6 reacties

‘Brandveilige stallen: en nu waarmaken!’

Brandveiligheidsdeskundige Bulle Koster juicht het nieuwe plan voor veiliger stallen toe. En doet een oproep er ook echt werk van te maken, want met alleen rapporten wordt het niet veiliger.

Het ”Actieplan Brandveilige Veestallen” van 16 juli is een perfect plan. Het is het derde op rij. Het eerste was ‘actieplan stalbranden’ en het tweede ‘evaluatie stalbranden’.

In grote lijnen beschrijft het huidige plan:

 1. Brandveiligere stallen (het brandveiliger maken van bestaande stallen);
 2. Een brandveiligere bedrijfsvoering (bewustwording);
 3. Beheersbaarheid van stalbranden (als de brand er eenmaal is, is deze te beheersen);
 4. Registratie en oorzaken van stalbranden (verzameling en behoud van data);
 5. Onderzoeksvragen (initiatieven en onderzoeken die bijdragen tot brandveiligere veestallen);
 6. Communicatie en vertaling naar de praktijk.

Het plan beschrijft onder meer dat we de bouwblokken groter moeten maken; geen enorme stallen, maar stallen met een blusbare, menselijke (en dierlijke) maat.

En dat we de beschikbaarheid van bluswater moeten regelen. Dat is een heikel punt. Het rapport Sahara van het Instituut Fysieke Veiligheid uit 2007 beschrijft het tekort aan bluswater en dat is alleen maar erger geworden.

Dieren en brandweer

Jammer dat de positie van de dieren (geef ze 15 minuten langer schone lucht) en die van de brandbestrijders (geef de brandweer direct van buitenaf toegang tot de afdelingen waar de brand is gemeld) onderbelicht worden.

Ook jammer dat de dierenartsen die via de KNMVD wel in 2015 met de evaluatie stalbranden mochten meeschrijven, nu alleen nog ‘agenda-lid’ zijn en vervangen zijn door de collega’s van de Faculteit Diergeneeskunde, met alle respect, aardige, slimme collega’s, maar met minimale praktijkervaring.

Plannen waarmaken

En daarmee kom ik op mijn grootste bezwaar: maak oe waor! Of, in ambtelijke taal: implementeer het opgeschrevene, anders blijft het een zoveelste rapport. Want met alleen rapporten blus je geen brand en voorkom je ook geen brand.

Er is tijdens de LIV in Venray afgelopen voorjaar en er wordt tijdens de RMV in Hardenberg, op donderdagochtend 1 november 2018 een symposium ‘Erfveiligheid’ georganiseerd: een initiatief om bestaande systemen en slimme ideeën in kaart te brengen en te delen. Iedereen is daar welkom, als spreker of toehoorder.

Oefenen op boerenbedrijf

Boeren en hun gezinnen zouden eens een oefening moeten houden. Net zoals elk bedrijf een BHV training en brandoefeningen houdt, zouden boerengezinnen ook een keer tijdens de koffie een goed gesprek met elkaar moeten hebben over wat te doen bij brand of andere calamiteiten. Spreek om te beginnen even af hoe je van elkaar weet waar iedereen is, waar je naar toe gaat bij ellende, wie de brandweer belt, enzovoort.

 • Kijk bijvoorbeeld even wat er gebeurt als alle stroom van de stal door kortsluiting afgesloten is: doet in huis de doormelding het dan nog wel of zit de hele boel op 1 systeem?
 • Wat spreken we af met de loonwerker? Kinderen en grote machines op hun erf zijn een dodelijke combinatie.
 • Wat spreken we af met erfbetreders, waar is hun parkeerplek, wat zijn hun looplijnen?
 • Als bij brand de stroom niet geleverd kan worden vormen sommige zonnepanelen ook een gevaar: wie sluit de zonnepanelen dan af?
 • Vraag de brandweer of ze eens bij jullie willen kijken, of, nog mooier, willen oefenen! Vraag je verzekeraar eens om een bedrijfsrisico-analyse.
 • De meeste branden beginnen aan het eind van de middag en het begin van de avond: klustijd. Ook over klussen en de werkplaats afspraken maken dus.

