Redactieblog

7 reacties

‘Verpachter boert achteruit door heffing box 3’

De belastingdruk op verpachte gronden is erg hoog.

Zeker als je het afzet tegen de jaarlijkse pachtsommen die worden ontvangen. In sommige gevallen zijn de pachtopbrengsten lager dan de belastingheffing. De verpachter boert er dan jaar in jaar uit op achteruit. En dat is toch vreemd. Belastingheffing moet zoveel mogelijk aansluiten bij de daadwerkelijk behaalde resultaten. En dat is bij verpachte grond niet het geval.

‘Voor verpachters pakt dit slecht uit’

Kamervragen

De Kamerleden Geurts en Omtzigt van het CDA hebben Kamervragen gesteld over deze kwestie. De Kamervragen zijn op 13 juli jongstleden beantwoord. De verpachters schieten helaas niets op met deze antwoorden. Kort gezegd komt het volgens de Minister van Financiën erop neer dat de vermogensrendementsheffing in box 3 een forfaitaire heffing is die per saldo gemiddeld eerlijk uitpakt. Maar een gemiddelde zegt niets over afzonderlijke gevallen. En voor verpachters van landbouwgrond pakt dit gemiddelde slecht uit.

Maximum rendement van 2% per jaar

Uitgangspunt bij de verpachting van grond is een maximum rendement van 2% per jaar. En dat kan voor diegenen die regulier verpachten nog een stuk lager uitpakken. Zij zijn immers gebonden aan de jaarlijkse normbedragen die door de overheid worden vastgesteld. Maximaal 2% voor bij verpachting dus is het uitgangspunt. Maar dan het toch vreemd dat diezelfde overheid bij het bepalen van het box 3 rendement over het beleggingsvermogen uitgaat van 5,38 % (2018). Een verschil van maar liefst 3,38 %! Dit wringt behoorlijk.

‘Zolang er niets verkocht is, blijft de opbrengst onzeker’

Waardestijging van landbouwgrond

De verpachter heeft natuurlijk ook een indirect rendement: de waardestijging van de grond. Maar daar heeft hij niets aan zolang hij de grond niet verkoopt. En het is maar de vraag of de waardestijging van grond standhoudt. Zolang er niets verkocht is, blijft de opbrengst onzeker.

Een belastingheffing over het daadwerkelijk genoten rendement heeft mijn voorkeur. Al is dat niet zo eenvoudig.

‘Het huidige forfaitaire systeem is niet eerlijk voor de verpachter’

Forfaitaire systeem

Het stelsel waarbij daadwerkelijk genoten pacht en rente werden belast is niet voor niets in 2001 vervangen door het huidige forfaitaire systeem. Maar bijna 20 jaar later – met alle huidige digitale mogelijkheden – moet er toch een werkbaar systeem op poten kunnen worden gezet waarbij ook de belastingheffing op privévermogen aansluit bij het echte rendement. Het huidige systeem is niet houdbaar meer. Dit blijkt niet alleen bij de heffing over verpachte gronden, maar ook bij de heffing op spaargeld waartegen telkens opnieuw massaal bezwaar tegen wordt gemaakt. Het kabinet heeft aangekondigd het systeem aan te gaan passen en hopelijk gebeurt dat snel. Want het huidige forfaitaire systeem is niet eerlijk, zeker niet voor de verpachter van landbouwgrond.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

 • veehouder10

  daarom blijft men ook landbouwer op papier tot in het bejaardenhuis.

 • ghsmale

  Als de belasting je kan naaien dan doen ze dat,
  in een goed jaar kun je betalen en in een slechter jaar heb je pech gehad
  terug gave is er niet bij .

 • themmen

  Bij verkoop is het belasting vrij dat is het voordeel van dit systeem en het is zo niet intressant voor industrielle investeerders om in grond te investeren omdat het zo geen rendement oplevert dus conclusie het systeem zoals het nu is goed voor de boeren anders word het intressant voor iedereen om grond te kopen waardoor de prijs stijgt en de landbouwers er op achteruit gaan

 • agratax(1)

  ik noem dit systeem van belasting heffen "Op democratische wijze de vermogende bestelen". Ieder wel denkend mens weet of kan weten dat Rendement op grond binnen landbouw nooit het door de overheid gedroomde percentage zal halen. Boeren en andere grondeigenaren krijgen hun rendement hooguit na verkoop van het eigendom.

 • Je kunt het genoemde rendement van 5.38% alleen halen als je behoorlijk risico neemt. Je bent min of meer verplicht om met je geld naar de beurs te gaan.
  Daar kun je winnen maar ook flink verliezen. Als ik er aan begin weet ik dat mijn vermogen verdampt.
  De fiscus neemt dus een behoorlijk risico met dit stelsel. Als de mensen hun geld kwijt zijn valt er niets meer te heffen!!

 • cor vroege

  Veehouder 10 als je op papier veehouder blijft tot bejaarde huis dan heb je niet veel meer aan je geld in het bejaarde huis ,maak je eigen geld op als je nog gezond bent ,wacht niet tot dat je kreupel en ziek bent dan ben je te laat en heb je er niets meer aan.Dan krijg je precies hetzelfde als vroeger ,een boer leeft arm ,maar sterft rijk.GEBRUIK JE GELD ANDERS DOEN ANDEREN DAT VOOR JE!!!! ZO IS DAT SYSTEEM NOU EENMAAL IN NEDERLAND.LEGALE ROOF

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.