1 reactie

‘Pachtvormen Spelderholt-akkoord moeten worden doorgevoerd’

De voorstellen uit het Spelderholt-akkoord voor alternatieve langjarige pachtvormen moeten worden omgezet in wetgeving, vindt Paul Kindt. Daarnaast moet het fiscale beleid worden aangepast.

De per 1 juli verlaagde pachtnormen en de toenemende fiscale druk leiden tot negatief direct rendement op langjarig verpachte gronden. Dat is voor verpachters én voor pachters een doodlopend spoor. Het wordt daarom tijd dat de voorstellen uit het Spelderholt-akkoord voor alternatieve langjarige pachtvormen worden omgezet in wetgeving. Ook is aanpassing van het fiscaal beleid nodig.

Meer informatie na zomerreces

Minister Schouten heeft de Kamer vorige maand alvast laten weten dat ze na het zomerreces de Kamer nader informeert over de herziening van het pachtstelsel. De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) was content dat de minister daarbij vermeldde: “Een verpachter zal bij het aangaan van langlopende pacht een daarop afgestemd rendement willen behalen.” De FPG is het hiermee van harte eens. Ook de verpachter vraagt een zeker direct rendement om te kunnen blijven verpachten. Zonder zo’n redelijk en billijk rendement heeft verpachten geen toekomst. Precies daar knelt het momenteel het hardst.

‘Er ontwikkelt zich een doemscenario van ontpachting’

Reguliere pacht is verleden

De hele trits voorwaarden zoals continuatierecht, voorkeursrecht, pachtprijstoets en recht op indeplaatsstelling, maken reguliere pacht al uiterst onaantrekkelijk voor verpachters. Nu raakt door de wederom verlaagde wettelijke pachtnormen en hogere belastingdruk een redelijk rendement ook nog eens verder uit zicht. Daarmee ontwikkelt zich een doemscenario van ontpachting. Huidige langjarige pachtvormen als reguliere pacht delven daarbij het eerst het onderspit. De cijfers die Boerderij ieder jaar publiceert over de forse daling van het areaal reguliere pacht, spreken wat dat betreft boekdelen.

‘Het fictief rendement tot wel 5,39% staat ver af van het werkelijke rendement’

Box 3

De per 1 juli 2018 verlaagde pachtnormen betekenen de tweede pachtprijsverlaging op rij voor nagenoeg alle pachtprijsgebieden. De daling is bovendien, over 2 jaar gezien, zeer fors: tot wel 44%. Die verlaging van de pachtopbrengsten is nog eens extra zwaar voor verpachters in box 3. Zij worden sinds 2017 door de fiscus afgerekend op een fictief rendement tot wel 5,39%. Dit staat ver af van het werkelijke rendement. Er circuleren bovendien voorstellen om de fiscale druk voor verpachte grond in 2018 verder te verzwaren, door aanpassing van de fiscale waarde (normwaarde) van verpachte gronden. Hoewel deze aanpassing, mede dankzij inspanningen van de FPG, vorig jaar geen doorgang vond, lijkt de Belastingdienst daar voor 2018 aan vast te houden.

Rekenvoorbeelden spreken boekdelen

Om de consequenties van het beleid in beeld te brengen heeft de FPG deze doorgerekend voor het Noordelijk weidegebied en voor het Zuidelijk veehouderijgebied. Het blijkt dat het brutorendement op regulier verpachte gronden in het Noordelijk weidegebied in 2 jaar is gedecimeerd. In het Zuidelijk veehouderijgebied wordt deze zelfs negatief. De eigenaarslasten zoals waterschapsbelasting en landinrichtingsrente zijn dan nog niet eens in de berekeningen betrokken.

‘Verschillende malen een beroep gedaan op Den Haag’

Toekomstgericht pachtstelsel

De FPG heeft, samen met de belangenorganisaties voor land- en tuinbouw LTO en NAJK, verschillende malen een beroep gedaan op Den Haag om het fiscale regime aan te passen. De FPG blijft dat sterk bepleiten. Daarnaast maakt de FPG zich hard voor het tot uitvoering brengen van het Spelderholt-akkoord.

Om pachter en verpachter meer keuze te bieden is daarin een toekomstgericht pachtstelsel voorzien, met tussenvormen zoals flexibele pacht en loopbaanpacht. In dat akkoord wordt verder een nieuwe reguliere pacht voorgesteld, waarbij partijen onderling afspraken kunnen maken over pachtprijs en -duur. Om het huidige doodlopende spoor te verlaten worden wat de FPG betreft deze pachtvormen zo snel mogelijk omgezet in wetgeving.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Eén reactie

  • koestal

    er zit geen beweging in

Of registreer je om te kunnen reageren.