Redactieblog

13 reacties

‘Falende LTO liet het gebeuren’

Dat een ondernemer als Henk Bles onze belangen nu verdedigt is mooi, maar een teken van armoede.

”Eindelijk eens iemand die tegen de stroom in durft te roeien”, is Hans enthousiast over ondernemer Henk Bles, die vindt dat het met de veehouderij de verkeerde kant op gaat. Bles heeft een internationaal opererend veefok-, handels- en adviesbedrijf en is zelf boer.

‘Groei van bedrijven is voor hem de basis voor kennisontwikkeling’

Wereldmarkt

Hij luidt de noodklok over de ontwikkelingen in de sector. Hij voelt niks voor productiebeperking of inkrimping. Hij wil de positie van de melkveehouderij op de wereldmarkt behouden. Niet terug gaan naar vroeger, een tendens die zich aftekent. Dat betekent een rem op het ondernemerschap van de boer. Groei van bedrijven is voor hem de basis voor kennisontwikkeling. ‘Daar is Nederland sterk in en dat moeten we blijven’, zegt Henk Bles.

“De taal van de ondernemende boer”, zegt Hans goedkeurend. ”Dat horen we veel te weinig.”

“Zijn we te weinig strijdbaar geworden”, vraag Hanna zich af. ”De actiegroepen bepalen de agenda. Wij zijn volgers geworden, in plaats van leiders. Dat breekt ons op.”

‘Eigenbelang zal toen een rol hebben gespeeld’

Productschappen

Het stemt tot nadenken. Vooral ook zijn constatering dat wij in het verleden de kracht van het ministerie van Landbouw en de Productschappen hebben onderschat. Ze konden wel verdwijnen. De LTO zou wel in het gat springen. Die was daar zelf ook een voorstander van. Eigenbelang zal toen een rol hebben gespeeld.

‘LTO vond alles goed, maar schrompelde daarna zelf inéén’

Staatssecretaris Martijn van Dam

Nu zitten we met de brokken. Het ministerie werd een staatssecretariaat en kreeg veel minder macht dan een ministerie van Landbouw. Plus staatssecretarissen als Martijn van Dam, die slap de mening van de massa volgde en voor de boeren een wanbeleid voerde. De Productschappen met hun bevoegdheden werden ingeleverd en er kwam te weinig voor in de plaats. De LTO vond alles goed, maar schrompelde daarna zelf inéén. Het groene front is historie geworden.

Falende bestuurders

Gelukkig hebben we nu weer een ministerie van Landbouw. Maar de Productschappen met hun bevoegdheden missen we. En de LTO heeft geen antwoord op alle tegenkrachten.

Dat een ondernemer als Henk Bles onze belangen nu verdedigt is mooi, maar een teken van armoede. Dat hebben een LTO met falende bestuurders laten gebeuren.

Laatste reacties

 • alco1

  Zoooo Vergaderboer.
  Mag je dat allemaal zomaar zeggen?
  Prima hoor. Ik zeg het ook al jaaaaaaren.

 • agratax(1)

  Uit de opmerking van Hans moet ik opmaken dat hij alleen de boeren groter en nog groter groeiende bedrijven als Ondernemers ziet. Hier maakt hij volgens mij een denkfout de boer op het bedrijf dat zijn inkomen haalt uit Niche al dan niet biologisch is een even goede of betere ondernemer. Deze laatste roeit tegen de stroom in en zal dan ook geen gelijkgestemden op zijn pad treffen, die hem tegenwerken (beconcurreren). Het oude gezegde "Wie doet als een ander, vergaat het als een ander" doet zich zeker binnen de landbouw gelden, laat Hans hiervan doordrongen zijn.

 • farmerbn

  Ook biologische boeren moeten groeien omdat hun kosten elk jaar meer toenemen dan hun opbrengsten.

 • ENDE902

  "Falende LTO liet het gebeuren".
  Ik begrijp, dat er momenteel gevoelens zijn om een schuldige aan te wijzen voor de malaise in de melkveehouderij. Om daarvoor alleen LTO als schuldige aan te wijzen gaat mij toch te ver. We weten toch allemaal, dat bij het aantreden van het kabinet Rutte 1 er geen minister meer voor de landbouw was, terwijl de relatie politiek/agrarische sector al ernstig bekoeld was door te weinig landbouwkennis in de Tweede Kamer. Het beleid voor landbouw werd ondergebracht bij Economisch Zaken en werd daarmee een ondergeschoven kindje. Vervolgens kwam het kabinet Rutte 2 in actie en schafte als bezuinigingsmaatregel de Productschappen af, waarmee de sturing in de sector helemaal zoek was. De gedachte dat LTO dit over zou kunnen nemen was helemaal fout, want LTO is in eerste instantie een belangenvertegenwoordiger van de agrarische sector en geen beleidsuitvoerend orgaan van de overheid, hoe graag sommige bestuurders dit ook zouden zien.
  Dus laten we wel duidelijk zijn, dat een zeker deel van de schuld van de huidige malaise bij de overheid ligt en niet alleen bij LTO.

