‘Data verbouwen kan alleen samen’

Bewaar de procesdata, werk samen met collega’s en toeleveranciers en bespreek met afnemers hoe een waardeketen te creëren is.

De waarde van landbouwproducten is te verhogen door het delen van de bijbehorende informatie. Hiermee ontstaat een vertrekpunt voor verdere digitalisering van de sector die zorgt voor kostenverlaging, productieverhoging en kwaliteitsverbetering. Bovendien kan met minder beslag op natuurlijke hulpbronnen meer voedsel worden geproduceerd.

Belang van technologie

De wereldbevolking groeit, eetgewoonten veranderen en verantwoord omgaan met natuurlijke hulpmiddelen wordt de standaard. De agro- en voedingsmiddelenindustrie staat daarmee voor een enorme uitdaging. Met de huidige productie en verwerkingsmethoden van voedsel kunnen we deze uitdaging niet aan. De agrarische sector zal zich van het huidige wereldwijde ‘industrieel boeren’ ontwikkelen naar enerzijds intensief ecologisch verbouwen en anderzijds naar gesloten kas teelten. Voor beide ontwikkelingen wordt technologie extreem belangrijk. Dit stelt zowel producenten als de voedingsmiddelenindustrie voor grote veranderingen.

Dataverwerking en -opslag steeds goedkoper

In de tussentijd adopteert de wereld in zeer snel tempo technologie rondom data, robots en connectiviteit. Het aantal sensoren dat verbonden is met het internet neemt enorme vormen aan, naar verwachting 500 miljard in 2025, en al deze sensoren produceren data. Dataverwerking en -opslag is de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden waardoor het opslaan van data die door sensoren geproduceerd worden ook voor bulktoepassingen binnen bereik komt, tot op de individuele koe of zelfs tot één enkele plant.

Veel waardevolle data worden nu weggegooid

In de agrarische sector worden steeds meer data geproduceerd met name ten behoeve van processen zoals bijvoorbeeld bodembemonstering, plaatsspecifiek bemesten, opbrengstmetingen, sorteren en verwerken. Veel van deze data worden na gebruik voor het betreffende proces weer weggegooid. Als we dergelijke data zouden bewaren en daarop met creatieve processen én algoritmen verbanden leggen, ontstaan er waardevolle inzichten over bijvoorbeeld opbrengstverhoging, kostenoptimalisatie en productkwaliteit. In de retail wordt de waarde van voedingsmiddelen in toenemende mate bepaald door de informatie over het betreffende product. Hierdoor worden de additionele investeringen terugverdiend.

Merkbeleving bieden aan consument

Dezelfde agro- en voedingsmiddelenindustrie heeft ook te maken met een veranderende consument. Een consument die verwacht dat de wereld om hem of haar draait, op elk moment, overal en via ieder kanaal. Dit is dezelfde consument die zich abonneert op de maaltijdbox, bereid is extra te betalen voor regionale, biologische of bijzonder verpakte producten. Voor een deel is er niets nieuws onder de zon.

‘Idealiter wordt de consument merkbeleving geboden met als basis een goed product’

Parmaham en Champagne zijn voorbeelden van regio’s die zich al sinds jaar en dag onderscheiden. Er zijn steeds meer regionale of streekproducten die hun weg naar de supermarkt vinden. Idealiter wordt de consument hierbij merkbeleving geboden met als basis een goed product gecombineerd met goede marketing én een goede distributie, Hoekse Chips is hier een mooi voorbeeld van.

Consument wil bewijs authenticiteit product

De klant kan, gewapend met een smartphone en internet, eindelijk zelf bepalen. Retailers vertalen deze klantvraag naar de voedingsmiddelenindustrie, die dit op haar beurt omzet in een vraag voor de handel en de productiekant, de boer. Er is hier sprake van ketenomkering. Een keten waar informatie steeds centraler staat.

‘Steeds vaker zal authenticiteit door producent en retailer bewezen moeten worden’

Verpakkingen van (vers)producten in Nederlandse supermarkten geven steeds vaker aan waar dat product vandaan komt, in sommige gevallen tot het niveau van het bedrijf waar het geteeld of geproduceerd is, of het land waar het uit afkomstig is. Klanten beginnen dan te kiezen. Vaak gelooft de consument deze informatie, maar steeds vaker zal authenticiteit door producent en retailer bewezen moeten worden.

Informatie en data

In het buitenland zien we voorbeelden die hier al op inspelen, het Italiaanse Coop presenteerde ruim 2 jaar geleden op de wereldtentoonstelling in Milaan de ‘foodmarket of the future’. Naast futuristische robots die verse smoothies maakten waren daar boven de versschappen grote schermen te zien. Door een hand boven het product van keuze te houden toonden de schermen niet alleen de prijs, kwaliteitsindicatoren en smaak van het betreffende product maar ook de herkomst, de manier van transport en de CO2-footprint van het product. Hierdoor werd op een heel eenvoudige manier voor de consument duidelijk wat de objectieve waarde van het product is zodat hij kan kiezen op basis van zijn voorkeuren. De waarde van het product wordt daardoor bepaald door de informatie, de meegeleverde data.

Of registreer je om te kunnen reageren.