Commentaar

‘Stimuleer multifunctionele landbouw met wetgeving’

Het multifunctionele gezinsbedrijf verbindt boer en burger en voorkomt leegloop van het platteland, wet- en regelgeving zou hierop aangepast moeten worden. Dat de multifunctionele landbouw serieus te nemen is, blijkt wel uit een schatting van LTO, de organisatie verwacht dat de omzet naar miljarden zal groeien.

Volgens CBS is inmiddels 15% van de Nederlandse boeren niet alleen melkveehouder of akkerbouwer, maar combineert hij die rol met die van zorgboer of dienstverlener. Deze zogenoemde multifunctionele landbouw neemt serieuze vormen aan en is inmiddels goed voor een jaaromzet van circa € 500 miljoen, aldus berekeningen van LTO. Die landbouworganisatie verwacht dat de omzet van de multifunctionele landbouw zelfs in de miljarden gaat lopen. Dat is dan misschien wat optimistisch ingeschat, tenzij je natuurbeheer ook als neventak ziet.

Schaalvergroting of multifunctionele landbouw

Hoe dan ook, het multifunctionele gezinsbedrijf draagt zijn steentje bij aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het platteland en verbindt de boer met de burger.

Dat verbrede landbouw het begin van ’t einde is, is dan ook misplaatst. Er zijn genoeg voorbeelden die het tegendeel bewijzen. En in boerenfamiliebedrijven gaat de discussie gelukkig meer en meer over de keuze tussen schaalvergroting en multifunctionele landbouw. Eigenlijk draait het hier dan ook om de vraag of we op termijn nog wel boeren gezinsbedrijven in Nederland willen tussen de mega-bedrijven op het platteland. Want multifunctionele landbouw biedt vooral een toekomst voor de kleine gezinsbedrijven.

Indien de politiek en maatschappij de leegloop van het platteland werkelijk willen tegengaan, dan is het stimuleren van multifunctionele landbouw een zeer effectief middel. Dus pas wet- en regelgeving hierop aan en geef multifunctionele landbouw de ruimte.

Of registreer je om te kunnen reageren.