Expertblog

1 reactie

‘AVG: spannend nieuw instrument voor elke boer’

Als je als boer je keuzevrijheid wil behouden om zelf je eigen koers te bepalen, dan loont het zeker om alert te blijven.

IT-dienstverleners, bedrijfsleven en ook onderzoekers zijn druk bezig met oplossingen om de boer ‘te ontzorgen’. Zij richten zich op het verbeteren van de toegang tot boerendata, zodat andere partijen daar diensten bovenop kunnen ontwikkelen. De oplossingen die worden ontwikkeld, grijpen steeds dieper in op het individuele bedrijf. Mogelijk geeft je dat een ongemakkelijk gevoel, maar heb je ook het idee dat je er weinig tegen kan doen. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt hier mogelijk uitkomst.

Data laten ontsluiten is makkelijker

Voor de duidelijkheid: net als veel consumenten het ongemak dat ze inmiddels bij een bedrijf als Facebook voelen voor lief nemen, zo kan je ook als boer beslissen om je in de watten te laten leggen door bedrijven en organisaties die veel moeite doen om aantrekkelijke diensten aan te bieden. Ook omdat het nu ingewikkeld en complex is om bij je eigen data te komen. In de realiteit is wat gemeten wordt slecht ontsloten en zijn verschillende datastromen moeilijk te koppelen.

Varkenshouder Van der Velden chipt alle biggen en heeft vergevorderde datasystemen. Het scannen van de zeugenkaart gaat via een barcode. Data ontsluiten is echter niet voor iedereen even gemakkelijk. - Foto: Bert Jansen
Varkenshouder Van der Velden chipt alle biggen en heeft vergevorderde datasystemen. Het scannen van de zeugenkaart gaat via een barcode. Data ontsluiten is echter niet voor iedereen even gemakkelijk. - Foto: Bert Jansen

Het is makkelijk om derden het voor je te laten doen, maar er zijn wel risico’s aan verbonden. Een melkveehouder vertelde onlangs nog over zijn ongemak dat adviseurs hem van alles en nog wat wijsmaken, en dat zelfs als hij ergens grote vraagtekens bij heeft, hij geen kant op kan omdat hij zelf niet bij de data kan. Dus als je keuzevrijheid wil behouden en het vermogen om zelf je eigen koers te bepalen, dan loont het zeker om alert te blijven.

Door dataportabiliteit toch weer eigen baas

En toen was daar opeens de nieuwe AVG. Het bevat onder meer het recht op dataportabiliteit, dat boeren een middel geeft om bepaalde bedrijfsgegevens die naar digitale dienstverleners stromen, terug te krijgen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Boeren kunnen deze gegevens vervolgens zelf gebruiken, of bij een andere dienstverlener onderbrengen.

De AVG is deel van het Europese antwoord op het machtsmisbruik van internetgiganten. Een spannend nieuw instrument in handen van iedere boer!

Eén reactie

  • GBJVersteeg

    Data portabiliteit is inderdaad voor ondernemers goed te gebruiken voor het kiezen voor alternatieve leveranciers. Daarbij heeft de ondernemer het recht op overdracht van de PERSOONSGEGEVENS naar de alternatieve leverancier(s). Vraag daarbij is of alleen de persoonsgegevens of ook de overige data moeten worden overgedragen. Die gegevens zijn van belang voor de overdracht/historie. Op basis van de gesloten overeenkomsten tussen leveranciers en de ondernemer (lees: boer) moet dan worden bepaald in hoeverre onder de AVG sprake moet zijn van overdracht van zowel de persoonsgegevens (geregeld in de AVG) én de overige data (geregeld in de overeenkomsten) moeten worden overgedragen. Vanuit de verschillende leveranciers zal, als er een beroep gedaan wordt op de AVG, teruggevallen worden op de contractuele afspraken en de verwerking van aangeleverde niet-persoonsgegevens. Mijn stellige indruk is dat deze laatste categorie van data niet onder de werking van de AVG qua overdracht kunnen worden afgedwongen. Lijkt dus in eerste instantie een kans onder de AVG, maar in de praktijk zal dat (veel) weerbarstiger zijn dan in eerste instantie lijk of wordt gesuggereerd.

    Gerard Versteeg / Functionaris gegevensbescherming / 06 1274 1632

Of registreer je om te kunnen reageren.