10 reacties

‘Stimuleer kringlooplandbouw via ontheffingen en met extra geld’

Iedereen heeft het over kringlooplandbouw en heeft er zijn eigen ideeën bij. Hoog tijd voor een gezamenlijke aanpak en aanpassing van het beleid zodat de landbouw in 2030 minder afhankelijk is van externe input en economisch robuuster.

Kringlooplandbouw is opgenomen in het regeerakkoord als een gewenste richting naar duurzame landbouw. Tjeerd de Groot (D66) profileert zich er politiek mee en vindt het vooral gaan over de samenwerking tussen akkerbouw en veeteelt. De ‘believers’ in technologie vinden dat het over mestraffinage, kunstmest vervangen en precisielandbouw gaat. De natuurlijk werkende boeren hebben het over het stimuleren van de bodembiologie, het inpassen van natuur en koeien betere mest laten produceren. En dan zijn er ook nog critici die vinden dat er pas sprake is van kringlooplandbouw als de mensenpoep terug op het land komt.

Bodemvruchtbaarheid

Volgens een netwerk van voorlopende kringloopboeren, belangenbehartigers, onderzoekers en adviseurs uit heel Nederland, dat al 20 jaar actief is, is het doel van kringlooplandbouw het produceren van een zo hoog mogelijke kwaliteit voedsel met een zo laag mogelijk input van kunstmest en krachtvoer en maximaal gebruik makend van de natuurlijke hulpbronnen op het bedrijf.

‘Kringloopboeren zijn minder afhankelijk van externe input en daardoor (economisch) robuuster.’

Bij kringlooplandbouw staat dus de hele bedrijfsvoering in het teken van de bodem en het bevorderen van de lange termijn bodemvruchtbaarheid. Kringloopboeren zijn minder afhankelijk van externe input en daardoor (economisch) robuuster.

Gebrek aan integrale aanpak

Er is beleidsmatig een groot gebrek aan een integrale aanpak van N (ammoniak, nitraat), P (fosfaat) en C (klimaat). Daardoor vaart de overheid ook geen duidelijke koers ten gunste van kringlooplandbouw. Bovendien frustreert het huidige beleid de kringloopboeren met maatregelen die niet ten ten goede komen aan de bodem. Vooral het mest- en ammoniakbeleid is gebaseerd op stalsystemen en zodebemesting en daarin komen termen als ‘betere mest’ of ‘gezonde bodems’ en laat staan ‘beter voedsel’ überhaupt niet voor.

‘Het huidige beleid frustreert de kringloopboeren met maatregelen die niet ten ten goede komen aan de bodem’

Omschakel-programma naar Kringlooplandbouw 2030

Daarom is het zaak een samenhangend omschakel-programma naar Kringlooplandbouw 2030 op te tuigen. Dat moet 3 dingen bevatten: experimenteerruimte, geld en kennisoverdracht. Ten eerste de experimenteerruimte. Wijs gebieden aan waar het mogelijk wordt te sturen op lange termijn doelen voor de kwaliteit van bodem, water en landschap. De ruimte in wet- en regelgeving die daar geboden wordt, leidt ertoe dat boeren zich sterk gaan maken voor het halen van deze doelen. Daardoor worden concrete mechanismen ontwikkeld die sturing naar kringlooplandbouw mogelijk moeten maken en er ontstaan nieuwe verdienmodellen voor kringloopboeren.

Stimulerings- of risicofonds

Geld is nodig voor een stimulerings- of risicofonds om ontwikkeling of omschakeling naar kringlooplandbouw mogelijk te maken en voor het verder ontwikkelen en beter ontsluiten van alle kennis rondom kringlooplandbouw. Die kennis moet zowel naar beleidsmakers als boeren gaan. Via een serie bijeenkomsten gericht op rijksambtenaren kan een integraal N-, P- C- en voedselbeleid vorm en inhoud gegeven worden, gebaseerd op maatschappelijke doelen.

Richting boeren en agribusiness moet vooral info stromen over succesvol samenwerken van akkerbouwers met melkveehouders, het maken van betere mest, duurzaam bodembeheer, gezondere koeien, gezonder voedsel, enzovoort. AOC’s en HBO-opleidingen kunnen trainings- en onderwijsprogramma’s optuigen voor de brede praktijk.