Samenwerken voor veilige erven en stallen

Een erf is niet alleen een gevaarlijke werk- en woonplek tijdens brand, maar ook op alle andere dagen. 15 dodelijke slachtoffers en duizenden gewonden per jaar zijn cijfers waar we wat samen wat aan moeten doen.

Goed bouwen, goed onderhouden, goed gebruiken, goede detectie (temperatuur, rook en gassen), goede doormelding, goede training en afspraken, goede beschikking over blusmiddelen.

Dat kan niemand alleen, dat moeten alle partijen samen doen en samen betalen.

En met die opmerking kom ik uiteindelijk bij de 2 banken die de Nederlandse agro financieren, de 2 verzekeringsmaatschappijen die alles verzekeren en de 5 inkooporganisaties die alle producten inkopen voor de winkels: deze 9 partijen zouden ook actiever hun verantwoordelijkheid kunnen nemen: help de boeren met veilige erven en veilige stallen! Ook voor jullie 9 geldt: maak oe waor!

Laatste reacties

 • deB.


  Dus... Alle luchtwassers er rap uit! Elke vorm van regelgeving wordt om de oren geslagen de laatste tijd

 • bankivahoen

  Alles uitsluiten is wat ze willen, helaas een leven is niet risicoloos te maken. We zagen ook niet elke boom preventief om langs de weg , we accepteren dat er zich iemand op te pletter kan rijden. Tegenstanders van de agrarische sector halen genoegdoening door treiterregeltjes uit te schrijven die als een virus de Nederlandse voedselvoorziening in gevaar brengen.

 • WGeverink

  Met kunststof bouwmaterialen en een luchtwasserkanaal waarin brand verspreid en aangejaagd kan worden door de ventilatoren trek je als brandweerman gegarandeerd aan het kortste eind @bankivahoen. Het luchtwasserkanaal concept was vanaf de eerste dag een blunder van monumentale proporties. Alleen al op grond van de brand(on)veiligheid hadden luchtwasserkanalen in de huidige vorm nooit toegepast mogen worden. Nu zijn er talloze stallen mee uitgerust en iedere stal die afbrandt is koren op de molen van de anti's. Er is geen enkele reden waarom een stal met luchtwasser niet brandveilg kan zijn.

 • WGeverink

  Bij ons in Canada @bankivahoen is het onacceptabel dat mensen zich kunnen bezeren aan obstakels in de berm. De bermen zijn breed en worden elk jaar gemaaid zodat automobilisten wild eerder kunnen zien en bomen geen kans hebben om groot te worden. Een persoon vroeg mij toen ik na zeven jaar weer eens bij hun op de koffie kwam wat mij het meest opvalt aan Nederland na zo lang weg te zijn geweest . Ik antwoorde dat de bomen zo verrekte dicht langs de weg staan. Waar staan in Canada de bomen dan? was de volgende vraag. Ik antwoorde "in het bos"... waarop hij in lachen uitbarstte.

 • fietskip

  @WGeverink als alles beter is in Canada waarom blijf je daar dan niet en gaat reageren op de Canadese regelgeving ?
  Om daar te wonen en commentaar op regels hier te geven vind ik vrij onzinnig.
  Ja dat mag maar heeft volgens mij weinig zin.
  Het lijkt net zo of je wilt zeggen hier is alles beter en dat geloof ik niet.
  @ bankivahoen ik ben het helemaal met je eens.

 • mtseshuis

  @fietskip: Geverink heeft groot gelijk: bomen horen in het bos en niet langs het land of langs de weg! En als luchtwassers de stal een stuk brandgevaarlijker maken is het gewoonweg idioot om ze toe te passen.
  Ik snap eigenlijk niet waarom je op iemand reageert die de spijker op de kop slaat ipv de schrijver van dit stuk, die weliswaar waarheden schrijft, maar verder hetzelfde doet als al die andere wijsneuzen aan de zijlijn die van alles roepen, maar niks waarmaken!
  Verder kun je niet alles uitsluiten, maar wel een begin maken door grote risico's te verminderen, ofwel geen bomen meer langs de weg te planten...

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.