas Dekkers.
  Allemaal euforie over de terugkomst van de wolf.
  Ze zijn totaal van het padje.
  Ze zien de natuur waarschijnlijk door alle mooie films als het paradijs.
  Maar in die films worden de wreedheden der natuur niet naar voren gebracht.
  Dieren in het wild kunnen jaloers zijn op de boerderijdieren.
  Die hoeven geen angst te hebben dat ze worden aangevallen.
  Ze hoeven zich geen zorgen te maken voor verhongering.
  En zich geen zorgen te maken voor de ontberingen in extreme omstandigheden.

  Iets van deze strekking heb ik opgestuurd naar de inspraak rubriek van de stentor: "De Lezer aan woord".
  Maar zoiets wordt niet geplaatst.

 • Suzysuus

  Animal Rights valt jagers niet persoonlijk aan. Als men even de moeite had genomen om zich te verdiepen in de deze organisatie dan had dit niet in het artikel gestaan omdat het absoluut niet waar is. Dit kun je onder andere op de Facebook pagina zien waar herhaaldelijk word aangegeven dat het niet om de individuen gaat maar om jacht in het algemeen. Dit kun je dan ook op de website vinden: "Animal Rights heeft de vreedzame principes van Gandhi hoog in het vaandel staan: ‘Be the change that you wish to see in the world’. Animal Rights keurt dan ook elke vorm van geweld en intimidatie af en zal zich hiertegen uitspreken."
  Er jammer dat er word geprobeerd om een sfeer te schetsen van dergelijke acties die zeker niet op waarheid is berust.
  Hier kun je de principes vinden en er word ook aangegeven dat vrijwilligers word gevraagd om deze te onderschrijven: https://www.animalrights.nl/waar-wij-voor-staan

 • Tuig

  Animal rights breken die ook niet in om opnames te maken in stallen?

 • Patrickk

  @ Suzysuus. Ik volg al jaren de media en ook berichtgevingen omtrent de jacht. Daarnaast ben ik een groot natuur liefhebber. In vele berichtgevingen worden jagers al jaren veroordeeld zonder dat men zich eens verdiept in hoe het werkelijk zit. Tevens wordt er een sfeer gecreëerd waardoor de jagers in een negatief daglicht worden gezet. Nu ben jij degene die zich genoodzaakt voelt om zich tegen dergelijke onrechtmatigheden te verdedigen. Ik zou bijna zeggen: Hoe voelt dit nou? Dit is volgens mij wat jagers al jaren moeten doen? Uit jouw reactie valt op te merken dat je dit niet prettig vindt. Hoe zou dit dan voor een ander voelen? Heb je daar wel eens bij stil gestaan? Ik betwijfel het. Misschien moet een ieder eens stoppen met oordelen en beginnen met praten in plaats van schreeuwen. Omdat ik woonachtig ben in het buitengebied, vaak jagers tegen kom en vraagtekens had, heb ik meerdere gesprekken gehad met jagers en ben met ze mee gegaan om te zien wat men drijft en wat men nu werkelijk doet. Hieruit is een compleet ander beeld ontstaan dan het beeld dat door de meeste "groeperingen" als bijvoorbeeld de pvdd en animal rights over jagers geschetst wordt. Helaas is een groot verschil wel dat ik deze jagers niet hoorde oordelen terwijl dit door groeperingen welke zelfs neigen naar extremisme dit wel doen. Praten, niet schreeuwen daar bereik je meer mee.

 • Suzysuus

  @Patrickk
  De jagers worden niet zo zeer in een negatief daglicht gezet, Animal Rights legt slechts vast wat er plaatsvind tijdens de jacht. Op die beelden zijn vervolgens verschillende dingen te zien waarna men zelf kan oordelen. Bijvoorbeeld een video waarop je duidelijk kan zien dat een jager 6 (!) keer een haas moet slaan eer dat het diertje dood is. Niet te vergeten dat dit arme dier daarvoor nog is neergeknald en vervolgens door een hond naar de jager werd gebracht. Kortom, een lange en pijnlijke doodstrijd voor het dier.
  En daar komt dan nog bij dat er op hazen word gejaagd slechts voor het 'plezier'. Als het om de ganzenjacht gaat dan noemt met het schadebestrijding, terwijl er al lang uit onderzoek is gebleken dat jacht hierbij niet de oplossing is. Daarnaast stelt Animal Rights: "Elk dier is een individu, met recht op leven en welzijn ". Een negatief beeld schetsen van jagers is dus helemaal niet nodig, het doden van dieren is al negatief op zich.
  Ik ben overigens benieuwd waar ik bij jou de indruk heb gewekt dat ik schreeuw? Tijdens Hunt Sabs worden er namelijk geregeld gesprekken gevoerd met jagers die wij tegenkomen. Dat gebeurt wanneer wij op de openbare weg staan (wij gaan dus niet het veld in) en zij naar ons toe komen.

 • Alco

  Suzysuus.
  Iedereen staat open voor natuur, maar een bepaalde groep vergeet dat de mens ook sinds eeuwen in die kringloop thuis hoort.
  Je verhaal over de haas is er weer één om zieltjes te verdienen.
  Ook wij vinden het spijtig dat het zo af en toe misgaat, maar over het algemeen is de jager de humaanste schakel in de kringloop.
  Natuur is wreed, maar het publiek wordt geïndoctrineerd door mooie films, waar de waarheid niet in beeld gebracht wordt.
  Dieren in het wild zijn jaloers op de staldieren.
  Geen zorgen om aangevallen te worden.
  Geen zorgen om voedsel
  Geen zorgen om winterse ontberingen.

