Commentaar

‘Geen verplicht kwaliteitslabel voor grond’

Verzekeraar ASR, waterbedrijf Vitens en Rabobank willen een standaard kwaliteitslabel voor grond opzetten.

Hun doel, zeggen ze, is verbeteren van de bodem, als gezonde basis voor landbouwproductie en grondwaterwinning. De initiatiefnemers noemen als voorbeeld het energielabel van huizen; een digitaal document waarin wordt vastgesteld hoe zuinig een huis met energie omspringt. Zo moet het bodemlabel in een oogopslag de status van de bodemkwaliteit weergeven.

Energielabels voor auto’s, koelkasten en huizen zijn wettelijk verplicht. Anders waren die labels vrijwel zeker nooit van de grond gekomen. De bedenkers van het bodemlabel lijken zich dat ook te realiseren. Ze nodigen daarom onder andere het ministerie van LNV en LTO uit om mee te werken aan de invoering van een standaard bodemlabel.

Grote administratieve opgave en impact op waarde grond

Een eerlijke weerspiegeling van de bodemkwaliteit is een buitengewoon complexe zaak. Het gaat dan niet alleen om de interpretatie van bijvoorbeeld de mate van bodemverdichting. Acties die een boer onderneemt om de bodem te verbeteren, bijvoorbeeld het onderploegen van stro, zullen op de een of andere manier ook een eerlijke weging moeten krijgen.

Je kunt redelijk goed meten hoe energiezuinig een huis is, maar de mate van bodemgezondheid objectief vaststellen zal tot een grote administratieve opgave leiden voor de boeren, maar vooral tot een oeverloze discussie. En dat terwijl het een grote impact zal hebben op de (pacht)waarde van de grond en de leencapaciteit van een boer. Een verplichte invoering van een bodemlabel is dan ook niet wenselijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.