Expertblog

11 reacties

‘Nederland, denk ook eens een beetje aan jezelf!’

De laatste weken voor de vakantie zijn aangebroken. Nu ik inmiddels bijna 4 jaar actief ben als volksvertegenwoordiger in Europa, besef ik dat de tijd voorbij vliegt.

Al die tijd heb ik me erover verbaasd hoeveel mogelijkheden Nederland in de EU op de plank laat liggen. Zonde!

‘Die Holländer sind verrückt’

Als Christendemocraat behoor ik tot de grootste fractie in het Europees Parlement, met 216 leden. Van mijn collega’s hoor ik hoe ook zij dag in dag uit bezig zijn met hun nationale parlementen om de belangen van de boer zo goed mogelijk te beschermen. Met het schaamrood op de kaken vertel ik hen dan hoe de situatie er in Nederland voorstaat. De invulling van de EU Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, de toewijzing van Natura 2000-gebieden; “Die Holländer sind verrückt!” hoor ik mijn Duitse collega’s dan zeggen. En gelijk hebben ze.

‘Nederland wil maar het braafste jongetje van de klas zijn. We snijden onszelf daarbij enorm in de vingers’

Realisme in plaats van idealisme

Ik geef veel om de bescherming van wilde vogelsoorten en het behoud van natuurlijke habitats van dieren en planten. Maar ik heb altijd gezegd dat het op deze manier niet uitvoerbaar is. Ondertussen ben ik erachter gekomen dat andere landen niks gedaan hebben omdat zij wel beseffen dat er een realistische benadering nodig is, in plaats van een idealistische. Duitsland is in de luwte bezig deze richtlijnen open te breken terwijl Nederland maar het braafste jongetje van de klas wil zijn. We snijden onszelf daarbij enorm in de vingers.

De Belgische boeren krijgen tenminste centen van hun overheid in gevallen als de fipronil-affaire, zegt Annie Schreijer-PIerik. "Ondertussen krijgen onze Nederlandse boeren niets.' Foto: ANP
De Belgische boeren krijgen tenminste centen van hun overheid in gevallen als de fipronil-affaire, zegt Annie Schreijer-PIerik. "Ondertussen krijgen onze Nederlandse boeren niets.' Foto: ANP

Anticipatie

Hetzelfde geldt voor de aanpak van noodsituaties. Denk aan de huidige fosfaatproblematiek in de melkveehouderij, de eerdere crisis in de varkenssector en de enorme schade ten gevolge van de fipronil-affaire. De Belgische boeren krijgen tenminste centen van hun overheid in dergelijke gevallen. Ondertussen krijgen onze Nederlandse boeren niets. Het heeft ook te maken met een stukje anticipatie. Recentelijk hebben wij in het Europees Parlement vergaderd over de Nitraatrichtlijn. In Duitsland is men op dit moment al volop aan de slag om hier met de agrarische sector invulling aan te geven via kringloop en behoud van boeren. Nederland zou hiermee ook als de wiedeweerga aan de slag moeten.

Handen ineenslaan

We hebben een schitterend en innovatief land. Op het gebied van toekomstbestendige landbouwtechnieken is Nederland wereldwijd absolute koploper. Maar de grote vraag is hoe we dit vasthouden. Ik heb me opnieuw beschikbaar gesteld voor de Europese verkiezingen van mei volgend jaar. Ik wil me namelijk de komende tijd samen met Nederland en het bedrijfsleven inzetten voor een agrarische sector waarin familiegezinsboerderijen en bedrijven voldoen aan belangrijke klimaat- en milieueisen, maar daarbij ook hun zelfbeschikkingsrecht te waarborgen. Eerlijke vergoeding voor groene en blauwe diensten, waar ik in het parlement met succes voor gevochten heb, is een hele goede eerste stap. Voor verdere uitvoering is het essentieel om elkaars handen ineen te slaan; boeren, bedrijven, politici en milieugroepen.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  In Nederland zal het moeilijk worden de verschillende groepen elkaar de hand te laten rijken om tot een voor ieder acceptabele oplossing te komen. Nederland kent de laatste decennia een nieuwe vorm van verzuiling, die is ingegeven door de Urbanisatie. De moderne stedeling heeft totaal geen kennis van landbouw en natuur op het menselijk bestaan. Deze groep ziet de landbouw alleen maar als een bedrijf dat geen oog heeft voor Dierwelzijn, Natuur, Klimaat etc., in hun ogen is de landbouw de oorzaak van alle kwaad. Bovenal kost het handenvol geld. Zij zien liever de landbouw vandaag nog vertrekken dan morgen. De gevolgen voor het land zijn voor hen niet van belang, hun overtuiging is alles overstijgend.

