Redactieblog

1 reactie

‘Klimaaturgentie: vergroening moet betaald worden’

Water en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zeker met nat en droog wordt dat duidelijk.

Het ene moment gaan we er prat op dat we in Nederland goede grond hebben voor productie en het andere moment benoemen we het milde zeeklimaat met de goed verdeelde neerslag. Het is echter de combinatie van deze twee, samen met goed opgeleide boeren die er een succes van maken. Nu met schermutselingen tussen agro en natuur, maar die krijgen in de juiste balans hun invulling. In de agrarische sector is begrip en veerkracht, en samen met relevantie vanuit de natuurhoek maken we er iets goeds van. Maar net zo goed als de vliegreis wordt betaald, moet ook vergroening betaald worden. Beide, vliegen en eten, zijn veel te goedkoop.

Flinke investeringen nodig

Vanwege klimaatverandering moet er flink geïnvesteerd worden. De waterschapszaken, die veel geld hebben gevraagd of gaan vragen, zijn onder meer de dijken, oevers en kaden, slibverwerking, energie, waterbeheer, bodemdaling, veenweide, waterkwaliteit en verzilting. Aan deze watergerelateerde vraagstukken is al veel gedaan. Naarmate waterschappen met meer ambitie hieraan gaan werken – en dat is nodig – zijn grote investeringen nodig, waarvan de businesscase niet altijd zwarte cijfers schrijft. Maar wanneer deze gesaldeerd zou worden met klimaatkosten – en dat zou moeten – kun je beter nú uitgeven dan dat je later nog een veel dikkere rekening gepresenteerd krijgt.

Vorig jaar werd door het waterschap in Friesland  het historische stoomgemaal Woudagemaal aangezet om de waterstand in de provincie tijdelijk preventief te verlagen. Het stoomgemaal dateert uit 1920 en staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. - Foto: ANP
Vorig jaar werd door het waterschap in Friesland het historische stoomgemaal Woudagemaal aangezet om de waterstand in de provincie tijdelijk preventief te verlagen. Het stoomgemaal dateert uit 1920 en staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. - Foto: ANP

Ondanks investeringen toch natte voeten

En ook wanneer we nu stevig investeren om wateroverlast te voorkomen, zullen we door de klimaatverandering moeten accepteren dat we bij tijd en wijle de voeten niet drooghouden. Buien van 40 tot 80 millimeter kunnen gewoonweg niet in uren weggemalen worden, daar zijn dagen voor nodig. Daarom koersen we ook op verstandige berging in het gebied waar het valt. Sponswerking van de grond verbeteren en ook vasthouden waar het kan, zorgen voor een betere afvoer.

In bodemdalingsgebied Harlingen-Franeker is 28 hectare grond tot water vergraven met daarnaast nog een dikke 100 hectare voor wateropslag. Grondmobiliteit is een must in deze projecten om goed aan de opgaven te voldoen en betrokkenen tevreden te stellen.

Klimaatverandering zal, als de wereld ons lief is, komende decennia vele agenda’s bepalen.

Eén reactie

  • kesselb

    naarmate er meer grond aan de landbouw onttrokken voor natuur, bouw en waterberging stijgt de grondprijs en wordt het steeds moeilijker om landbouwgrond voor de deze doeleinden in te zetten..


Of registreer je om te kunnen reageren.