2 reacties

‘Fiscale klimaatverandering is nodig’

Het is de hoogste tijd dat het fiscale klimaat in Nederland gaat veranderen en we ons belastingstelsel hervormen in het licht van de klimaatverandering, vindt Jaap van Wenum.

Het klimaat verandert. De aarde warmt op en extreem weer wordt meer regel dan uitzondering. De huidige droogte laat dat maar weer eens zien. Om financiële weerrisico’s in onze gewassen af te dekken hebben we in Nederland de Brede Weersverzekering. Een verzekering met de nodige haken en ogen en daardoor een beperkte deelname. De premie is hoog en de uitkering is beperkt door een forse schadedrempel. Daarbij verdwijnt een behoorlijk deel van de Europese subsidie op de premie in de staatskas via een assurantiebelasting van 21%. Het is daarom de hoogste tijd dat ook het fiscale klimaat in Nederland gaat veranderen en we ons belastingstelsel hervormen in het licht van de klimaatverandering. Dan past een perverse belasting niet op een subsidie die door Brussel bedoeld is om boeren en tuinders te helpen en niet de staatskas te spekken. Dergelijke gewasverzekeringen moeten daarom vrijgesteld worden van assurantiebelasting!

Verzekeren als laatste redmiddel

Maar verzekeren is en blijft een laatste redmiddel en dat is in de huidige opzet van de Brede Weerverzekering niet voor iedereen interessant. Weerrisico’s beperken begint dan ook op de bedrijven zelf met het investeren in drainage, grondverbetering, organische stof, slim peilbeheer, zoetwateropslag om maar enkele voorbeelden te noemen. Ondernemers zijn hier al volop mee bezig. Vervolgens is het spreekwoordelijke ‘appeltje voor de dorst’ om barre tijden te overleven een belangrijk risico-instrument. En daar schort het nu aan in het huidige fiscale stelsel.

‘Het wordt tijd om ons fiscale stelsel ‘climate proof’ te maken’

Reserveren voor slechte tijden is fiscaal onaantrekkelijk. Nu steeds meer ondernemers in en buiten de landbouw met de gevolgen van het klimaat te maken krijgen, wordt het tijd om ons fiscale stelsel ook op dat punt ‘climate proof’ te maken. In tegenstelling wat vaak gedacht wordt, kost dit de overheid geen geld. Een reservering wordt immers op een later tijdstip, als de ramp zich voordoet, geactiveerd en dan vindt alsnog de fiscale verrekening plaats. Als LTO Akkerbouw hebben we al eerder de suggestie gedaan om de jaarlijkse GLB-toelage te benutten voor zo’n bedrijfsreservering.

Meerdere sectoren getroffen

Is zo’n fiscale reservering alleen voor de land- en tuinbouw interessant? Nee, met ons worden meerdere sectoren onevenredig getroffen door het veranderende klimaat. Ik denk aan de horeca maar bijvoorbeeld ook de scheepvaart. Er is dus een groter belang. Aan de klimaattafel worden dit jaar honderden miljoenen verdeeld om de klimaatverandering af te remmen.

‘Fiscaal aantrekkelijk reserveren kan op termijn de Brede Weerverzekering overbodig maken.’

Voor veel ondernemers, zeker die in de land- en tuinbouw, is het daarnaast noodzakelijk dat er aan de klimaattafel ook aandacht is voor het verminderen van de impact van de klimaatverandering. Fiscaal aantrekkelijk reserveren om weersextremen te overleven moet daarbij prioriteit krijgen en kan op termijn de Brede Weerverzekering overbodig maken.

Laatste reacties

  • Alco

    Een auto MOET je wel verzekeren, omdat er schade kan komen die je de 'kop' kan kosten.
    Weersverzekeringen kun je beter voor je eigen regelen, net zoals in de column staat, met gewassen keuze, drainage en voorraad.
    Verzekeren is alleen interessant voor boeren die alles op zijn beloop laten en waardoor dus de premie onevenredig hoog wordt voor de goede ondernemer.

  • farmerbn

    Ben wel voorstander van fiscaal gunstig reserveren maar of dat juist nodig is door de klimaatverandering, betwijfel ik. Klimaatverandering is mode net als duurzaam, natuurinclusief enz. Maar krijg je die gunstige regelgeving door mee te doen met die mode, waarom niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.