Redactieblog

2 reacties

‘Landbouw heeft vrekkenreputatie’

Die eer komt ook andere klimaattafels toe.

Het stond in de dagbladen: in de discussie over het klimaatakkoord heeft de Landbouwtafel een ‘vrekkenreputatie’. Andere tafels – industrie, verkeer en vervoer, gebouwde omgeving en elektriciteit – vinden dat. In deze sectoren heerst wrevel, omdat ze menen dat het kabinet de boeren teveel ontziet. De landbouw hoeft namelijk veel minder bij te dragen aan de CO2 reductie dan ons aandeel in de landelijke emissie zou rechtvaardigen.

‘We hebben aan Pieter van Geel een goede belangenbehartiger voor de boeren’

Subsidie

Bovendien bijt de Landbouwtafel fiks van zich af. Als er verminderd moet worden, dan moeten er subsidies beschikbaar komen. Wat dat betreft hebben we aan voorzitter Pieter van Geel een goede belangenbehartiger voor de boeren.

Nu staat hij niet alleen om zijn roep om subsidie. De industrie wil ook best reduceren, maar dan moeten er wel riante vergoedingen van de overheid voor de deelnemende bedrijven komen. Vooralsnog bewegen ze geen millimeter. Tot groot ongenoegen van de milieuorganisaties. Die zijn witheet omdat volgens hun de vervuilers moeten betalen.

Rekeningrijden

De vervoerders willen best meewerken. Ze accepteren bijvoorbeeld rekeningrijden, maar willen dat de meerkosten voor de transportbedrijven terugkomen als subsidie. De klimaattafel met Diederik Samson als voorzitter is bezig met de bebouwde omgeving. Hij wil de belasting op gas sterk verhogen en op elektriciteit verlagen om zo de investeringen in warmtepompen enzovoorts door de huizenbezitters terug te laten verdienen. Daar zijn de linkse partijen weer tegen, omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om (gemiddeld € 18.500 per woning) de pompen en/of zonnepanelen aan te schaffen.

‘Kosten moeten eerlijk verdeeld worden tussen burgers, boeren en bedrijven’

Gebruiker betaalt

En zo wordt de klimaatdiscussie touwtrekken om geld. Het doel wordt door iedereen onderschreven, maar wie de rekening moet betalen weet men niet. De regering, die de klimaattafels instelde, heeft de expliciete opdracht meegegeven dat men het onderling moet oplossen. Volgens het principe: de gebruiker betaalt.

Naar de stand van zaken nu is men ver afgedwaald van de opdracht. Als de plannen zo doorgaan komt een groot deel op het bordje van de belastingbetaler. En dat zijn vooral burgers.

Politieke partijen van linkse huize willen dat, evenals de milieuorganisaties, te allen tijde voorkomen. De kosten moeten eerlijk verdeeld worden tussen burgers, boeren en bedrijven.

Zelfvoorzienend

Deze discussie leert dat wij ons eigen plan moeten trekken. Duurzaam boeren en zelfvoorzienend worden wat energie betreft. Wij hebben daken genoeg voor zonnepanelen, terwijl een warmtepomp gemakkelijk is te investeren (vooral met een beetje subsidie erbij).

En wat ik prettig vindt: niet alleen de landbouw verdient de titel ‘vrekkenreputatie’. Die eer komt alle klimaattafels toe.

Laatste reacties

 • john***

  linksom of rechtsom wordt het leven duurder voor de burger. Duurdere producten of meer belasting ergens zal die duurzaamheid toch van betaald moeten worden.. Uiteindelijk zullen de minima toch meer gesteund moeten worden.

 • DJ-D

  De gewassen nemen co2 op en als dat wordt opgegeten of verrot komt er weer methaan vrij en uiteindelijk co2. De landbouw draagt practisch niet bij aan het gemaakte probleem.

  En zoals kunstmest maar dat is weer industrie.
  En trekkers en vervoer maar dat is transport.

  Waarom vrekken? De landbouw in nederland tenminste is geen vervuiler.

Of registreer je om te kunnen reageren.