Expertblog

2 reacties

‘Duurzaam bodembeheer en datakoppelingen’

Voor duurzaam bodembeheer kunnen goede mogelijkheden voor datakoppelingen nog wel eens van veel grotere waarde blijken dan het ontwikkelen van glanzende nieuwe functionaliteiten.

Het broeit rondom bodem, met tal van initiatieven en tools. Het is duidelijk dat een of andere glanzende applicatie hier niet snel het antwoord biedt. Het probleem dat in bodembeheer de kost voor de baat uitgaat, los je niet zomaar op. En bovendien geven experts toe dat het heel moeilijk is om effecten van goed bodembeheer in cijfers terug te zien. Toch willen we in Nederland echt vooruit met bodem, en daarbij draait het om data.

Initiatieven op bedrijfsniveau

De initiatieven spelen zich af op verschillende schaalniveau’s. Een duidelijke beweging binnen de precisielandbouw bijvoorbeeld, is de beweging van het meten op perceelniveau naar subperceelniveau, om vervolgens je teeltmaatregelen daar ook variabel op in te richten.

Ook zijn er initiatieven die zich juist richten op het verbeteren van inzicht en overzicht op bedrijfsniveau. Huidige oplossingen richten zich veelal op een onderdeel uit de bedrijfsvoering, zoals teeltregistratie of accountancy. Hierdoor moet je als boer nog te veel verschillende programma’s gebruiken, vaak data overkloppen, en blijven data onderbenut.

Bedrijfsoverstijgende initiatieven

En dan is er nog een beweging gaande die zich juist richt op een bedrijfsoverstijgende schaal, om bodembeheer te zien in het licht van regionale ecosysteemdiensten. Denk bijvoorbeeld aan bodembeheer voor schoon drinkwater.

‘Bodemdata vormen nu weinig meer dan een verzameling losse flodders’

Een groot gemis is dat de achterliggende systemen niet zijn ingericht op hergebruik van data. Het kost bloed, zweet en tranen om data van verschillende bronnen, schaalniveau’s en locaties te integreren. Geo-referenties ontbreken of verschillen, kolomheadings zijn niet duidelijk, cruciale datapunten ontbreken. En iedereen heeft de neiging om data actief af te schermen. Hierdoor vormen bodemdata nu weinig meer dan een verzameling losse flodders. Voor duurzaam bodembeheer kunnen goede mogelijkheden voor datakoppelingen nog wel eens van veel grotere waarde blijken dan het ontwikkelen van glanzende nieuwe functionaliteiten.

Laatste reacties

  • John*

    het begint dus bij het ontwikkelen van goede data adapters om gegevens uit machines en sensoren te onsluiten.

  • diekmann

    Een schop is goedkoper

Of registreer je om te kunnen reageren.