Redactieblog

9 reactieslaatste update:17 sep 2018

‘Landbouwvisie: visionair en/of kortzichtig?’

Het landbouwvisiedocument zou wel eens snel in de vergetelheid kunnen raken, denkt Willem Bruil.

Onze premier Mark Rutte denkt bij het woord ‘visie’ aan de oogarts. Nu heeft een van zijn ministers dan toch een soort van visie gepresenteerd. Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kwam met een visie onder de titel ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in de kringlooplandbouw’.

Het is eigenlijk nooit goed. Als je gewoon concrete maatregelen neemt, krijg je het verwijt dat het je aan visie ontbreekt. En als je een visie presenteert, roept iedereen onmiddellijk dat die te weinig concreet is.

Dat was ook het commentaar op de visie van Schouten. Mooi hoor, maar hoe dan precies en wat dan? Welke concrete stappen gaan we zetten om die kennelijk zo gewenste kringlooplandbouw te bereiken? Veel boeren die ik sprak zeiden zelfs: ‘Kringloop? Prima, dat doen we al.’

Deze melkveehouder werkt al jaren volgens de principes van kringlooplandbouw. Hij zaait vanggewassen om mineralen beter te benutten.
Deze melkveehouder werkt al jaren volgens de principes van kringlooplandbouw. Hij zaait vanggewassen om mineralen beter te benutten.

Visie met gebreken

De visie bevat drie hoofddoelen: verbetering van de economische positie van boeren, tuinders en vissers, een grotere waardering van voedsel en vernieuwing van productiemethodes. Kringlooplandbouw is dan vervolgens het antwoord.

Verder in het stuk zie ik veel reclame voor de agrarische sector. Het is dan ook niet vreemd dat de landbouworganisaties tamelijk positief zijn. De vraag is nu: hoe gaat dit doorwerken?

Ook daarop geeft de visie een antwoord: beleidsvoornemens, plannen en voorstellen kunnen op 9 punten worden getoetst. Een daarvan is bijvoorbeeld: leveren ze een bijdrage aan de erkenning van waarde van voedsel en het versterken van de relatie tussen boer en burger? Een andere: versterken ze de sociaal-economische positie van de agrarisch ondernemer in de keten?

Het fosfaatrechtenstelsel zou – gemeten aan deze visie – onmiddellijk ingetrokken moeten worden

Het zou natuurlijk aardig zijn om deze meetlatten (en dan ook de andere 7) niet alleen voor toekomstige zaken te hanteren, maar ook eens naast maatregelen te leggen die in het recente verleden zijn genomen. Neem bijvoorbeeld eens – willekeurig – de invoering van het fosfaatrechtenstelsel.

Leg je die langs deze visie, dan kom je al snel tot de conclusie dat op geen van de 9 vragen een positief antwoord kan worden gegeven. Het is dan onontkoombaar: dat stelsel moet onmiddellijk worden ingetrokken. Dat zal dan toch wel niet de bedoeling zijn.

Visie vooral vrijblijvend

Goed. Als het alleen een visie voor de toekomst is, dan is dat natuurlijk ook al wat waard. Maar er hoort nog wel een spoorboekje bij. En een wetgevingsprogramma.

Zo heeft iedereen het tegenwoordig over grondgebondenheid (de visie niet; dat zou misschien al te concreet zijn). Wat mij betreft stel je eerst vast wat daaronder wordt verstaan en vervolgens wanneer en hoe je dat gaat bereiken. Daar zou iedereen dan rekening mee kunnen houden.

Concreet: ik ben bang dat dit visiedocument snel in de vergetelheid zal raken. Misschien toch eerst nog even naar de oogarts.

Dit is de eerste column op deze plek van Willem Bruil. De column van Dirk Strijker verschijnt vanaf nu een keer per twee weken.

Laatste reacties

 • Sjefo

  VRIJBLIJVEND , zohoort het, regie bij de boer, weg met die betweters , ambtenaren, adviseurs enz zij maken alles kapot met hun zijlijn gelul geen enkel risico en wel een dik inkomen dat blijven boeren niet pikken.
  BOEREN MOETEN TERUG HET HEFT IN HANDEN NEMEN "NU"

 • farmerbn

  Voor mij was die visie concreet genoeg met die kringloopgedachte. Schouten met haar ambtenaren willen de veestapel verkleinen zonder te zeggen dat de veestapel kleiner moet om schadevergoedingen te voorkomen. Veehouders mogen geen (kracht)voer meer buiten de regio kopen waardoor de veestapel vanzelf kleiner wordt. Akkerbouwers mogen geen kunstmest meer kopen maar omdat de veestapel kleiner wordt, gaat daar ook de productie naar beneden. Gangbaar boeren moet bijna onmogelijk gemaakt worden zodat er alleen perspectief voor bioboeren over blijft. Een oplossing voor de voedselverspilling wordt opgelost doordat veeboeren het eetbare afval gaan gebruiken en de akkerbouwers het overige afval. Allemmal duidelijk zat.

 • Alco

  Veel boeren denken met deze kringloopvisie te kunnen bemesten naar behoefte.
  Echter staan plafonds en normen vast, waardoor de uitkomst zal zijn dat we verplicht bio moeten worden.
  Met als gevolg dat bio de standaard wordt met niet dekkende opbrengsten.
  Zijn we er dan toch ingetuind.

 • Maas1

  In dit stuk van Willem wordt ook gesteld wat de definitie van grondgebonden zou moeten zijn. Ik vind dat grondgebonden niet enkel een gegeven is van het aantal ha onder een bedrijf.Grondgebonden onder een bedrijf kan bestaan uit verschillende factoren zoals het aantal ha in bezit,maar ook een overeenkomst met een akkerbouwer en of een overeenkomst met een mestverwerker en of een overeenkomst met een mestdistributeur.Ook op deze manier is de relatie mestproductie en mest(verwerkings)(plaatsing)overeenkomsten gesloten in een systimatiek van kringloop.

 • Peerke1

  Er komen zat stoppers en de fosfaatrrechten kunnen dan tegelijk ook stoppen en dus waardeloos.

 • djschoonman1

  Sterke column. Vooral de eerste zin.

 • kanaal

  kringloop bepleiten , maar het tegenovergestelde doen,bah

 • melkveehouder .

  Als de wetten en beleidsregels dusdanig worden aangepast dat kunstmest vervangen moet worden door kunstmestvervangers, dan begrijp ik het. Als je met die gedachte in het achterhoofd de visie leest dan kan het nog goed komen.

  Zo niet, dan maak je borst maar nat in de Nederlandse landbouwsector.

 • koestal

  Schouten heeft geen verstand van landbouw ,luistert alleen maar naar haar juristen,die er talrijk zijn op haar ministerie.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.