 • Bennie Stevelink

  “Hij wil de positie van de melkveehouderij op de wereldmarkt behouden”.
  Aan de bovenkant van de markt of aan de onderkant of maakt Bles dat niets uit?

 • Bennie Stevelink

  Bles maakt deel uit van de periferie van de melkveehouderij. Deze hebben belang bij een zo groot mogelijk volume en intensiviteit. Dan valt er voor hun zo veel mogelijk te verdienen. Of de boer zelf bij dat grote volume en intensiviteit ook nog wat verdient is hun probleem niet.

  Het eigen belang van de melkveehouderij ligt bij een zo hoog mogelijke verwaarding van onze melk en tegelijk een beperkte intensiviteit om de kosten laag te houden. Dat betekent inspelen op de verscheidenheid van de markt. Dáár praat Bles met geen woord over. Het gaat om zijn eigen verdienmodel.
  Hij behartigt overduidelijk zijn eigen belang en toch niet dat van de boeren.

 • gjh

  Ja percies falende LTO

 • Tuig

  Koeieboeren willen altijd meer. Volgens mij zit er nog poeder zat in opslag. Da's wel mooi natuurlijk . Dom doormelken, de gemeenschap draait op voor de kosten van opslag.

 • .....

  Henkie Bles gaat alleen voor eigen gewin, hij ziet het aantal export dieren afnemen dus minder kassa voor hem. Laat LTO erbuiten, die mensen lopen het vuur uit de sloffen voor ons

 • boer drenth

  ik ben het eens met de mening ,dat lto veel te gemakkelijk compromissen sluit. je moet als belangen behartiger je tanden laten zien.

 • Maas1

  Het kwam vele wellicht toen der tijd goed uit om geen min van LNV meer te hebben en de productschappen op te heffen.Daarmee dwing je het landbouw front politiek gezien op de knieën.Het is uitermate naïef dat er voor de melkveehouderij na het opheffen van het quotum tijdperk geen visie en stip is gezet met visie voor de melkveehouderij voor een gezonde toekomst. Politiek gezien vind ik dit verwijdbaar met alle financiële consequenties van dien.Wat niet uit te leggen is dat grondgebonden melkveehouderij bedrijven niet mogen groeien als ze zelf de mest kunnen plaatsen op eigen grond,ronduit een aanfluiting dat is niet netjes en correct, politiek gezien niet in de juiste vaten gegoten.

 • Bennie Stevelink

  @Maas, het eerste deel van jouw reactie ben ik het volkomen mee eens: het is naïef en naar mijn mening ook bestuurlijk onverantwoordelijk, dat men naar aanloop van afschaffing van het quotum, geen maatschappij-bestendige toekomstvisie heeft ontwikkeld. Dat men het, als in een bananenrepubliek, maar op zijn beloop heeft gelaten.
  Het laatste deel van jouw reactie ben ik het niet mee eens. We hebben al sinds 1984 een mestwetgeving op basis van productiebegrenzing. Je kunt niet de melkveehouderij begrenzen op basis van grond terwijl andere sectoren niet grondgebonden zijn. Wat wél kan is aankoop van productierechten op basis van grondgebruik begrenzen. Dat had al in de jaren tachtig met het melkquotum moeten gebeuren. Dan was nu de hele melkveehouderij grondgebonden geweest.

  Ik zie overigens een uitweg voor het knelgevallen probleem: zojuist stond op de site van Nieuwe Oogst van LTO dat de overheid 200 miljoen beschikbaar heeft voor herstructurering van de varkenshouderij. Dit zal leiden tot de opkoop van meer dan een miljoen varkensplaatsen. Komt overeen met 6 tot 7 miljoen kg fosfaat. Hiermee zou men de knelgevallen kunnen helpen zonder dat niet-groeiers nog meer moeten inleveren.

 • Maas1

  @Bennie de veehouderij hoeft men niet te begrenzen als er niet genoeg grond onder zit.Wat mij uitermate steekt is dat bedrijven welke genoeg gronden hadden op de peildatum en hun bedrijf aan het moderniseren waren of aan het uitbreiden in relatie tot hun grond, nu financiëel ten onder gaan door een willekeurige politieke pennenstreek uit Den Haag. Bennie je voorstel om te gaan hengelen in de fosfaatpot van de varkenshouderij kan ik me voorstellen,moet nog zien dat dat van de grond komt,alles is afgebakend met plafonds en schotten tussen de dieren categorieën en landelijke afbakening.Ik ben het met je eens dat daar goed naar de mogelijkheden gekeken zou moeten worden,al was het maar om de gehele veehouderij uit het slob te trekken.Dergelijke goed door dachte constructies levert alleen maar winnaars op!

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.