De minister kan van mij een lijst krijgen met echte kringloopboeren, voldoende divers en verspreid over Nederland. Ik raad haar vooral aan om samen met hen zo’n beleid in te vullen.

Laatste reacties

 • John*

  een bedrijf kan geen kringloopbedrijf zijn, daar heb je een cluster van meerdere bedrijven voor nodig, Door de kringloop te verlengen wordt de efficiëntie van de input verhoogd en daarmee het rendement van de keten. helaas blijft het eindstation nog de mensenmest maar als de mensdagdoseringen met antibiotica, hormonen en overige medicijnen eenmaal drastisch verlaagd is mensenmest ook beschikbaar voor de keten..

 • kleine boer

  Telt de ganzenmest ook mee als aanvoer in de kringloop?

 • Maas1

  Wat wordt er toch veel gevraagd van boeren landschapbeheerder natuurinclucive landbouw kringloop landbouw en natuurlijk zonder dat ze het zelf weten de grootste niets kostende medewerkers op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. En natuurlijk moeten ze verplicht voedsel produceren ze zijn immers in een dwangbuis gehesen!

 • ,

  De adviesbureautjes hebben er alweer zin an.
  Weer even een cursusje in elkaar flansen voor een leuke dagvergoeding. Die houden zichzelf wel aan het werk.

 • tuinvrouwtje

  ik kan me nog herinneren dat in de jaren 50 het gemengd bedrijf bij het oud vuil is gezet, daar had je nog meer mogelijkheden voor kringloop. Op dringend advies van de overheid, Tegen de zin van heel wat boeren, en nu komen ze met dit idee, Ze hadden zich er beter helemaal niet mee bemoeid

 • Gat

  Zoveel mogelijk de nadruk leggen dat landbouw natuurinclusief en kringloop moet worden. Grootste onzin, dat zijn we al.
  De rest van consumerend Nederland, die daar totaal geen interesse in heeft, hoopt hier zijn schuld gevoel mee af te kunnen kopen.
  Zo van we kopen biologisch of bij onze plaatselijke kringloop boer. En we nemen deze keer extra veel mee, want we gaan op vliegvakantie. Laat die boer Mar schoffelen CO2 neutraal, mag ik wel dat compenseren.
  Moet die minder dan 1% van de bevolking zijn werkwijze omgooien, omdat 99% niet boeren, daar een boertje dood aan heeft.
  Als ik adviesbureau was, zou ik bij 99% me geld gaan verdienen, om die kringloop te laten denken. Verdien je meer en je bereikt veel meer!

 • agratax(1)

  Het doel van al deze vernieuwing binnen d elandbouw is "Duurzaamheid". Hier kan niemand bezwaar tegen hebben. Helaas zijn al deze -vernieuwingen- niet duurzaam zolang de consument de extra kosten niet voor zijn rekening neemt. Duurzaam betekent in mijn ogen op de eerste plaats "De boer kan zijn bedrijf op tot in lengte van dagen voortzetten met een arbeidsinkomen vergelijkbaar met soortgelijke beroepen elders in de maatschappij". Helaas tot nu toe worden met dank aan de door veel boeren omarmde vrije wereld handel alle kosten afgewimpeld op de boer. Voor mij geen uitgangspunt voor Duurzaam ondernemen. De term Duurzaam ondernemen is dan ook met dank aan Wijffels vervangen door Kringloop ondernemen.

 • J. Hogenkamp

  Aan vergadertafels met politici, ngo's en media consequent ook "mensenmest" blijven benoemen, invloed van eetpatroon op uitwerpselen in de wc-pot en zo meer. Duurzaam en kringloop kent vele smaken, de tongstrelende smaak gaat er dan echter wel wat van af.

 • wienbemelmans

  ze willen weer van de boer plukken,laat ze gouw stikken.

 • arink

  Een mens produceert ongeveer net zoveel fosfaat als een varken, en we hebben er 17 mln van.
  Een substantiële en niet weg te denken schakel in kringlooplandbouw dus. Dit wordt nu verbrand in Moerdijk, dat moet veranderen.
  Als klein Nederland is het absurd de tweede exporteur te zijn (we zijn immers ook de tweede importeur ), als we de 17 mln mensen van Nederlandse bodem weten te voeden hebben we al een knappe prestatie geleverd. Vergeet de export en het bijbehorende ratrace model, dan houden we meer boeren, insecten, diversiteit en tevrede consument over die graag een goede prijs voor voeding betalen.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.