 • alphons1

  agratax. ik ben het volledig met je eens. maar ik heb het vermoeden dat da wel keer gaat veranderen. en waarom dan. er zijn steeds meer aanwijzingen dat een gezonde bodem belangrijk is voor onze gezondheid. van wege meer mineralen en vitamines in onze voeding. en dan wel koolstof gebonden. en dat dit relatie heeft tot bepaalde veel voorkomende ziektes. en ik merk dat er dat besef langzaam in begint te komen bij de consument. maar nog niet bij de overheid en grote bedrijven. daar geld alleen economie

 • kuiken007

  goed stuk @annie
  wil je ook even tegen jaco geurts vertellen dat de belgen wel schadevergoeding regelen, wij zijn van mening dat hij er niet voor durft/mag gaan in deze regering anders coalitie problemen

 • 8911077012

  agratax
  dan toch een week grenzen dicht en alles wat uit land bouw komt aan voedsel
  van schip tot melk en alles wat er tussen zit niet leveren
  moet jij eens kijken hoe snel die moderne stedeling wakker wordt na een week slaan ze elkaar de hersens voor een ei of brood
  zlto iets voor jullie om dit op touw te zetten zou een goede zet zijn?!?!

 • Vhouder

  nederland denk ook eens aan jezelf doet annie ook

 • Alco

  Ik ben het wel met Annie eens.
  Daarbij wijst Nederland maar wat graag naar de Brusselse normen, maar ze zijn vaak zelf de opstellers ervan.

 • p.g.pronk

  boeren hebben heel veel wisselgeld om schiphol auto en industrie te kunnen laten groeien en dat willen ze van ons HEBBEN dus wordt er hier vooral een ONTMOEDIGINGSBELEID gevoerd onder het mom van opgelegd door brusselse regelgeving , dus dat brave jongetje van de klas blijven we ECHT wel om de boer uit te roken en vervolgens er vandoor te gaan met onze fosfaat en stikstof ruimte

 • agratax(1)

  @pronk. Het is nog erger. Er wordt in de wandelgangen gesproken over een verhoging van de nalatenschap belasting, omdat het vermogen van de overledene (spaargeld) niet van de erfgenamen is maar van ons allen volgens de bedenkers. Hiermee wordt bedrijfsoverdracht binnen de landbouw en het MKB nog moeilijker. Als dit ooit doorgaat, betekent dit de zoveelste verzwaring van bedrijfsoverdracht binnen de familie. De landbouw zal goedschiks of kwaadschiks uit Nederland verdwijnen door kosten verhogingen zonden prijscompensatie.

 • A1967

  Onzin! Nederlanders laten bergen plastic achter als ze een dagje op het strand gezeten hebben en staan daarvoor uren in de file met ronkende motor, Nederlanders mengen zwaar giftige en kankerverwekkende stoffen door de benzine en verkopen dit aan Afrika.
  Nederlanders denken te veel aan zich zelf, wat wel waar is, is dat ze daarbij altijd met een beschuldigend vingertje naar anderen wijzen.

 • arnomiedema1

  Mooi verhaal maar er is een fosfaatplafond,wat is nu de oplossing!
  Grondgebondenheid?,
  dan zijn we van vele regels verlost
  Door A.F geschreven

 • Noordam2

  Alphons, jij suggereert dat grote bedrijven niet aan de bodem denken maar alleen aan geld. In ons geval is dat absoluut niet het geval, wij denken en handelen wel degelijk toekomstgericht

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.