 • phmulder

  We vergeten dat er 'vroeger' natuurlijk evenwicht was dus toen de mens nog niet egocentrisch het landschap volledig naar zijn hand hand had gezet. Vanuit dat perspectief zijn we dus met z'n allen schuldig aan de onbalans in de natuur, al of niet de effecten van klimaatverandering (wederom door de mens!) meegerekend. Maar iedereen begrijpt (hopelijk) ook dat het landschap niet weer te resetten is naar de 'oervorm'. Erg simplistisch dus om de huidige problemen op boer of jager af te wentelen. Niet vos, roofvogel of gans is het probleem maar diersoort 'mens'. Met het www.samenvoorbiodiversiteit.nl proberen we komende jaren eendrachtig zoveel mogelijk 'schade' met eenvoudige en stimulerende maatregelen te herstellen...is bovendien ook goed voor klimaatdoelstellingen.

 • T,Is duidelijk dat sinds de afschotplicht in de oostvaarders plassen ,en het onderzoek dat aangeeft dat 50% van de weidevogel populatie opgevreten wordt door de beschermde vos, ooievaar, rijgersoorten ,valk, buizerd, en kraai ,de natuurvrienden in een discussievacuum zitten , Ik hoor ze steeds minder , omdat hun argumenten (drogredenen ) aangegeven door een paar salondierenvrienden weerlegd zijn , zal het dan toch de jagers en de terein beheerders zijn ,die voor een balans moeten gaan zorgen?

 • T,Is duidelijk dat sinds de afschotplicht in de oostvaarders plassen ,en het onderzoek dat aangeeft dat 50% van de weidevogel populatie opgevreten wordt door de beschermde vos, ooievaar, rijgersoorten ,valk, buizerd, en kraai ,de natuurvrienden in een discussievacuum zitten , Ik hoor ze steeds minder , omdat hun argumenten (drogredenen ) aangegeven door een paar salondierenvrienden weerlegd zijn , zal het dan toch de jagers en de terein beheerders zijn ,die voor een balans moeten gaan zorgen?

 • T,Is duidelijk dat sinds de afschotplicht in de oostvaarders plassen ,en het onderzoek dat aangeeft dat 50% van de weidevogel populatie opgevreten wordt door de beschermde vos, ooievaar, rijgersoorten ,valk, buizerd, en kraai ,de natuurvrienden in een discussievacuum zitten , Ik hoor ze steeds minder , omdat hun argumenten (drogredenen ) aangegeven door een paar salondierenvrienden weerlegd zijn , zal het dan toch de jagers en de terein beheerders zijn ,die voor een balans moeten gaan zorgen?

 • joannes

  Zolang individuen, met als enige interest politieke macht, meebeslissen in zaken waar ze slechts met een idee hun invloed, hun macht kunnen vergroten in ruil voor een door de overheid goed betaalde baan, worden belangen geschaad, wordt de economie belast, worden belanghebbende bestolen voor ideologie.

 • joannes

  Zolang individuen, met als enige interest politieke macht, meebeslissen in zaken waar ze slechts met een idee hun invloed, hun macht kunnen vergroten in ruil voor een door de overheid goed betaalde baan, worden belangen geschaad, wordt de economie belast, worden belanghebbende bestolen voor ideologie.

 • Jolein1

  Ik lees veel over de schade die ganzen toedienen , maar ik heb nog NOOIT een foto of wat dan ook gezien WAT voor schade dat dan is op een groot weiland
  Komt dat gezeur over die zogenaamde schade nou steeds van de jagers vandaan die graag alles willen neerknallen of hoe zit dat dan ?

 • kleine boer

  jolein1 dat ie hetzelfde als dat ze mij nu vragen waarom zijn de koeien nu niet buiten .....stadse weten niet wanneer iets groeit schijnbaar....

 • De enige echte, natuurlijke jagers van gans en ganzenkuikens - vossen en roofvogels- worden problematisch genoemd. Dieren als fazanten en hazen, die nimmer schade toebrachten, werden vroeger met drankfeestjes genuttigd. Alleen al deze opmerkingen in het artikel tonen de ware aard aan van jagers. Beschaving staat geen jacht meer toe!

 • Alco

  De mens is al zolang de Schepping er is onderdeel van de kringloop.
  Je hand daarvan aftrekken is een schakel die onmisbaar is.
  Wijzen op drankfeestjes is net zoiets als de hele natuurbeweging in verband brengen met een enkele moordenaar uit die beweging.

 • veldzicht

  @09,49. In de Oostvaardersplassen hebben ze een aantal jaren niet gejaagd.die toestanden in 2018 noem jij dat dan wel beschaving ?ik noem het schofterig om duizenden dieren een langzame crepeer dood te laten sterven..

 • Attie

  Precies veldzicht, op harde bevroren grond vreselijk..!!

 • Mbmb

  Jolein, jouw vraag laat wel zien dat je echt niets af weet van ganzenschade maar wel een oordeel klaar hebt. Hordes ganzen vreten mijn weiland kaal en gaan daarna enmasse naar het net ingezaaide bouwland daarnaast. Ze bevuilen het land waardoor de pal er niet minder op zal worden, en daar wordt ik weer op afgerekend. Ik zou willen dat je zelf eens voelt hoe het is dat er jarenlange schade aan jouw eigendom wordt toegebracht en je er bijna niets aan kan doen. Ik zou wel eens willen zien of jij de ganzen in je achtertuin wilt opvangen. Jouw opmerking over jagers raakt kant nog wal. Er moet gejaagd worden op de ganzen, het is de enigste manier om nog iets te doen. En geloof mij, het is tekort want er komen elk jaar nog meer ganzen. Ik ben blij met mijn jager, en ik weet dat hij van alles moet verduren van types als jou: scheldkannonades, bedreigingen, de politie op hem afgestuurd, banden lek geprikt. Lekker he..

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.