2 reacties

‘Goed nieuws over middelen geen nieuws?’

Wat nieuws is en wat niet, is vaak redelijk goed te voorspellen:

 • Regel 1: goed nieuws is geen nieuws, slecht nieuws, dát is nieuws;
 • Regel 2: eenvoudig slecht nieuws (bus stort in ravijn) is meer nieuws dan moeilijk slecht nieuws (handelsoorlog Amerika tegen China);
 • Regel 3: nieuws dat niet past in je denkraam (tegenwoordig ‘frame’ genaamd) is geen nieuws, maar fake nieuws.

Die laatste regel heeft de afgelopen tijd sterk aan populariteit gewonnen.

Verdiepen in ‘landbouwgif’

Deze regels maken het leven voor veel mensen erg overzichtelijk. Immers, als je er heilig van overtuigd bent dat het Ctgb landbouwgif toelaat en daarmee grote schade toebrengt aan mens en milieu, waarom zou je je dan nog verdiepen in ons werk?

Wij leggen graag uit hoe wij berekenen wat er van een middel in de bodem achterblijft, hoe snel het afbreekt en wat de schade is aan het bodemleven. Om maar een voorbeeld te noemen. Maar wij krijgen zelden of nooit verzoeken van buiten de landbouwsector om dit eens te komen uitleggen.

Jammer, want wij leggen niet alleen graag uit, maar luisteren ook naar alle commentaren op ons werk. En daar zou zo’n bijeenkomst bij uitstek de gelegenheid voor zijn.
Lees verder onder het Facebook-bericht

Rekening houden met buren

De afgelopen jaren is er veel gediscussieerd over de risico’s van omwonenden van landbouwpercelen: krijgen die niet te veel ‘gif’ binnen en krijgen die daar geen gezondheidsklachten van? Regionaal heeft dit er in veel gevallen toe geleid dat er afspraken zijn gemaakt tussen telers en omwonenden over meer communicatie door de telers en onderling overleg met de buren. Dat is altijd belangrijk, je moet als teler rekening houden met je buren en aanspreekbaar zijn.

RIVM onderzoekt blootstelling aan omwonenden

Maar er is niet alleen gediscussieerd, er is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Zo is het RIVM enkele jaren geleden gestart met een groot onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. In een diepgaand onderzoek wordt van alles gemeten bij omwonenden. Het onderzoek duurt enkele jaren.

Voor onze beoordeling gebruiken wij diverse modellen gebaseerd op en gevoed met ‘empirische gegevens’, gegevens die uit praktijkonderzoek komen. Bij de uitkomsten houden we rekening met de onzekerheid die ieder model nu eenmaal met zich meebrengt en daarom gaan we aan de voorzichtige kant zitten. Er worden veiligheidsfactoren ingebouwd.

Wat het RIVM-onderzoek ook oplevert, het zal voor ons zeer waardevol zijn omdat het een grootschalige praktijktoets zal zijn op onze berekeningen.

Onderzoek naar gezondheidsklachten

Los van dit onderzoek heeft de vorige minister van Volksgezondheid de Kamer toegezegd om ook een gezondheidsonderzoek te doen bij omwonenden van landbouwpercelen. Hier wordt niet onderzocht of mensen daadwerkelijk worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen, maar of er gezondheidsklachten zijn die in verband zouden kunnen worden gebracht met blootstelling aan deze middelen. Ook dit onderzoek is uitgevoerd door het RIVM.

Aan de hand van vele medische databestanden, meldingen en dergelijke, is gekeken of omwonenden van landbouwpercelen in een slechtere gezondheid verkeren dan andere Nederlanders. Interessant onderzoek dat ik hier niet ga uitleggen, het is beschikbaar op de RIVM-website.

Algemene media melden uitkomst onderzoek niet

Wat bleek: omwonenden van landbouwpercelen zijn gemiddeld genomen iets gezonder dan andere Nederlanders. Me dunkt, vermeldenswaard na alle berichten over wat er allemaal fout is in de landbouw. Het bericht is buiten de landbouwpers echter niet opgemerkt.

Ook zijn er geen Kamervragen gesteld, noch heeft de redactie Duurzaamheid van ‘misschien wel de beste krant van Nederland’, die toch ieder berichtje over landbouwgif weet te vinden, er een letter aan gewijd.

Mijn onderzoeksvraag zou zijn: is het bericht niet opgepikt omdat het komkommertijd was of zondigde de uitkomst van het onderzoek tegen de bovenstaande regels 1 en 3?

Laatste reacties

 • Alco

  Ik zou regel 1 nog willen veranderen in: Goed nieuws is geen nieuws, maar leugens gevoed door emotie en angst is nieuws.
  Overigens een prima stuk!
  De media is gekleurd.
  De pers maakt er over het algemeen zijn eigen verhaal van.
  Kijk naar de uitspraak in Amerika, waarbij 250 miljoen schade vergoeding wordt geëist, omdat iemand kanker kreeg door glyfosaat.
  Dit werd uitgelegd als de waarheid omdat gesteld werd dat de gedupeerde 250 miljoen kreeg.
  De uitspraak was echter alleen gericht of de man kanker gekregen had door glyfosaat.
  Hij had het echter met een ongeluk over zich heen gekregen.
  Het beroep zal oneigenlijk gebruik naar voren brengen, waardoor geen cent uitbetaald behoeft te worden.
  Maar dit zal de pers wel niet opnemen.

 • info36

  Overigens heeft die man geen kanker gekregen van Glyfosaat maar door een onoordeelkundige jury is het zo wel beslist. Dat krijg je door alle op emoties gebaseerde feiten.

Of registreer je om te kunnen reageren.