Redactieblog

6 reacties

‘Opgewarmde weidevogels en akkeronkruiden’

Moet het agrarisch natuurbeleid op de schop vanwege een verdere temperatuurstijging?

De warmte en droogte van de afgelopen tijd sputtert nog wat na in het nieuws. Afgelopen week hoorde ik ecoloog Wieger Warmelink van het vroegere Alterra op de radio. Het ging over planten en dieren die slecht tegen warmte kunnen. Nee, niet over koeien, ook al kunnen die er ook niet zo goed tegen. Hij vertelde dat veel soorten wilde planten en dieren in Nederland gaan verdwijnen als de temperatuur blijft stijgen. Hij had het over 500 soorten tot 2085. Dat klinkt als ‘veel’, maar we hebben ook heel veel soorten, meer dan 30.000.

‘Door de opwarming komen er ook nieuwe soorten wilde planten en dieren bij’

Als voorbeelden van door de warmte bedreigde soorten noemde de ecoloog de berk en de eik. Een paar graden stijging in de gemiddelde temperatuur kan hen de kop al kosten. Uit een andere bron las ik dat door de warmte van afgelopen juli veel vissoorten in de Rijn het loodje gelegd hebben. Er is dus wel iets aan de hand. Het goede nieuws van Warmelink was dat er met de opwarming ook nieuwe soorten bijkomen, zodat het niet zo zeker is of we achteruit of vooruit gaan boeren. Wat dat laatste betreft heeft hij zeker gelijk.

Global warming: aantal soorten kan gelijk blijven

Ik heb jaren geleden met collega’s eens onderzocht hoe het aantal soorten planten in Drenthe zich had ontwikkeld tussen 1930 en 1980. Niet dat er toen veel opwarming was, maar in die periode is Drenthe wel helemaal over de kop getrokken. Op schrale akkers en woeste grond kwamen ruilverkavelingen, verharde wegen, nieuwe woonwijken en industrieterreinen én werd de waterhuishouding zwaar aangepast. De gedachte was dat er vast veel soorten verdwenen waren. Dat bleek ook zo te zijn, maar er waren evenveel soorten bijgekomen. Netto waren de aantallen vrijwel gelijk gebleven.

Er valt over de resultaten van dat onderzoek meer te zeggen, maar het gaat me nu even om de belangrijkste conclusie: het aantal soorten was gelijk gebleven. Dat zou bij opwarming vanwege klimaatverandering ook maar zo kunnen gebeuren. Niet dat we daar meteen blij van moeten worden, er zitten vast soorten tussen die we hier liever niet hebben, zoals allerlei enge insecten.

‘Als we weten welke dier- en plantensoorten verdwijnen vanwege ‘global warming’, moeten we ze dan nog wel voor veel geld beschermen?’

Warmelink wees in zijn radio-interview op een ander vraagstuk. Als we weten welke soorten mogelijk gaan verdwijnen vanwege de ‘global warming’, moeten we ze dan nu nog wel voor veel geld beschermen? Daar is geen gemakkelijk antwoord op, want we weten niet zeker hoeveel de temperatuur gaat stijgen en ook niet precies hoe elke soort gaat reageren.

Geld inzetten op weidevogels en akkeronkruiden

Toch kun je op je boerenklompen aanvoelen dat er ook weidevogels en akkeronkruiden zijn die een temperatuurstijging van een paar graden, in combinatie met meer extreem weer, niet zullen overleven. Het lijkt me verstandig dat daar meer onderzoek naar wordt gedaan, zodat we beter weten waar het geld voor agrarisch natuurbeleid wel of niet op ingezet moet worden.

Laatste reacties

 • DJ-D

  Dag meneer Strijker,

  Hartelijk dank voor uw uitstekende bijdrage aan een artikel in de Volkskrant over de landbouw. U verwoordde de stemming heel goed.

 • Bennie Stevelink

  @DJ-D, kun je hier een link plaatsen naar dat artikel?

 • boer drenth

  je kunt de hitte vergelijken met de vernatting van de natuurgebieden. mooie planten zijn allemaal verzopen ,en je krijgt er een gigantische rotzooi voor terug . dit met dank aan de zgn natuur deskundigen ,. en niet door de natuur.

 • kiepel

  <>

 • melkveehouder .

  @boer drenth 👍

 • koestal

  Veel Jacobskruiskruid ,dus veel biodiversiteit alles geel of groen.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.