Commentaar

1 reactie

‘Openheid nodig in afketsen SDE-subsidie OCI Nitrogen’

Opnieuw dreigt een miskleun op het terrein van mestverwerking.

RVO.nl verstrekt geen SDE+-subsidie aan kunstmestfabrikant OCI Nitrogen en technologieleverancier RE-N. Zij willen in het Limburgse Geleen een biogasinstallatie bouwen voor circa 1 miljoen ton varkensmest.

Afzet varkensmest is moeilijk

Het afketsen van de subsidie is een forse tegenvaller. Afzet van varkensmest is op zijn zachtst gezegd moeilijk. Akkerbouwers hebben liever rundveemest. Dit aanbod is om allerlei redenen, waaronder de verplichte monstername bij export, ook nog eens gegroeid.

Mogelijk is financiering een probleem, of juist de hoogte van de subsidie

Voorwaarden SDE+-subsidie

Zitta Biogas Chemelot, zoals het initiatief heet, heeft alle vergunningen. Veel andere projecten strandden juist in deze beginfase. RVO.nl licht haar weigering niet toe. Het is nog gissen. Aan SDE+-subsidie zijn voorwaarden verbonden, zoals meerjarige contracten. Varkenshouders staan niet te popelen om afzetcontracten af te sluiten. Mogelijk is financiering een probleem, of juist de hoogte van de subsidie. Tot nu toe kende RVO.nl vooral aan kleinere installaties subsidie toe, met in totaal € 160 miljoen in 2017. De totale investering in Geleen is € 80 miljoen.

Openheid verstrekken

Het is belangrijk dat RVO.nl openheid verstrekt. Voor het initiatief in Limburg: wat moet er gebeuren om wél te starten? Maar zeker ook om andere investeerders, en nieuwe projecten, niet af te schrikken.

Eén reactie

  • melkveehouder .

    @Jan. Waarom dient ‘Boerderij’ geen WOB-verzoek in bij RvO?

Of registreer je om te kunnen reageren.